Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • SEKOT Aleš, Prof., PhDr., CSc. Prof. PhDr. Aleš Sekot, PhD. is top Czech specialist in sociology of sport. He is teaching at the Faculty of Sport Studies, Masaryk university, Brno. He is garantour of sociology, sociology of sport, also teaching social work, social pathology and cultural aspects of nutrition at the faculty of Education and Faculty of Medicine. Prof. Sekot published cca 250 articles, studies, reviews and books on sociology of religion, sociology of sport, physical activities in sedentary society, ethnical problems, multicultural cooxistence and specific situation of Roman minorities. He is teaching foreign Erasmus Mundus students and was tutor of three foreign doctoral students. He also guested as a teaching professot at univeristies in Bulgaria, Portugal, Spain and Turkey.
Department/Faculty/University
 • Faculty of Sport Studies, Masaryk university, Brno
Education and academic qualifications
 • 2010: Komensky university, Bratislava: professor 2004: Faculty of Sport studies, Masaryk university: Associate professor 1978: Slovak Academy of Sciences: CS. (PhD.) 1972: Masaryk university: PhDr 1970: Masaryk university:Master of Arts
Professional experience
 • 2002-2015: Faculty of Sport Studies, Masaryk university:Professor 2003-2011: Medicamenta 2001-2003: Advertising 1973-2001: Czechoslovak Academy of Sciences, Brno 1971-1973: Sociological institut, Bratislava
Teaching activities
 • Sociology, Sociology of sport, Marketing, Topical problems of contemporary society, Social pathology, Multicultural aspects of nutrition, 7 inceptors
Research activities
 • Sociology of Sport, Phycical activities of Czech population, Aging teacher, Obesity versus phycisal society, Roman population
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2004:Sofie, Bulgaria 2006: Antalya, Turkey 2008: Coimbra: Portugal 2012: Madrid, Spain
 • 2016/01/14 – 2016/02/14: University of Cape Town, Cape Town, ZAF
  • Vysoutěžený výukově studijní pobyt v rámci INSPIRE/Africa na oprestižní the Univerisity of the Western Cap, Cape Town, South Africa zaměřený na studium rodičovského stylu (parenting) výchovy směrem k pohybovým aktivitám a straviovacím návykům. Studium univerzitního systému v Jar. Výstupy: Sociální pedagogika, Universitas, Rodina a škola, AJPHERD (viz publikační činnost 2015+2016)
Other academic activities, research projects, grants
 • Sceintific bureao Faculty of Sport Studies Ethical board
Non-university activities
 • Member of European Association for Sociology of Sport
Most significant professional accomplishments
 • Medal of University Rzeszow Editional board Of Studia Sportivě Editional boadr od Universitas Editional Board of TAIE, Egypt
Major publications
 • SEKOT, Aleš. Rodičovské výchovné styly versus sport dětí (Parenting versus childern´ sport). Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2022, vol. 87, 1/2022, p. 2-14. ISSN 1210-7689. URL info
 • SEKOT, Aleš. Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (recenze) (Sport and Physical Education Facilities In Czech Republic (review)). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2022, vol. 25, 1-2/2022, p. 149-151. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - nekrolog (Prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - obituary). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2021, vol. 25, 1-2/2021, p. 135-136. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš and Irena DURDOVÁ. COVID-19 Versus University Students Physical Activity. International Journal of Sport Science and Physical Education. New York USA: International Journal of Sport Science, 2021, vol. 20, 3-4, p. 48-52. ISSN 2575-226X. Available from: https://dx.doi.org/10.11648/j.ijsspe.20210603.12. info
 • SEKOT, Aleš. Parents and their children´s sports. In Sanja Šalaj a Dario Škergo. 9th Intertnational Vonference on Kinesiology: Proceedings. 1st ed. Zagreb: University of Zagreb, 2021, p. 631-635. ISBN 978-953-317-065-7. info
 • DURDOVÁ, Irena and Aleš SEKOT. COVID-19 Versus University Students Physical Activity. In Sanja Šalaj a Dario Škergo. 9th Intertnational Vonference on Kinesiology: Proceedings. 1st ed. Zagreb: University of Zagreb, 2021, p. 567-570. ISBN 978-953-317-065-7. info
 • SEKOT, Aleš. Parents and their Children’s Sports. Online. In Cacek, J; Sajdlová, Z; Šimková, K. 12th International Conference on Kinanthropology: Sport and Quality of Life. 1st ed. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2020, p. 226-232. ISBN 978-80-210-9631-8. URL info
 • SEKOT, Aleš. Sokol Brno I. 1882 až 1938. Dějiny elitní Moravské jednoty (Sokol Brno I: 1882 1938. History of elite Moravian Association). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, vol. 20, 1-2, p. 92-93. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Společenská odpovědnost ve sportu (Social resposibility in sport). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, vol. 20, 3-4, p. 118-119. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Nordic Walking in the Context of Sedentary Society (Nordic Walking i kontextu sedavé společnosti). In Universita Bydgoszcz-Torun. Nordic Walking - wybrane aspekty. Byhgoszcz.Torun: Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 2018, p. 5-13. SERIA: Monografia nr 33/2018. ISBN 978-83-62750-26-9. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní marketing v kontextu étosu společenské odpovědnosti (Sport marketing in the context of the ethos od social responsibility). Česká kinantropologie. Praha: Karlova univerzita, 2018, 22/2018, 1/22, p. 72-74. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní marleting "trochu jinak" (Sport marketing samewhat different). