Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Tomáš Malý, * 15. 11. 1978 in Chrudim
Department
 • Department of History
  Faculty of Arts, Masaryk university
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2021: doc., History; Masaryk university, Brno; Habilitation thesis "Images and Ritual: The Roman Coronations of Madonnas and the Concept of Baroque Culture"
 • 2008: Ph.D., FF MU Brno, History, PhD-Thesis: "Death and Salvation in the 17th and 18th Centuries: The Burghers of Brno and the Changes in Post-Tridentine Piety", Department of History
 • 2003: Mgr., FF MU Brno, History-Museology, MA-Work "Burghers of Chrudim and Their Last Wills (16th-18th Century)", Department of History
Employment
 • since 2008: Department of History, FF MU
 • 2014-2018: Centre for Cross-Disciplinary Research into Cultural Phenomena in the Central European History: Image, Communication, Behaviour (Czech Science Foundation, a project of excellence), Department of History, FF MU (researcher)
 • 2011-2013: Centre for the Innovation of History Studies, Department of History, FF MU (researcher)
 • 2005-2011: Research Centre for Central-European History, Department of History, FF MU (researcher)
 • 2006-2008: Department of History, FF MU (instructor)
Teaching Activities
 • Introduction to History: Seminar I-II
 • Introduction to Early Modern History
 • The Czech Lands in the Early Modern Period
 • Religion and Europe in the Age of Reforms, 16th – 17th Centuries
 • Early Modern Towns I-II
 • Baroque Culture in Central Europe
 • Methodology of History
 • Art and Culture in Central Europe
 • Didactics of Cultural History
Scientific and Research Activities
 • Research focus:
  History of Baroque culture; Early modern structures of piety; Enlightenment and secularization; Early modern death, dying and salvation
  Projects:
  2022-2024: The Rites of Reverence: Roman Coronations of Miraculous Images as Means of Cultural Translation in East-Central Europe (Czech Science Foundation)
  2020: Medieval and Early Modern Rituals: Reception of Cultural Anthropology in Recent Czech and Polish Historiography (Masaryk University)
  2016: Semantics of Jesuit Meditations: The Example of Antoine Sucquet´s „Via vitae aeternae“ (Masaryk University)
  2010-2012: Belief in Purgatory and Religious Imagination of Baroque Culture (Czech Science Foundation)
  2008-2009: Religious confraternities in the culture of Moravia in early modern times (Czech Science Foundation)
  2008: The soul-altars as a phenomenon of the Moravian culture of baroque (Masaryk University)
  2001: Free cooperation on the "Projekt zur Erhebung von Daten aus Akten von Inhabern von Lebensversicherungspolicen aus der NS-Zeit im Rahmen des Projektes Datenerfassung der International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC)"
  2000-2001: Cooperation on the "Publication of a survey of the laws pertaining to museums and protection of cultural heritage in the CEICOM (Central European International Council of Museums) countries"
Internship
 • 2011: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
 • 2010: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Andrew-Mellon Fellowship)
 • 2006: Wien, Universität Wien, Institut für Geschichte (Aktion Fellowship)
Awards Related to Science and Research
 • Since 2009: Member of the Czech historians Association commitee
 • Since 2013: Member of the Czech Society for the 18th century research commitee
 • Since 2018: Member of the editorial board of the journal Časopis Matice moravské
 • Since 2013: Member of the editorial board of the journal Dějiny – teorie – kritika
 • Since 2012: Member of the editorial board of the journal Cornova
Major Publications
 • MALÝ, Tomáš. Ritualizovaný prostor barokního chrámu. Korunovace českých a moravských Divotvůrkyň. (Ritualised space of the Baroque church. Coronations of Bohemian and Moravian miraculous images.). In Karel Viták. Barokní chrám jako jeviště, bojiště i útočiště. Barokní jezuitské Klatovy 2022 – sborník příspěvků. 1st ed. Klatovy: Město Klatovy, 2023. p. 31-39. ISBN 978-80-907785-8-0. info
 • MALÝ, Tomáš and Monika ENENKLOVÁ. Vampires, Revenant Souls, and Objects of Healing: Religious Remedies in Seventeenth- and Eighteenth-Century Czech Lands. Historical Studies on Central Europe. 2023, vol. 3, No 2, p. 6-41. ISSN 2786-0930. doi:10.47074/HSCE.2023-2.02. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Manýrismus jako hledání cesty : Josef Válka hledající definici manýrismu (Maneirism as a searching the path : Josef Válka searching the definition of Maneirism). In Nodl, Martin; Urbánek, Vladimír. Josef Válka a myšlení o dějinách. 1st ed. Praha: Argo, 2022. p. 134-145. ISBN 978-80-257-3912-9. info
