Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Dalibor Papoušek, Ph.D.
  born 27th February 1961 in Brno
Department/Faculty/University
 • Department for the Study of Religions
  Faculty of Arts, Masaryk University
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
  Czech Republic
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2007: Ph.D., Classics, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  Ph.D. dissertation "Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství [The Fall of Jerusalem and the Formation of Early Christianity]" (supervisor: Prof. Petr Pokorný)
 • 1987: Master's Degree, Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  Master's Thesis "K vývoji společenského vědomí neolitu střední Evropy [Toward the Development of Social Consciousness in the Neolithic Period of Central Europe]" (supervisor: Prof. Vladimír Podborský)
 • 1985: Master's Degree, History, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  Master's Thesis "Rané helénistické křesťanství a jeho pronikání do pramenů o prvotním křesťanství palestinském [Early Hellenistic Christianity and Its Infiltration to the Sources of the Earliest Palestinian Christianity]" (supervisor: Prof. Josef Češka)
Professional experience
 • 1993-: Department for the Study of Religions, Masaryk University, Brno, assistent professor, head of the department (1993-2001)
 • 1991-1993: Institute for Ethics and Religious Studies, Masaryk University - Czechoslovak Academy of Sciences, Brno, assistent professor, head of the institute
 • 1990-1991: Institute for Ethics and Religious Studies, Czechoslovak Academy of Sciences, Brno, research fellow, director of the institute
 • 1987-1989: Institute for the Study of Social Consciousness, Czechoslovak Academy of Sciences, Brno, research fellow
 • 1986-1987: Institute for the Study of Social Consciousness, Czechoslovak Academy of Sciences, Brno, study stay
Research activities
 • Grants and research projects:
  2015-2017: Generative Historiography of the Ancient Mediterranean: Modeling and Simulating of Transmission Dynamics of Religious Ideas and Practices, interdisciplinary grant of the Grant Agency of the Masaryk University (no. MUNI/M/1867/2014, co-investigator)
  2010: Typology of the Late Antique Religions, Grant of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University (no. MUNI/21/PAP/2010)
  2009-2011: The Church of Jerusalem and Its Role in the Social Formation of Early Christianity, individual grant of the Czech Science Foundation (standard project no. 401/09/1111)
 • Participation in conferences:
  2017: Inaugural CES Conference, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Germany (paper: "The Role of Texts in the Stabilization of Pan-Mediterranean Religious Networks: A Case Study in Geospatial Computational Modeling of Ancient Religious History", with Tomáš Glomb and Vojtěch Kaše)
  2016: International workshop "Network Theory and Computer Modeling in the Study of Religion", Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary (paper: "Between Luke and Marcion: Hypothesis Testing in the History of Christian Origins")
  2016: XIV. Annual EASR Conference - Special IAHR Conference "Relocating Religion", Helsinki, Finland (paper: "Centralized and Decentralized Networks in the Spread of Early Christianity: Mathematical Modeling of the Lukan and Marcionite Christianities", with Zdeněk Pospíšil)
  2015: International worshop "Network Theory, Cognitive Science, and Historiography", Kavala, Greece (paper: "Reductive Steps in the Construction of Network Models: The Lukan and Marcionite Christianities")
  2015: XXI. IAHR Congress "Dynamics of Religion: Past and Present", Erfurt, Germany (paper: "Pro-Jewish and Counter-Jewish Trends in the Spread of Early Christianity: Construction of Network Models")
  2015: International GEHIR Workshop "Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis", Brno, Czech Republic (poster: "Jewish and Non-Jewish Networks in the Spread of Early Christianity: A Case of the Marcionite and Lukan Christianity", with Zdeněk Pospíšil)
  2013: XII. Annual EASR Conference "Religion, Migration, Mutation", Liverpool, Great Britain (paper: "Center and Diaspora: The Role of Jerusalem in the Lukan Imagination")
  2012: International workshop "Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions after Postmodern and Postcolonial Criticism", Brno, Czech Republic (paper: "Religions of Ancient Israel according to Textual and Material Evidence")
  2012: XI. Annual EASR Conference - Special IAHR Conference "Ends and Beginnings", Stockholm, Sweden (paper "The End of Acts as a New Beginning? Tradition and Innovation in Lukan Writings")
  2011: X. Annual EASR Conference "New Movements in Religions: Theories and Trends", Budapest, Hungary (paper: "Spatial Dimension of Early Christian Identity: Jerusalem in Lukan Writings")
  2010: IX. Annual ISORECEA Conference "Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe", Brno, Czech Republic (paper: "Social Grouping in Earliest Christian Texts")
  2010: International ANODOS Conference "The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures across the Passage of Time: From the Bronze Age to the Late Antiquity", Trnava, Slovakia (paper: "Centrality and Cosmopolitism in the Lukan Imagination of Paul of Tarsus: A Case of Jerusalem")
  2010: XX. IAHR Congress "Religion: A Human Phenomenon", Toronto, Canada (paper: "Paul’s Conflict with the Jerusalem Judaizers at a Norm-Deviation Scale")
Major publications
 • MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ, Tomáš GLOMB, Tomáš HAMPEJS, Vojtěch KAŠE, Aleš CHALUPA and Dalibor PAPOUŠEK. The role of spatial visual analysis in historical religious studies. Geografie - Sborník České geografické společnosti. PRAGUE: CZECH GEOGRAPHIC SOC, 2019, vol. 124, No 3, p. 265-280. ISSN 1212-0014. URL info
