Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., narozen 24. 8. 1978 ve Valticích, okres Břeclav
Pracoviště
 • Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. z Obecné psychologie, Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita; dizertační práce: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování
 • 2002: Mgr. z Psychologie, Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2007 – současnost: Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita - současná pozice odborný asistent
 • 2002 – současnost: Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - současná pozice vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • Metodologie psychologie I
 • Statistické metody I
 • Statistické metody II
 • Doktorský seminář III
 • Doktorský seminář IV
 • Analýza dat
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/21233#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009 – 2011: Hlavní řešitel výzkumného projektu GP406/09/P284 "Problematika polytomních IRT modelů v oblasti psychologie", Grantová agentura České republiky.
 • 2013 – 2016: Členství v grantovém kolektivu výzkumného projektu GA13-19808S "Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence", Grantová agentura České republiky.
 • Publikační činnost spojená s výstupy z uvedené výzkumné činnosti je uvedena na: https://is.muni.cz/auth/osoba/21233#publikace
Universitní aktivity
 • Oborová rada - Psychologie
 • Školitel PhD - Obecná psychologie
Vybrané publikace
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina and Martin JELÍNEK. NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3 (The NEO Personality Inventory 3: Basic psychometric properties of the Czech version of the NEO-PI-3). Ceskoslovenska psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2019, vol. 63, No 2, p. 160-176. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. p. 155-162. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • SMOLÍK, Filip, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ and Veronika SOBOTKOVÁ. Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, vol. 50, No 2, p. 97-105. ISSN 0009-062X. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. p. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ and Kern LAURENCE. Association of Health-Related Behavior and Optimism with Mental Health among Czech and French university students. In Rostoharjevi dnevi, 2.-3.12.2016, Ljubljana. 2016. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults. In 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France. 2016. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Optimismus v kontextu chování souvisejícího se zdravím (Optimism in the context of the health - related behavior). In Konference k 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU v Brně. 2016. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Iva BUREŠOVÁ and Martin JELÍNEK. Health Supportive Behavior in Adults : Prevention in Dental Care and Its Correlates. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2016, vol. 6, No 3, p. 41-47. ISSN 2156-9053. doi:10.18848/2156-8960/CGP. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. p. 598-605. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Munishop info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. p. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK and Jaroslava DOSEDLOVÁ. Health Supportive Behaviour in Adolescents: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015. info
 • MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ and Martin JELÍNEK. Factors of positive social functioning in the context of transforming societies: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-Span Human Development. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, vol. 59, p. 47-55. ISSN 0009-062X. URL info
 • BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK and Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Personality predictors of successful development. In Marek Blatný. Personality and well-being across the life-span. London, UK: Palgarve Macmillan, 2015. p. 109-133, 24 pp. ISBN 978-1-137-43995-6. info
 • BUREŠOVÁ, Iva and Martin JELÍNEK. Životní styl a chování související se zdravím u adolescentů v ČR (Life Style and Health-Related Behavior of Czech Adolescents). In Sociální procesy a osobnost 2015, Brno, 9.-11. 9. 2015. 2015. info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON and Dalibor VOBOŘIL. Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material. COGNITIVE PROCESSING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2015, vol. 16, No 1, p. 45-55. ISSN 1612-4782. doi:10.1007/s10339-014-0639-8. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí (Psychometric characteristics of the GPP-I questionnaire : the impact of the response format). In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. p. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1. URL info
 • VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK and Petr KVĚTON. Experimental Evaluation of Tachistoscopic Measurement: A Step Beyond Wundt's Criticism. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. CHAMPAIGN: UNIV ILLINOIS PRESS, 2014, vol. 127, No 2, p. 245-252. ISSN 0002-9556. doi:10.5406/amerjpsyc.127.2.0245. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, vol. 2007, No 23, p. 32-51. ISSN 0747-5632. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2007, vol. 49, No 1, p. 81-88, 7 pp. ISSN 0039-3320. info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON and Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy (Adaptive testing - basic concepts and principles). Československá psychologie. 2006, vol. 50, No 2, p. 163-173. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. (Equivalency of traditional and computerized form of IST-70.). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, vol. 47, No 6, p. 562-572. ISSN 0009-062X. info
 • JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ and Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. (Stability and developmental trends of intelligence of children at the age of 3-15.). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, vol. 47, No 5, p. 392-404. ISSN 0009-062X. info

2017/07/19


Životopis: doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (učo 21233), verze: čeština(1), změněno: 19. 7. 2017 11:14, M. Jelínek