 • SUCHÁNEK, Pavel, Tomáš MALÝ, Michal KONEČNÝ and Miloš STEHLÍK. Hřbitov ve Střílkách : Příběhy barokního torza (The Cemetery in Střílky : Story of a baroque torso). Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 232 pp. Ingredere hospes. Editio monographica II. ISBN 978-80-87231-58-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel and Tomáš MALÝ. Images of Purgatory : Studies in Religious Imagination and Innovation (The Czech Lands, 1600-1800). Rome: Viella s.r.l., 2021. 259 pp. In Between. Images, Words and Objects. ISBN 978-88-3313-742-1. info
 • MALÝ, Tomáš. Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii (Medieval and Early Modern Rituals in Recent Czech and Polish Historiography). Dějiny-Teorie-Kritika. Fakulta Humanitních studií UK, 2021, vol. 2021, No 2, p. 245-280. ISSN 1214-7249. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Pohled Madony (Madonna´s Gaze). In Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Tomáš Valeš. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Masarykova univerzita, Books and Pipes, 2021. p. 573-580. ISBN 978-80-210-9993-7. info
 • TINKOVÁ, Daniela and Tomáš MALÝ. Boj o posvěcenou půdu : Zacházení s těly sebevrahů v brněnské diecézi po dekriminalizaci sebevraždy (1850–1900) (The struggle for consecrated ground : Treatment of suicides bodies in the Brno diocese after the decriminalisation of suicide (1850–1900)). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, vol. 139, No 1, p. 63-90. ISSN 0323-052X. URL info
 • MALÝ, Tomáš and Pavel SUCHÁNEK. Obrazy a imaginace v 17. a 18. století : Katolická kultura (Images and Imagination in the 17th and 18th Centuries : The Catholic Culture). In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. p. 139-163. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-775-2. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Otázka sebevraždy v teologických a morálněfilosofických textech 18. století : příklad habsburské monarchie (The Question of Suicide in the 18th-Century Theology and Moral Philosophy : the Example of Habsburg Monarchy). Cornova - Revue České společnosti pro výzkum 18. století. 2019, vol. 2018, No 2, p. 51-66. ISSN 1804-6983. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury (Images and Ritual: The Roman Coronations of Miraculous Madonnas and the Concept of Baroque Culture). 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 324 pp. OBRAZ / KOMUNIKACE / JEDNÁNÍ. ISBN 978-80-7422-691-5. info
 • MALÝ, Tomáš. Civic Ritual, Space and Imagination : Coronation of the Icon from Brno (1736). In Foletti, Ivan; Palladino, Adrien. Ritualizing the City. Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. Roma: Viella, 2017. p. 157-180. ISBN 978-88-6728-894-6. info
 • MALÝ, Tomáš. Concepts of Charity : The Habsburg Empire and the South Moravian Example, 1750-1800. Endowment Studies. Leiden: Brill, 2017, vol. 1, No 2, p. 198-222. ISSN 2468-595X. doi:10.1163/24685968-00102005. URL URL info
 • MALÝ, Tomáš. Koldínův zákoník a Morava: výzva ke studiu dějin práva namísto právních dějin (Koldín's Codex and Moravia: A playdoyer for studying history of law instead of legal history). In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016. p. 388-403. ISBN 978-80-86736-49-5. info
 • MALÝ, Tomáš. Měnící se pojetí zbožnosti: barokní bratrstva a společnost (Changing religiosity: baroque confraternities and society). In Cerman, Ivo. Habsburkové: vznikání občanské společnosti 1740-1918. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. p. 169-181. ISBN 978-80-7422-483-6. info
 • MALÝ, Tomáš. The End of the Bohemian Reformation. In Horníčková, Kateřina; Šroněk, Michal. From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620). První. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. p. 305-323. Medieval Church Studies, Vol. 33. ISBN 978-2-503-54805-0. info
 • MALÝ, Tomáš. The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620). Acta Comeniana. Praha: FILOSOFIA, 2016, 30 (LIV), No 54, p. 151-186. ISSN 0231-5955. info
 • MALÝ, Tomáš. Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change. Archiv für Reformationsgeschichte. Gutersloh: Mohn, 2015, vol. 106, No 1, p. 242-272. ISSN 0003-9381. info
 • DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ and Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1 (Introduction to history 1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. ISBN 978-80-210-7012-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC and Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2 (Introduction to history 2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 pp. ISBN 978-80-210-7016-5. Digitální knihovna FF MU info
 • MALÝ, Tomáš. Vášně duše a dešifrování raněnovověkých emocí (Passions of the Soul and Decoding of the Early Modern Emotions). Cornova. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, vol. 4, No 1, p. 7-19. ISSN 1804-6983. info
