Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.Ing. Jiří Lanča, CSc.
  Narozen: 15.7.1931 v Třebíči
  Stav: ženatý
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  65979
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993 jmenován profesorem pro obor ekonomika a řízení podniku
  1993 habilitovaný docent pro obor informační systémy podniku
  1990 jmenován docentem pro obor automatizované systémy řízení v zemědělství
  1977 CSc ve vědeckém oboru odvětvová a průřezová ekonomika
  1964 absolvováno čtyřsemestrální pedagogické vzdělání
  1958 ukončeno vysokoškolské vzdělání, Provozně ekonomická fakulta, VŠZ v Praze
Přehled zaměstnání
 • 1998-dosud: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, profesor
 • 1964-1998: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, učitel
 • 1959-1964: Střední ekonomická zemědělská škola v Bučovicích, učitel
 • 1957-1959: MěNV v Brně, pracovník odboru zemědělství, ekonomického úseku
 • 1954-1957: ObNV v Brně, referent
Pedagogická činnost
 • Přednášky z předmětů:
 • Učetnictví
 • Automatizované informační systémy
 • Manažerské účetnictví
 • Organizace a řízení podniku Semináře z předmětů :
 • Učetnictví
 • Automatizované informační systémy
 • Manažerské účetnictví

  Vedení diplomových prací:
  za dobu působení na PEF MZLU a ESF MU v Brně nelze sdělit přesný počet, ale kvalifikovaný odhad činí cca 350
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zapojen do vědeckého výzkumného úkolu " Faktory úspěšnosti podniku. Garant a spoluřešitel tří úkolů ve specifickém výzkumu, týkajících se Controllingu, kalkulací a akvizice podniků.
Akademické stáže
 • 1969-1970 na univerzitě v Kielu SRN -celkem 5 měsíců,
 • 1992 - 1995 3x pobyt na Státní univerzitě v Iowě USA,
 • 1994 - 1997 krátkodobější pobyty na školách v Remeši /2x/, Chambery/2x/,Seville, Florencii/2x/, Cosenze/Italie/, Kielu /SNR/, Corku /IR/, Ipswitchi /GB/
 • 1996 - účastník konference WACRA v Coloredo Springs,USA
 • 1976 krátkodobý pobyt na univerzitě v Rostocku
Universitní aktivity
 • 2000: předseda oborové rady doktorského studijního programu v oboru ekonomika a management
 • 1990 - 1991: prorektor MZLU v Brně / VŠZ /
 • 1991 - 1997: děkan Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně
 • 1994 -1996 : vedoucí katedry účetnictví,
 • 1995 - 1997: předseda Asociace děkanů ekonomnických fakult,
 • 1992-1994: člen koordinační rady programu Tempus v Triesdorfu, SRN, člen státní zkušební komise tamtéž
Mimouniversitní aktivity
 • 1998-dosud: - místopředseda komitétu pro certifikaci a vzdělávání (orgán Hlavního výboru Svazu účetních) <
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992 stříbrná medaile MZLU v Brně
 • 1994 zlatá medaile VŠP Nitra
 • 1994 medaile Masarykovy univerzity v Brně
 • 1996 zlatá medaile MZLU v Brně
 • 1997 medaile fakulty ekonomické TU Ostrava
 • 2004 Pamětní listina MZLU v Brně, za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělání
Vybrané publikace
 • HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial Accounting). 1st ed. Praha: Grada, 2008. 264 pp. ISBN 978-80-247-2471-3. info
 • LANČA, Jiří. Geneze vzdělávání (Genesis of education). In Podniková ekonomika a management. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. p. 43-51, 8 pp. ISBN 80-210-3414-9. info
 • LANČA, Jiří. Předmět "manažerské účetnictví" a jeho výuka (Subject "Managerial accounting" and how to teach it). In Podniková ekonomika a management. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. p. 331-336, 5 pp. ISBN 80-210-3414-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA and David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku (Multifactorial Analysis of Company Successfulness). Brno: MU Brno, 2002. 141 pp. MU ESF Brno. info
 • LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace (Information system of the enterprise and its implementation). In Faktory úspěšnosti podniku. 2001st ed. Brno: MU v Brně, 2001. p. 56-63, 7 pp. ISBN 80-210-2708-8. info
 • LANČA, Jiří. Předpoklady úspěšnosti podniku (The Success of the Company). In Faktory úspěšnosti podniku. 1st ed. Brno: ESF MU Brno, 2000. p. 80-87. ISBN 80-210-2306-6. info
 • LANČA, Jiří. Nihil novi sub sole. Účetnictví. Praha: Federální ministerstvo financí, 1999, roč. 47, No 1, p. 2. ISSN 0139-5661. info
 • LANČA, Jiří. Dokumentace v účetnictví (Documentation et Accounting). In Ekonomika firiem 1999. 1st ed. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. p. 366-369. ISBN 80-225-1212-5. info

2010/02/09


Životopis: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (učo 28663), verze: čeština(3), změněno: 9. 2. 2010 10:42, J. Lanča