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 12/2018, 1/2018, p. 156-157. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Sociological Aspects of Active Modes of Transport. In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: University of Zagreb, 2017, p. 551-557. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • STRACHOVÁ, Milena and Aleš SEKOT. Sports ethics vs fair play. In Dragan Milanovic, Goran Sporis, Sanja Šalaj and Darjo Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings. 1st ed. Zagreb, Croatia: Faculty of kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017, p. 567-571. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SEKOT, Aleš. Sociological perspective of sport. SPARK International Journal Of Sport Sciences and PhysicaL eDUCATION. Peshwar (Pakistan): Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar (Pakistan), 2017, 2/2017, No 1, p. 28-44. ISSN 2520-7814. info
 • SEKOT, Aleš. 1st Euro-Pak international conference on sports sciences and physical education: Sports and Sciences: Reshaping life. Praha: Karlova univerzita, 2017. info
 • SEKOT, Aleš. Sportem na cestě překonávání kulturních rozdílů (Sport as an instrument of cultural cooperation). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 11/2017, No 2, p. 132-133. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Ethical Problem of Sport. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1st ed. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2017, p. 496-506. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • STRACHOVÁ, Milena, Aleš SEKOT and Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. OLYMPISM VERSUS OLYMPIC GAMES? In Martin Zvonař; Zuzana Sajdlová. Proceedings 11th Conferebce Sport and Quality of life. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, p. 530-540. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity in Sociological Perspective: Sedentary Way of Life Versus Active Ways of Transportation. Online. In Sajdlová, Zvonař. Sport and Quality of Life 2015. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, p. 42-51. ISBN 978-80-210-8129-1. info
 • SEKOT, Aleš. Pohyb versus konzumní společnost (Physical activity versus consumerist society). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 49/2016, No 01, p. 3-9. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Filosofie a sport pohledem původní slovenské monografie. (Phylosophy and sport in perspective of Slovak monograph). Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, vol. 64, No 1, p. 149-151. ISSN 0015-1831. info
 • SEKOT, Aleš. Pozoruhodný pohled na multikulturní aspekty rodičovského výchovného stylu (Remarkable perspective on multicultural aspects of parenting). Sociální pedagogika, Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2016, vol. 4, No 1, p. 126-129. ISSN 1805-8825. info
 • SEKOT, Aleš. Systém univerzitního vzdělávání v transformující se Jihoafrické republice (System of university education in transfering South African Republic). Universitas. Brno: Masarykova universita, 2016, 49/2016, No 2, p. 44-47. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš, Irena DURDOVÁ, Tomáš PĚTIVLAS and Jiřina KRÁČMAROVÁ. Pohybové aktivity studentů VŠB-TU Ostrava v kontextu sedavé společnosti (Physical activities of the students at VŠB-Technical University of Ostrava in the context of the sedentary society). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 1, p. 8-14. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš and Milena STRACHOVÁ. Doping mládeže v kontextu rodičovských výchovných stylů (Doping in youth in context of parenting behaviour styles). In Pacvel Slepička. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2016, p. 130-138. ISBN 978-80-87647-29-5. info
 • SEKOT, Aleš. Parenting vs. doping mládeže (Parenting vs. doping of youth). Universitas. Brno: Masarykova universita, 2016, 49/2016, No 3, p. 3-8. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Self-determination Theory: A Family Perspective (elf-determination Theory: A Family Perspective). Online. New York: NOVA science publishers, 2016. URL info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity v kontextu konzumní sedavé společnosti (Physical activities in the context of consumerist society). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 2, p. 8-18. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Vzpomínka na skvělého sportovce a pedagoga PhDr. Miloše Lukáška, PhD. (In memoriam excellent sportsman and educator PhDr. Miloš Lukašek, PhD.). Brno: Masarykova universita, 2016. info
 • SEKOT, Aleš. Active Modes of Transport (Walking and Cycling). Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica: Matej Bél University, 2016, 1/2016, No 2, p. 3-14. ISSN 2453-7659. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako subjekt managementu (Sport as the subject of management). In Managemant, marketing a ekonomika sportu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, p. 11-19. Management sportu. ISBN 978-80-210-8346-2. info
 • SEKOT, Aleš. Soudobý sport versus problematika fair play (Contemporary sport versus issue of fair play). In František Kolář. Pierre de Coubertin a olympijské hnutí. 1st ed. Praha: Český olympijský výbor, 2016, p. 81-96. ISBN 978-80-88158-02-8. info
 • SEKOT, Aleš. Aktivní formy dopravy jako výzva sedavé společnosti (Active ways of transportation as the challenge of sedentary society). UNIVERSITAS. 2015, vol. 48, No 1, p. 25-29. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Vizualizace edukologických jevů: Pionýrský přístup (Visualisation of educological phenomenons: Innovative approach). Brno: Masarykova univerzita, 2015. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie (Motion activity in perspec tive of sociology). 1st ed. Brno: muniPRESS, 2015, 151 pp. sociologie. ISBN 978-80-210-7918-2. info
 • SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY IN SOCIOLOGICAL PERSEPCTIVE: SEDENTARY WAY LO LIFE VERSUS ACTIVE WAYS OF TRANSPORTATION. In Jaroslav Brodáni. Pohyb a kvalita života. 1st ed. Nitra: Univerzita Konstatntína Filozofa v Nitre, 2015, p. 5-19. ISBN 978-80-558-0847-5. info
 • SEKOT, Aleš and Milena STRACHOVÁ. Physical activity in sociological perspective. In Josef Oborný, Ondřej Štaud, Barbora Vrtiakova a kol. Kultúrna antropológia a šport. 1st ed. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, p. 167-181. ISBN 978-80-223-3952-0. info
 • SEKOT, Aleš. Filozofie a sport pohledem původní české monografie (An original Slovak monograph on Philosophy and Sport). Brno: Masarykova univerzita MUNIpress, 2015. info
 • DAVIDS, Eugene, Nicolette ROMAN, LLoyd LEACH and Aleš SEKOT. A model examinihg the relations between parenting, and decision making on healthy behaviours of adolescents in rural Western Cape, South Africa. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD). Cape Town, South Africa: University of Venda, 2015, vol. 2015, November (Supplement 1), p. 272-292. ISSN 1117-4315. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: Aktuální problémy (Sociology of Sport: Topical problems). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 pp. IMPACT. ISBN 978-80-210-6181-1. info
 • SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu (Rituals in Sport). In Masarykova univerzita Brno. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: muniPRESSí, 2013, p. 58-69. Pohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • SEKOT, Aleš and Emanuel HURYCH. Sport jako spirituální hodnota: Fenomén sportovních hvězd (Sport as spiritual value:Phenomenon of Sport Stars). In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 47-55. Ppohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity: The Case of the Czech Republic (Physical activity" The Case of the Czech republic). In Physical Activity: The Case of the Czech Republic. 2013. ISBN 978-606-8294-61-2. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života (Physical activity - integral part of active way of life). In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013, p. 7 - 33. ISBN 978-80-210-6271-9. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activities in teh Czech Republic (Physical activities in teh Czech Repu). In 9th International conference SPORT and QUALITY OF LIFE 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SEKOT, Aleš. Bukurešťská konference European University Sport Association (Bucharest Conference of European University Sport Association). Brno: Masarykova universita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Mladí a nevšední (Young and remarkable). Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activities in Czech Society. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 83-96. ISBN 978-80-210-6640-3. info
 • SEKOT, Aleš. Lépe jedenkrát vidět než desetkrát slyšet aneb vizualizace jako teoretický problém (Better to onetimes to see that ten times to hear. Visualisation as theoretical problem.). Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity versus pasivní způsob života (Physical activity versus passive way of life). In Výzkum v sociologii sportu I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 2-10. Výzkum v sociologii I. ISBN 978-80-210-6274-0. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6274-2013. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života (Physical activity - integral part of active way of life). In A. Bukačová, K. Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. 11th ed. Košice: UJPŠ Košice, 2012, p. 328-339. ISBN 978-80-7097-935-8. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity as a part of well-being. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2012, 2011/5, No 3, p. 187-204. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Part of Active way of Life. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity Versus Obesity: Sociological Aspects. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost sociologickou perspektivou zemí višegrádské skupiny (Sport and society with the perspective of V4 countries). In Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2012, p. 167-168. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. František Kupka - aukční fenomén současnosti (Frantiček kupka - contemporary auction phenomenon). Universitas. Brno: Masarykova universita, 2012, 2012/45, No 2, p. 46-48. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY AS A PART OF ACTIVE WAY OF LIFE. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Electronic Proceedings Book). Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012, vol. 1, No 1, p. 108-122. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální reflexe handicapovaných sportovců (Medial reflection of handicaped sportsmen). Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Ankarská konference o sportu. (sportAnkara´s conference on sport). 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Wellbeing as a part of physical activity. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a tělesná kultura ve světle sociálních věd (Sport and physical culture in the light of social sciences). Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Sport as a form of Public Wellbeing in the Czech Republic. In Hungarien Society of Sport Science. The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries. 1st ed. Budapest: Hungarien Sport Society, 2011, p. 11-33. Hungarien Sport Science Books - V. ISBN 978-615-5187-02-5. info