 • MALÝ, Tomáš. Sociálněstrukturní předpoklady katolické obnovy: královská města 1550–1700 (The Social-Structural Foundation of Catholic Renewal: Royal Towns 1550-1700). In Fejtová, Olga; Ledvinka, Václav; Pešek, Jiří. Documenta Pragensia 33: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. 1st ed. Praha: Scriptorium, 2014. p. 33-44. ISBN 978-80-86852-67-6. info
 • MALÝ, Tomáš. Milosrdenství v pozdně středověké a raně novověké společnosti: tři poznámky (Charity in Late Middle-Ages and Early Modern Society). In Jíšová, Kateřina. Milosrdenství ve středověkých městech. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013. p. 9-17. Documenta Pragensia Supplementa IV. ISBN 978-80-87271-72-8. info
 • MALÝ, Tomáš and Pavel SUCHÁNEK. Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci (Images of purgatory: Studies on the baroque imagination). Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2013. 388 pp. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3. URL info
 • MALÝ, Tomáš. O brněnských rosenkruciánech, dvou kulturách a racionalizaci (The Brno Rosicrucians, Two Cultures And Rationalization). Folia historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2013, roč. 28, č. 2, p. 291-305. ISSN 0231-7494. info
 • MALÝ, Tomáš. Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity (A tempting alchemy and promptly disclosed Rosicrucians: searching for the philosopher's stone in Brno in times of baroque religiosity). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2013, vol. 26, No 1, p. 83-103. ISSN 0524-689X. info
 • MALÝ, Tomáš. Salvation and disciplining of charity in 18th century Southern Moravia. In Schmale, Wolfgang. Time in the age of enlightenment : 13th international congress for eighteenth-century studies. 1st ed. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2012. p. 119-135. ISBN 978-3-89911-189-7. info
 • MALÝ, Tomáš. Náboženská imaginace v potridentském městě: kaple sv. Josefa v kostele sv. Janů v Brně (Religious Imagination in the After Trent Town: the Chapel of St Joseph in the Church of Sts Johns in Brno). In Ladislav Daniel, Filip Hradil. Město v baroku, baroko ve městě. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. p. 59-66. ISBN 978-80-244-3373-8. info
 • MALÝ, Tomáš. Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit – Voraussetzungen, Praxis, Rezeption. (Bohemian and Moravian Early Modern Last Wills of Burghers - Conditions, Practice, Reception.). Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie, 2011, Neuveden, roč. 1, p. 111-130. ISSN 2221-8890. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Rituál smrti a sociální praxe ve věku konfesí: historicko-antropologická perspektiva (Death Ritual and Social Practice in the Age of Confessions: The Perspective of Historical Anthropology). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 2, p. 15-33. ISSN 1214-813X. info
 • MALÝ, Tomáš. Christianizace obrazem: Barokní via purgativa jako afektivní internalizace víry. (Christianization Through Images: The Baroque Via Purgativa as Affectionate Internalization of Belief.). In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. p. 194-227. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • MALÝ, Tomáš and Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce (Between Reality and Symbol: The Historical Interpretation of (Baroque) Depictions of Purgatory). Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, vol. 53, 1-2, p. 53-82. ISSN 1211-7390. info
 • MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS and Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna (The Interior Area of a Lost City. Religious Confraternities in Baroque Brno.). Brno: Archiv města Brna, 2010. 380 pp. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8. info
 • JAKUBEC, Ondřej and Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace (Denominationality - (Supra-)Denominationality - (Non-)Denominationality: On the Renaissance Epitaph and Art as a Source of Denominational Identification). Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, vol. 2010, No 1, p. 79-112. ISSN 1214-7249. info
 • MALÝ, Tomáš. Konec české reformace (The End of the Bohemian Reformation). In Horníčková, Kateřina – Šroněk, Michal (eds.): Umění české reformace (1380–1620). První. Praha: Academia, 2010. p. 469-475. ISBN 978-80-200-1879-3. info
 • MALÝ, Tomáš. O jednom téměř zapomenutém malíři a mediální konstrukci dějin v 18. století. (About an almost forgotten artist and medial construction of history.). In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi...věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vyd. připravili H. Ambrožová, T. Dvořák, B. Chocholáč, L. Jan, P. Pumpr. Brno: Matice Moravská, 2009. p. 853-862. ISBN 978-80-86488-57-8. info
