Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Sylva Hřebíčková,Ph.D.
 • nar. 8.4.1978 v Brně
Pracoviště
 • Oddělení sportů v přírodě a turistiky
  Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
  Fakulta sportovních studií MU
pracovní zařazení
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: absolvování doktorského studia na FSpS MU
 • 2003: absolvování studia na FSpS MU
 • 1996: maturita na Gymnáziu v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud odborný asistent KSE FSpS MU
Pedagogická činnost
 • Semináře a cvičení: cyklistika-MTB, Letní výcvikové kurzy, Turistika I., Zimní výcvikové kurzy, garant specializace cyklistika Vedení diplomových prací, vedoucí a oponent
Vědeckovýzkumná činnost
 • oblast výzkumu: aktivní formy turistiky - cykloturistika, cyklistika, biatlon
 • 2006: grant FRVŠ - Inovace předmětu Turistika I., řešitel
 • 2006: projekt FRVŠ - Multimediální cykloprůvodce "Možnosti cykloturistiky v okolí města Brna", spoluřešitel
 • 2006 - projekt Specifický výzkum - Saturace hemoglobinu kyslíkem při zátěži různé intenzity, spoluřešitel
 • 2011 - 2014 projekt ESF - Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR, člen výzkumného týmu
 • 2013 - projekt FRVŠ - Tvorba multimediálního studijního materiálu – Extrémní cyklistické disciplíny, hlavní řešitel
 • 2013 - projekt specifického výzkumu - Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonu v cyklistice, hlavní řešitel
 • 2014 - projekt specifického výzkumu - Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonnosti v cyklistice II., hlavní řešitel 2014 - projekt ESF - Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje, člen realizačního týmu
 • 2015 - projekt Specifického výzkumu Efekt plyometrických intervencí na vybrané silové parametry a ekonomiku běhu a jízdy na kole, člen realizačního týmu
 • 2015 - projekt FRMU Modernizace výuky předmětu Specializace Biatlon včetně implementace do praxe, spoluřešitel
 • 2016 - projekt specifického výzkumu - Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení, spoluřešitel
 • 2016 - projekt FRMU - Strength training and Conditioning in Cycling, spoluřešitel, odborný garant projektu
 • 2016 - projekt FRMU - Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů, spoluřešitel, odborný garant projektu
 • 2016 - projekt specifického výzkumu - Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech, spoluřešitel
Akademické stáže
 • 2015 - University of MOntenegro
Universitní aktivity
 • člen komise cyklistika ČAUS
Mimouniversitní aktivity
 • člen České kinantropologické společnosti
Vybrané publikace
 • KORVAS, Pavel, Radek MUSIL, Jan ŠENKÝŘ, Jindřich PAVLÍK, Jan DOŠLA and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Walk characteristics of Czech women. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2015, vol. 174, No 3, p. 123-128. ISSN 0393-3660. URL info
 • ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7984-7. epub url info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH and Romana LABOUNKOVÁ. CRITICAL MOMENTS IN THE BMX RACE AND THEIR IMPACT ON PRESTART CONDITIONS. In 11th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport - MSA Podgorica 2014. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR (Comparison of Plate Tapping Test Results in Population of Czech Republic). In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0. info
 • ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jan DOŠLA, Martin SEBERA, Vladimír HELLEBRANDT, Jindřich PAVLÍK, Jan ŠENKÝŘ, Dušan HUPKA, Radek MUSIL, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Lukáš OLEJNÍČEK. Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace (Cross-sectional study of dynamic and temporal characteristics of walking Czech adult population). In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 7-67. ISBN 978-80-210-6851-3. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH and Romana LABOUNKOVÁ. Personality characteristics and its effect on performance in the race BMX. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 245-248. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.05. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. Turistika a sporty v přírodě (Tourism and sports in nature). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 95 pp. ISBN 978-80-210-7331-9. URL info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. Základy cyklistiky MTB (Introduction to cycling and MTB). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 92 pp. ISBN 978-80-210-7468-2. URL info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ and Gustav BAGO. Biomechanická analýza bikrosového startu (Biomechanical analysis BMX start). In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 21-48. ISBN 978-80-210-6792-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Vladimír HANSGUT and Jaroslav VOLDŘICH. Vodní turistika (Outdoor sports and tourism). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 23 pp. ISBN 978-80-210-7465-1. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Radek MUSIL, Martin ZVONAŘ and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Rozdíly ve vybraných parametrech chůze u žen věku 30 - 40 let a nad 50 let (Differences in Selected Parameters of Walking in Women in Age 30 - 40 and over 50 Years Old). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 2014, No 3, p. 191-199. ISSN 1802-7679. info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ and Gustav BAGO. Biomechanics Analysis of Bicross Start. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering. 2013, vol. 7, No 10, p. 113-122. ISSN 2010-376X. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ and Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI) (COMPARISON OF PERSONALITY CHARACTERISTICS BETWEEN SELECTED TRACK CYCLIST AND BMX ATHLETES). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ and Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI) (COMPARISON OF PERSONALITY CHARACTERISTICS BETWEEN SELECTED TRACK CYCLIST AND BMX ATHLETES). In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. OD VÝSKUMU K PRAXI VE ŠPORTE - 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. p. 175-183. ISBN 978-80-227-4113-2. info
 • GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. The Amino-acid Score and Physical Growth: Implications for the Assessment of Protein Quality. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013. p. 2156-2160. ISSN 2010-376X. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice (The share of value orientations on the current performance of the track cycling athletes.). In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. p. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Petr KLIMEŠ. Osobnostní charakteristika u vybraných dráhových cyklistů (Personality characteristics of selected track cyclists). In Veronika Baláková, Jaroslav Pustina. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME - sborník příspěvků z odborné mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. p. 43-48. ISBN 978-80-7308-494-3. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva and Lukáš ZELENÝ. SOUČASNÝ STAV ROZVOJE A POTENCIÁL VYUŽITÍ RESORTŮ EXTRÉMNÍCH CYKLISTICKÝCH DISCIPLÍN NA ÚZEMÍ ČR (EXPANSION AND POTENTIAL OF EXTREME CYCLING RESORTS IN THE CZECH REPUBLIC). In Mgr. David Zahradník, Ph.D. Výzkum ve sportovním tréninku III. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 8 - 27. ISBN 978-80-210-6209-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6210-2013. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Eduard HRAZDÍRA and Martin VILÍM. Changes of Selected Somatic Parameters of Czech Senior Population. In Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science – 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2. http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.94449!/fileManager/Book%20of%20Abstracts%20ECSS%20Bruges%202012.pdf info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Romana LABOUNKOVÁ. 3D kinematická analýza bikrosového startu (3D kinematic analysis of the bicross start). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2012, vol. 6, No 1, p. 35-44. ISSN 1802-7679. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, p. 88-100. ISSN 1338-0974. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO, Táňa WASSERBAUEROVÁ, Barbora KRŠKOVÁ and Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu (Psychological Characteristics of a Men's Biathlon Team Representing the Czech Republic). In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. p. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • ONDRÁČEK, Jan and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika ve školním prostředí. Textová opora ke kurzu (Cycling in the school environment. Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 pp. ISBN 978-80-210-5638-1. info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ and Romana LABOUNKOVÁ. Biomechanické a kineziologické aspekty techniky bikrosového startu (Biomechanical and kinesiology aspects of the bicross start technique). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, 2011/5, No 2, p. 63 - 72. ISSN 1802-7679. info
 • ONDRÁČEK, Jan and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Turistika I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH and Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu (Active forms of tourism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 pp. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9. info
 • ONDRÁČEK, Jan. Cykloturistika (Biketouring). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 pp. Cykloturistika. ISBN 978-80-210-4443-2. URL info
 • Cykloturistika a životní prostředí (Biking and the Environment). In Sport a kvalita života: sborník příspěvků přednesených na konferenci Sport a kvalita života 2007. Brno: MU, 2007. p. 53-54, 254 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Ladislav BEDŘICH and Radek VOBR. Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol (Cycling and biking in the curricula of schools). Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, vol. 8, No 2, p. 105-109, 120 pp. ISSN 1213-2101. info
 • ONDRÁČEK, Jan and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika (biking tourism). 2007. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. MTB Cykloturistika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X. URL info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva and Jan ONDRÁČEK. Inovace výuky předmětu Turistika I na FSpS MU v Brně (Inovation of education in theme of Turistic I. on FSpS MU Brno). In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ, 2006. p. 83-89, 131 pp. ISBN 80-89197-62-0. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info
 • KORVAS, Pavel, Jan ONDRÁČEK and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. OUTDOOR 2004 - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírodě. (OUTDOOR 2004 - New knowledges of Outdoor activities.). 2004. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva and Jan ONDRÁČEK. Vliv některých geografických faktorů, které limitují možnosti rozvoje cykloturistiky ve vybraných lokalitách ČR (The influence of certain geographical factors that limit opportunities for the development of cycling in selected areas of the CR). In Outdoor, 2004. 2004th ed. Brno: MU, 2004. p. 16-17, 78 pp. ISBN 80-7315-086-7. info

2016/03/28


Životopis: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (učo 21436), verze: čeština(8), změněno: 28. 3. 2016 10:26, S. Hřebíčková