 • SEKOT, Aleš. A sport mint a társadalmi jólét egyik formája Csehországban (Sport as a form of Well-being in thhe Czech Republic). A sport ś a tátsadalom kölcsönhatása a V4 országokban. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2011, vol. 1, 2011/1, p. 14-15. ISSN 2062-9559. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity as a form of Wellbeing. In Sport and Quality of Life 2011, 8th International Conference. 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity: Sociological Aspects. Pan-Asian Journal of Sports and Physical Education. South Korea: Suwon University, 2011, 3/2011, No 4, p. 127 -136. ISSN 2092-8203. info
 • SEKOT, Aleš. Fair Play in the Perspective of Contemporary Sport. Sport Science review. Bucharest: Institut National Cercetare Petru Sport, 2011, XX2011, 5-6, p. 175 - 189. ISSN 2066-8732. info
 • SEKOT, Aleš. Emancipace žen na půdě sportu (Women´s emancipation in the field of sports). In Sport a sociální stratifikace. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2011, p. 16-33. ISBN 978-80-86317-90-8. info
 • SEKOT, Aleš. Vizuaizace jako teoretický problém (Visualisation as a theoretical problem). Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Podnětná publikace k problematice subkultur mládeže (Inspiring publication oh problems of youth subcultures). Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Jedinečné výzkumné výstupy edukace romských žáků (Remarkable research findings of education of Roman pupils). Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Lifestyle and Physical Activity as a Part of an Active Way of Life in the Czech Republic. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszava: Versita, Warszaw, 2011, 53/2011, No 4, p. 48-64. ISSN 2081-2221. Available from: https://dx.doi.org/10.2478/v10141-011-0022-08. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in the Czech Republic (Sport and physical activity in the Czech Republic). In Sports, Bodies, Identities and Ortganizations. Conceptions and Problems. 1st ed. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, p. 234-248. eass 2011. ISBN 978-83-7338-657-0. info
 • SEKOT, Aleš. Sport versus společnost: socializační souvislosti (Sport versus society: Context of socialization). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 42, 1/2010, p. 13 - 2, 10 pp. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Podpora pohybové aktivity: hodnotný příspěvek pro odbornou veřejnost (Promotion of physical activity: valuable contribution for experts). Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, 2010/4, No 1, p. 134-135. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Ustavující konference Mezinárodní společnosti sociálních věd o sportu (Constituent conference on International society of social sciences on sports). Studia Sportiva. Beno: Fakulta sportovních studií, 2010, 2010/4, No 1, p. 139-140. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Determinanty nadváhy a obezity: pohybová aktivita a materiální prostředí (Determinants of overweight and obeesity: physical activoty and material conditions). Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2010, 10/2010, No 1, p. 23-31. ISSN 1211-846X. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and Physical Activities in Czech Republic. Sport Science Review. Bucharest: National Institute for Sport research, 2010, XIX/2010, 1-2, p. 159-176. ISSN 2066-8732. info
 • SEKOT, Aleš. Sedentarism and obesity: Sociological aspects. In eass Conference 2010: Social perspective on: Sport, health and environment. 2010. ISSN 1645-0523. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie (Introduction to social pathology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 195 pp. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • SEKOT, Aleš. Romové: není na čem stavět? (Romanos: is possible to built up?). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 43, 2010/03, p. 3-13. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Evropské rokování sociologů o sportu posedmé (Seventh Congress on European Sociology of Sport). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 2010/4, No 2, p. 122-123. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in sports. In Local Sport in Europe. 1st ed. Münster: Waxmann, 2009, p. 223-232. European Association for the Sociology of Sport. ISBN 978-3-8309-2015-1. info
 • SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie (Topical issues of social pathology). Brno: IMS, 2009, 105 pp. Sociální pedagogika. info
 • SEKOT, Aleš. Patologie v kontextu konzumní společnosti (Pathology in the conteext of contemporary society). Universitas1802-3384. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 42, No 1, p. 76-77. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in Czech Republic. In Sport, Bodies, Identities. 2009. info
 • SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu (Representative publication of European sociology of sport). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 2009/3, No 1, p. 109-111. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 2009/3, No 1, p. 111-113. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita (Physical activity versus obesity). In Tělesná výchova a sport mládeže. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • SEKOT, Aleš and Josef SMOLÍK. Sportovní fanoušek ve fotbalovém kotli (Sports Fan in a Scrum at a Football Stadium). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, vol. 3, No 1, p. 77 - 94, 17 pp. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sports. European Journal for Sport and Society. Munster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2009, vol. 6, 1/2009, p. 37-49. ISSN 1613-8171. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - významný sociální a kulturní fenomén současnosti (Sport - an importrant soaial and cultural phenomenon of the present). In Šport s dpoločenské a humanitné vedy 2009. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského FTVS, 2009, p. 522-564, 42 pp. ISBN 978-80-89257-16-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako významný faktor socializace (Sport as an Important Constituent of Socialization). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 3, No 2, p. 107-114. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Římské rokování evropských sociologů o sportu (European sociologists on sports - Roma 2009). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 3, No 2, p. 136-137. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Profesní kariéra učitele (Professional career of a teacher). Universitas. Brno: Masarykova universita, 2009, vol. 42, No 4, p. 13-19. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační souvislosti (Sport and Society: Context of Socialization). In Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 110-122. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže (Doping in youth sport). Prevence. Brno: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2009, vol. 6, No 8, p. 7-8. ISSN 1214-8717. info
 • SEKOT, Aleš. K povaze profesní kariéry učitele (To the nature of teacher profession). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, vol. 42, No 4, p. 7-13. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Aktuální sociálně patologické jevy v kontextu perspektiv sociální pedagogiky (Topical social pathological phenomenons in the context of perspective of social pedagogy). In Sociální pedagogika ve Střední Evropě: Současný stav a perspektivy. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií, 2009, p. 521 - 529. ISBN 978-80-87182-08-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako specifický socializační činitel: profesionalizmus versus amatérismus (Sport as a specific factor of socialization: professionalism versus amateurism). In Amaterismus a profesionalismus v športe. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, p. 43-41, 9 pp. ISBN 978-80-8113-017-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační kontext (Sport and Society: Context of Socialization). In Společenská úloha sportu. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2009, p. 36-44. ISBN 978-80-86317-72-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sports: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research. Varšava: Josef Pilsucki University, 2009, XLVII, No 1, p. 11-19. ISSN 2081-2221. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszava: University of Physical Education, 2009, XLVII, l, p. 11-19. ISSN 2081-2221. info
 • SEKOT, Aleš. Tyson Maradona a ti druzí rváči (Tyson, Maradona and those other rowdies). Brno: Rovnost, 2008, 2 pp. Bellevue. ISSN 0862-7967. info
 • Violence in Sports. 1st ed. Münster: eass, 2008. Local Sports in Europe. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2. info
 • SEKOT, Aleš. Politologický a sociálněpsychologický vhled do fenoménu fotbalového chuligánství (Politological and social-psychological insight into a phenomenon of football hooliganism). Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2, No 1, p. 132-133. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu (Inspiring discussion the sociologists on sport). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2, No 1, p. 143-144. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš and Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, vol. 2, No 1, p. 112-125. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu (Sociological problems of sports). 1st ed. Praha: GRADA Publishing, 2008, 224 pp. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj (Sports training versus personal development). In K sobě, k druhým, k profesi. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 119-123, 4 pp. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky (Sportive treaning in the context of teh frame of social pedagogy). In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2008, p. 346-359. ISBN 978-80-87182-01-7. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ and Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu (Teacher in late period of its professional career). In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika (Sport versus sport ethic). Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, vol. 2008, No 5, p. 33-34. ISSN 1801-4755. info
 • SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu (Rites in sport). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 41/2008, No 3, p. 8-16. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze) (Medial integration of nation in the historical period of globalization). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 4, p. 56-57. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus studium (Sport treaning versus study). Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 41, No 4, p. 77-81. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects (hysical activity: Socio cultural aspects). In Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 1-16. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti (Sociological problems of society). 1st ed. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 85 pp. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén (Sport - an important socio-cultural phenomenon). Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, vol. 1, No 50, p. 14. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury (Medial sport as aform of mass culture). In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1st ed. Praha: Karlova univerzita, 2008, p. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6. info
 • SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri (Sport in Czech Republic). Idäntutkimus. Helsinki: Urheilu, 2008, 4/2008, No 4, p. 54-61. ISSN 1237-6051. info
 • SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008, p. 33-38. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale. Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, 3/2008, No 3, p. 51-72, 21 pp. ISSN 1453-4223. info
 • SEKOT, Aleš. Bedřich Ladislav: Fotbal - rituální hra naší doby (Bedřich Ladislav - Ritual game of present time). Universitas. Brno: Masarykova universita, 2007, vol. 39, No 1, p. 75-76. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sport. I. Münster, Germany: Westfählishe Wilhelms- Univeristät Münster, 2007, 1 pp. Local Sport in Europa. ISBN 978-3-00-021468-4. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. 2007. ISBN 978-3-00-021468-4. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu (Violence in Sport). Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 2, p. 7-16. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska (Sociological view at sport. Conceptual terminus a quo). Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 1, p. 53-61. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu" (Solution of the project "The fund of of an dfevelopment of high schools 33182/2006 "The Innovation of study subject sociology and sociology of sport"). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 39-45, 6 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions (Women and Sport - Sociological and Historical Dimensins). In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1st ed. Bratislava: National Sport center, 2007, p. 37-45. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9. info
 • SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. (Doping and young people: Sociological dimensions). In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1st ed. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007, p. 90-102. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. info
 • SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1st ed. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007, p. 267-276. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni (Violence in Sport: Football Hooligans). In Násilí z pohledu společenských věd. 1st ed. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007, p. 157-165. ISBN 978-80-7251-253-9. info
 • SEKOT, Aleš. Pol,M., Rabušicová, M., Novotný, P. 2006. Demokracie ve škole (Democracy in the school). muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 9/07, p. 7-8. ISSN 1801-0806. info
 • SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). (Local sport in Europe. 4th Conference of EASS.). Sociologie sportu. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, vol. 43, No 4, p. 878-880. ISSN 0038-0288. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport (Women and Sport). Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, vol. 30, No 2, p. 25-42. ISSN 1211-6521. info
 • SEKOT, Aleš. K problematice romské minority (To the problems of Romany minority). In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. 1st ed. Brno: IMS Brno, 2007, p. 200-211. ISBN 978-80-902936-9-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu (Sociological dimensions of sport). Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, vol. 1, 2007/1, p. 66-75. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007 (The European Conference of Sociology of Sport for Fourth: Münster 2007). Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, vol. 1, 2007/1, p. 80-81. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport (Socialization via sport: Leisure versus top sport). In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1st ed. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, p. 122 (CD ROM), 14 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • SEKOT, Aleš. Fotbaloví chuligáni prizmatem sociologie (Football hooligans as a sociological topic). In Aktuální otázky sociologie sportu (CD ROM). 1st ed. Praha: UK FTVS, 2007, p. 80-85. ISBN 978-80-86317-55-7. info
 • SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita (Obesity versus physical activity). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 4, p. 7-12. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas (Sport vs. leisure). In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1st ed. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007, p. 53-56. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a divácké násilí - fotbaloví chuligáni (Sport and Spectator´s Violence - Football Hooliganism). In Spoleczne i kulturowe wartosci sportu. 1st ed. Varšava: Akademie tělesné výchovy, 2007, p. 182-195. Sport. ISBN 978-83-89630-57-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and Spectator Aggression Behaviour - Football Hooliganism (Sport and Spectator Aggression behaviour - Football Hooliganism). In Social and Cultural Aspects of Sport (ed by J. Kosziewicz). 1st ed. Warszawa: Akademie tělesné výchovy, 2007, p. 181-193. Sport. ISBN 978-83-89630-58-2. info
 • SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. 2006. ISBN 951-39-2549-8. info
 • SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. 2006. ISBN 951-39-2549-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (třetí vydání) (Basics of Sociology). III. Brno: Paido, 2006, 260 pp. Pedagogická literatura. ISBN 80-7315-126-X. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie versus sociální pedagogika: aktuální problémy (Sociology versus social pedagogy: contemporary problemes). In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií. Baťova univerzita ve Zlíně., 2006, p. 161-172, 13 pp. ISBN 80-902936-8-9. info
 • SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. (Jůva; V. Child museums: Educational Phenomenon for 21.st Century). Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, vol. 2006, 1211-4669, p. 121-123. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport (Women and Sports). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 3, p. 3-11. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Ve světě sportu (In the world of sports). Anthropos. Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, vol. 1, No 10, p. 11-18. ISSN 1336-5541. info
 • SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra (To Social Aspects of the Professional Position of the Coach). In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 13-30, 16 pp. ISBN 80-210-4136-6. info
 • SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu (The Debates of Sport Sociologists in Finland). In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 135-136. ISBN 80-210-4136-6. info
 • SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur (Towards a Probleme of Sport Subcultures). In Sport a kvalita života 2006. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 104-118. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1st ed. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006, 130 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu (Sociology of Sport). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006, 412 pp. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu (Violence in Sports). In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2006, p. 50-72. ISBN 80-7290-272-5. info
 • SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility (The Socio-cultural Phenomenon of Global Sport Mobility). HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, 2005, vol. 2005, 6 (1), p. 59-65. ISSN 1732-3991. info
 • SEKOT, Aleš. Sport mobility: global dimensions. In SCSS: 10th Annual Congress: Abstract Book (+ CD ROOM). 1st ed. Beograd: ECSS, 2005, p. 338-339, CD6 s. ISBN 86-906485-2-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sokol versus olympismus (Sokol versus olympism). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 3, p. 11-14. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní migrace (Globalisation versus sport migration). In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1st ed. Olomouc, 2005, p. 89-101. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze (Doping and youth - sociological dimensions). In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, p. 282-296. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR (Research of doping abuse among adolescents i CR). In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ and Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, p. 304-315. ISBN 80-244-116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia (Sociology of sports as a part of university curriculum). In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1st ed. Brno: Paido, 2005, p. 51-56. ISBN 80-7315-112-X. info
 • SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa (Global Aspects of Contemporara Word). In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1st ed. Brno: IMS, 2005, p. 74-87, 18 pp. ISBN 80-902936-7-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita jako prostředek integrace evropské společnosti (Sport Mobility as an Agent of Integration of European Society). In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1st ed. Brno: IMS, 2005, p. 398-414, 18 pp. ISBN 80-902-936-7-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a mládež (Sport and youth). In Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005, p. 135-136. ISBN 80-951B-2005. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004 (Doping in sport" Youth in Czech republic in 2004). In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA and Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 131. ISBN 80-951B-2005. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace (Sport mobility versus globalization). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, vol. 2005, No 4, p. 3-14. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze (Woemen and sport - sociological and historical dimensions). Tělesná výchova a šport. Bratislava: MŠSR, 2005, XV., 3-4, p. 59-62. ISSN 1335-2245. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky (Multicultural education - integral part of the study of social pedagogy). In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1st ed. Brno: IMS, 2004, p. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • SEKOT, Aleš. Předjarní svátek sportu (An Early SPring Feast of Sports). Univerzitní noviny. Brno: Masarakova univerzita, 2004, vol. 11, No 2, p. 17-18. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky (Multicultural issues in the system of study of social pedagogy). In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií, 2004, p. 242-248. ISBN 80-902936-5-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: A Global Aspect. Collective volume. In Sports Involvement in a Changing Europe. 1st ed. Rzeszów: EASS, 2004, p. 15-16. info