 • MALÝ, Tomáš. Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století). (Death and Salvation Between Tridentinum and Secularization (Burghers of Brno and Changes of Lay Piety in the 17th and 18th Centuries).). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2009. 351 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 24. ISBN 978-80-86488-60-8. info
 • MALÝ, Tomáš. Sekularizace: nové perspektivy starého konceptu (Secularization: New Perspectives on an Old Concept). Historie - Otázky - Problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, vol. 2, No 1, p. 17-29. ISSN 1804-1132. info
 • MALÝ, Tomáš. Donátor: Příklad lékárníka Ignatze Bockena (A Donator: An Example of Chemist Ignatz Bocken). In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1st ed. Brno: CDK, 2008. p. 306-320. mimo edice. info
 • MALÝ, Tomáš. Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě. (End of the Baroque caritas? From Traditional Salvation Strategy to Rational Charity.). Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 2008, vol. 23, Suppl. 2, p. 165-182. ISSN 0231-7494. info
 • MALÝ, Tomáš. Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku (The Culture of Remembrance in Early Modern Czech Lands). In Jakubec, Ondřej (red): Ku večné památce : Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2007. p. 36-43. ISBN 978-80-85227-88-8. Fulltext info
 • MALÝ, Tomáš. Seelenheil und Fegefeuer im Zeitalter des "langen und nahen Todes". Das Lesen von Messen in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert (Salvation and Purgatory in Times of the "Mort longue et proche". Mass Saying in Brno During the 17th and 18th Centuries). In Herzog, Makrwart – Hollberg, Cecilie (Hg.): Seelenheil und irdischer Besitz. Testamente als Quellen für den Umgang mit den "letzten Dingen" (= Irseer Schriften, Bd. 4). 1st ed. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007. p. 139-151. ISBN 978-3-89669-630-4. info
 • MALÝ, Tomáš. Confessional Identity in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In Bartlová, Milena – Šroněk, Michal (Eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague: Artefaktum, 2007. p. 323-334. ISBN 80-86890-15-5. Fulltext info
 • MALÝ, Tomáš. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. (What Provide the Early Modern Wills? An Essay on Possibilities of Quantifying.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2007, vol. 126, No 2, p. 251-266. ISSN 0323-052X. info
 • CHOCHOLÁČ, Bronislav, Libor JAN, Robert ANTONÍN, Petr ELBEL, Demeter MALAŤÁK, Tomáš MALÝ and Pavel PUMPR. Josef Válka: Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský (Josef Válka: Hussitism on the Moravia - Religious tolerance -Jan Amos Komenský). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2005. 378 pp. ISBN 80-86488-17-9. info
 • MALÝ, Tomáš and Radka MILTOVÁ. Svět historií v osvícenské době. Umělecký odkaz Josefa Ceregettiho. (The world of "histories" in the period of Enlightenment. The art heritage of Josef Ceregetti). Umění : Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2005, vol. 53, No 4, p. 388-395. ISSN 0049-5123. info
 • MALÝ, Tomáš. Kterak Starochrudimští na smrtelném loži kšaftovali (Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi). (How the old citizens of Chrudim used to make their last will on the deathbed (Testamentary practice in early modern Chrudim)). Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archív (Zámrsk), 2005, vol. 10, -, p. 13-36. ISSN 0231-6307. Fulltext info
 • BERGER, Tilman and Tomáš MALÝ. Historya Chrudimska w niž se wipisuje počátek Města Chrudimě... 2. sv. Přepis originálu rukopisu Josefa Ceregettiho z roku 1771 s komentářem. (Historya Chrudimska w niž se wipisuje počátek Města Chrudimě... 2. vol. Transcription and commentary of the Josef Ceregetti´s manuscript from the year 1771.). Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2005. 225 pp. Rukopisy. ISBN 80-903265-6-0. info
 • MALÝ, Tomáš. "...nechtěje tomu, aby jací soudové a nevole po mé smrti byly..." (Dědická praxe a pozůstalostní konflikty v raně novověké Chrudimi). (Inheritance practice and disputes in early modern town Chrudim). In Chrudimský vlastivědný sborník 8. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2004. p. 55-100. ISBN 80-903265-2-8. info
 • MALÝ, Tomáš. "Mentalita", zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku (chrudimské kšafty ze 16-18. století). ("Mentality", piety and death of an early modern burgher from Chrudim (last wills from 16.-18. century).). In Chrudimský vlastivědný sborník 7. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2003. p. 19-70. ISBN 80-903265-1-X. info

2022/09/22


Curriculum Vitae: doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (učo 22854), version: English(6), last update: 2022/09/22 22:05, T. Malý

Another Variant: Czech(1)