 • KAŠE, Vojtěch, Tomáš GLOMB and Dalibor PAPOUŠEK. The role of texts in the stabilization of pan-Mediterranean religious networks: A case study in geospatial computational modeling of ancient religious history. In Inaugural CES Conference, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, 12.-15. 9. 2017. 2017. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Počátky křesťanství (The Origins of Christianity). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 pp. ISBN 978-80-210-6920-6. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Cesta Izraele k monoteismu (A Way of Israel toward Monotheism). In Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 7-25. ISBN 978-80-210-7199-5. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Písmo a zákon v dějinách judaismu (The Scripture and the Law in the History of Judaism). In Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 45-59. ISBN 978-80-210-7199-5. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Pád Jeruzalémského chrámu a konec světa (The Fall of the Jerusalem Templ and the End of the World). In Konec světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 7-21. ISBN 978-80-210-6951-0. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Centrality and cosmopolitism in the Lukan imagination of Paul of Tarsus : a case of Jerusalem. In Anodos : studies of the ancient world 10/2010. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. p. 247-254. ISBN 978-80-8082-500-3. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Evropa a židovská diaspora (Europe and the Jewish diaspora). In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt (eds.). Identity v konfrontaci : multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 101-120. ISBN 978-80-210-5558-2. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. "Nezůstane kámen na kameni" : Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu ("There will not be left one stone upon another" : The fall of Jerusalem in the Gospel of Mark). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, vol. 18, No 2, p. 127-162. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Continuity and discontinuity of the Jerusalem temple : locative and utopian aspects. In Milan Kováč - Tomáš Gál (eds.). Religious change. 1. vyd. Bratislava: Chronos, 2010. p. 15-25. ISBN 80-89027-15-6. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Český překlad novozákonních apokryfů (The Czech translation of the New Testament apocrypha). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2007, vol. 15, No 2, p. 282-286. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu (The Lord's supper in Corinth : towards the archaeology of social conflict). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 2, p. 207-224. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Dobrovolná smrt obránců Masady a proměny její interpretace (Voluntary Death of the Masada Defenders and Its Interpretative Transformations). In KOVÁČ, Milan, Attila KOVÁCS and Tatiana PODOLINSKÁ. Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 1. vyd. Bratislava: CERES, 2005. p. 196-208. ISBN 80-89027-15-6. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Náboženství a posvátný prostor (Religion and the sacred space). In VAVERKA, Jiří. Moderní sakrální stavby. 1. vyd. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2004. p. 6-12. ISBN 80-214-2791-4. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. 305 hesel v oddílech "Judaismus" a "Křesťanství" (305 entries in the parts "Judaism" and "Christianity"). In PAVLINCOVÁ, Helena, Břetislav HORYNA, Miloš MENDEL and Dalibor PAPOUŠEK. Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. p. 35 passim, 195 pp. ---. ISBN 80-7182-165-9. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství (Burton L. Mack and the project of academic reinterpretation of Christian origins). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 10, No 1, p. 95-112. ISSN 1210-3640. online info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. The Soviet school of historians of early Christianity and its influence in former Czechoslovakia: the question of Jesus' historicity. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN and Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. p. 119-135. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Byl Pavel "lysým mužem"? : K prosopografii Pavla z Tarsu a sedmdesátinám Pavla Spunara. In KROUPA, Jiří K. Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2). 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2000. p. 16-20. ISBN 80-85917-74-2. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Naturalizující pokusy o vymezení náboženství (Naturalizing attempts at defining religion). In KOMOROVSKÝ, Ján. Religionistika a teológia náboženstiev: zborník z vedeckej konferencie Filozofickej fakulty UK a Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. p. 101-107. ISBN 80-223-1371-8. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Pella a Javne: dvě legendy o kontinuitě. (Pella and Javneh: two Legends about Continuity.). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1998, vol. 6, No 2, p. 167-188. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Early Christian concept of the others: a case of Syria. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA and Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. p. 87-90. ISBN 80-210-1441-5. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Obnova české religionistiky (Recovery of the Czech study of religions). Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1995, vol. 25, No 54, p. 194-196. ISSN 0323-2220. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Intercultural communication in early Christianity: contemporary perspectives. In GÁL, Fedor and Jitka PUŠOVÁ. International symposium Christianity - Judaism - Islam: Europe at the close of the 20th century. 1st ed. Prague: European Cultural Club, 1994. p. 121-125. ISBN 80-85212-26-9. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. "Hebraioi" and "Hellenistai": early Christianity as an intercultural communication and synthesis. In PAVLINCOVÁ, Helena and Dalibor PAPOUŠEK. The Bible in cultural context. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1994. p. 227-228. ISBN 80-901823-0-5. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. John Paul II and Mikhail Gorbachev: the process of globalization in multidimensional comparison. In MARTIN, Luther. Religious transformations and socio-political change: eastern Europe and Latin America. 1st ed. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 1993. p. 97-107. Religion and Society; vol. 33. ISBN 3-11-013734-8. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. K problému globalizace sociálního učení katolicismu. In SVOBODA, Jiří. Křesťanství a globální problémy: sborník referátů. 1. vyd. Brno: Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, 1990. p. 2-10. info

2017/09/25


Curriculum vitae: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (učo 349), version: English(1), last update: 2017/09/25 16:52, D. Papoušek

Another Variant: Czech(1)