 • SEKOT, Aleš. Global aspects of contemporary sports. In Proceedings of Abstracts International Scientific Conference "Physical Education and Sport 2004". 1st ed. Liberec: TUL, 2004, p. 1. ISBN 80-708-844-2. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu (Wording on Sports). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 200 pp. ISBN 80-210-3531-5. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM) (Women and Sport - Sociological Dimensions). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1st ed. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004, p. 77-78, 24 pp. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovci v médiích v průběhu Olympijských her v Athénách 2004 (CD ROM) (The athletes in mass media in the course of Olympic games Athens 2004). In KADLEC, Petr and Ivo MACHÁT. Sport a kvalita života (CD - ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004, p. 37-40. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu (Doping in sport and its evaluation in settings of youth of Znojmo region). In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004, p. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání) (Sociology in Cubic (Second Issue)). 2nd ed. Brno: Paido, 2004, 200 pp. ISBN 80-7315-077-8. info
 • SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA and Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu (Social dimension of sport). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 245 pp. ISBN 80-210-3581-1. info
 • SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní mobilita: nové téma sociologie sportu (Globalisation versus sport mobility: new topis for sociology of sport). Acta Facultatis Educations Physicae Universitatis Comeniane. Publicatio XLV. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004, XLV, p. 169-180. ISSN 80-223-2014-5. info
 • SEKOT, Aleš and Michal CHARVÁT. Sport Mobility in the Context of Globalization (Sport Mobility in the Context of Globalization). In Physical Activity in Integrating Europe. 1st ed. Warszawa: The Józef Pilsucki Academy of Physical Education, 2004, p. 82-91. ISBN 83-89630-80-X. info
 • SEKOT, Aleš. Romské osady na východním Slovensku: multikulturní výzva (Gypsy settlemsnts in Eastern Slovakia:Multucultural challenge). Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas a Společnost pro podp, 2004, vol. 11, 4-12, p. 1-6. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě (Sport in changing Europa). Brno: Univerzitní noviny, 2004, vol. 11, 4-12, p. 42-44. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: Global Aspects (Sport mobility in Changing Europe: Global Aspects). In Sports Involvement in Changing Europe. 1st ed. Rzewszów: KORAW: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, p. 48-60, 12 pp. ISBN 83-89721-02-3. info
 • SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, vol. 1, No 2, p. 103-114. ISSN 1613-8171. info
 • SEKOT, aleš. Všesokolské sjezdy - oslava masové tělovýchovy (Gatherings of Czech organization Sokol - a celabration of mass excercising). In Sokolství od XIX. do konce XX. století. Olomouc: Hanex Olomouc, 2003, p. 149-162. ISBN 80-857835-40-1. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do studia předmetu sociologie a mezipředmětových vztahů (An introduction into subject sociology and interdicsiplinary relations). In Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. I. Brno: IMS, 2003, p. 90-97. ISBN 80-902936-1-1. info
 • SEKOT, Aleš. Vrcholový sport: Otazníky a vykřičníky (Top sports: questions and exclamations). Brno: Masyrakova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, 2003, 4 pp. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction (Sociology of Sport - An Introduction). Brno: Paido, 2003, 64 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní aktivity: nejednoznačné hodnotové směřování (Příspěvek k sociologii sportu) In: Tělesná kultura: recenzované periodikum FTK UP Olomouc (Sport activities: AAn contribution to sociology of sport). Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2003, sv.28, č.1, p. 49-66. ISSN 1211-6521. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost (Sport and Society). Brno: Paido, FSpS MU, 2003, 196 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické texty II (Sociological Texts II). 1st ed. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati, 2003, 30 pp. Učební pomůcka. info
 • SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? (Hight performance sport: Where is it marching?). Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 2003, vol. 36, No 4, p. 33-37. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén (Sport - social and cultural phenomenon). In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003, p. 172-176. ISBN 80-89075-20-7. info
 • SEKOT, Ales. Commercial Nature of Contemporary Sport. In The Economics of Professional Sports and Olympic Games. 1 st. Athens, Greece: P.A.S.E.M., 2003, p. 147-153, 6 pp. 3 rd. ISBN 960-87102-7-8. info
 • SEKOT, Aleš and Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce (The principles of marketing). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 104 pp. ISBN 80-210-2935-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání) (Sociology in panorama). 1. vydání. Brno: Paido, 2002, 142 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,. info
 • SEKOT, Aleš and Michal CHARVÁT. Základy marketingu (Bases of marketing). Brno: PAIDO, 2002, 55 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. info
 • SEKOT, Aleš. Evropská integrace a sport (European Integration and Sports). Univerzitní noviny. Brno: Masyrykova univerzita, 2002, vol. 9, 7-8, p. 10-11. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, aleš. Sociologické texty ke studiu sociální pedagogiky. 1st ed. Brno: Iistitut mezioborových studií Brno, 2002, 52 pp. info
 • Velký sociologický slovník. Hesla: celibát, ekumenismus, křesťanství, misionářství, pravoslaví, církev. 10vyd. Praha: karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství (Sociology of religion). Praha: Svoboda, 1985, 362 pp. Sociologická knižnice. info

2015/05/14


Curriculum vitae: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (učo 24446), version: English(2), last update: 2015/05/14 13:27, A. Sekot

Other Variants: English(7), Czech(2)