Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D., EuSpLM, narozen 17. března 1990 ve Zlíně, ženatý, 1 dítě
Pracoviště
 • 1. AGEL Středomoravská nemocniční, a.s., Nemocnice AGEL Prostějov, Hematologicko-transfuzní oddělení
  1. AGEL Transfúzní služba, a.s.
  2. Nemocnice následné péče, Moravská Třebová, Oddělení klinické biochemie a hematologie
  3. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra laboratorních metod
Funkce na pracovišti
 • 1. primář
  2. lékař, garant pro laboratoř klinické hematologie a biochemie
  3. odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2024: rozhodnutí SÚKL: Kvalifikovaná osoba výroby léčivých přípravků
  2024: licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Klinická biochemie
  2024: Evropský specialista v laboratorní medicíně (EuSpLM) - Evropská federace laboratorní medicíny (EFLM)
  2023: Lékařská atestace - Klinická biochemie - FN HK
  2023: licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Hematologie a transfuzní lékařství
  2022: Ph.D. v oboru Pediatrie, LF MU
  2021: Lékařská atestace - Hematologie a transfuzní lékařství - FN HK
  2018: Základní kmen (lékařský) - interní, LF MU
  2016: MUDr. v oboru Všeobecné lékařství, LF MU
  2016: Základní kmen (obor biochemie), Klinické laboratorní obory (VŠ nelékařský), IPVZ, Praha
  2016: RNDr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU
  2014: Akreditovaný kvalifikační kurz, Odborné zdravotnické laboratorní metody, IPVZ, Praha
  2014: Mgr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU
  2012: Bc. v oboru Aplikovaná biochemie, PřF MU
  2009: Klasické a španělské gymnázium Brno
Přehled zaměstnání
 • 2024-: primář, Hematologicko-transfuzní oddělení, Nemocnice AGEL Prostějov, AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
  2024-: lékař, garant odbornosti Klinická biochemie, Oddělení laboratorní medicíny, AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
  2023-dosud: odborný asistent, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra laboratorních metod
  2019-dosud: lékař, Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Oddělení laboratorního komplementu
  2016-dosud: přednášející, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

  Předchozí zaměstnání
  2021-2023: lékař, zástupce přednosty pro LPP pro diagnostiku, Fakultní nemocnice Brno, Ústav laboratorní medicíny
  2021-2023: lékař, Fakultní nemocnice Brno, Ústav laboratorní medicíny
  2017-2019: lékař, Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické hematologie
  2019: lékař, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
  2020-2022: asistent, Lékařská fakulta MU, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
  2017-2022: odborný asistent, Lékařská fakulta MU, Ústav biochemie
  2013-2023: lékař a odborný pracovník v laboratorních metodách, Masarykův onkologický ústav, Oddělení laboratorní medicíny, Brno
Pedagogická činnost
 • Laboratorní medicína (LF MU), Klinická biochemie (LF MU), Klinická hematologie (LF MU), Klinická biochemie (NCO NZO)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Průtoková cytometrie hematologických a solidních onkologických malignit
  Laboratorní diagnostika při akutních stavech a intenzivní medicíně s využitím POCT technik
Akademické stáže
 • Medizinische Hochschule Hannover, Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Clinic, 2012
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká lékařská komora (člen)
  Česká hematologická společnost, ČLS JEP (člen)
  Společnost pro porty a permanentní katetry, ČLS JEP (člen)
  Česká společnost klinické biochemie, ČLS JEP (člen)
Ostatní aktivity, kurzy a dovednosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
  Zbrojní průkaz skupiny B, C, E
  Lovecký lístek
  Českomoravská myslivecká jednota (člen)
Vybrané publikace
 • ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Petra VYSOČANOVÁ, Michal ŘIHÁČEK, Dominika KUČEROVÁ, Tereza BLAHOVCOVÁ and Petr KALA. Management of Complete Heart Block in a Pregnant Woman with Systemic Lupus Erythematosus-Associated Complications: Treatment Considerations and Pitfalls. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, 2023, vol. 59, No 1, p. 1-8. ISSN 1010-660X. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/medicina59010088. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Dalibor VALÍK and Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib-Induced Elevation of Mean Corpuscular Volume (MCV)-Exploring Its Possible Clinical Relevance in Cancer Patients. CURRENT ONCOLOGY. Basel: MDPI, 2022, vol. 29, No 6, p. 4138-4147. ISSN 1198-0052. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/curroncol29060330. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ and Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, vol. 2015, "792187", p. 1-9. ISSN 2314-6133. Available from: https://dx.doi.org/10.1155/2015/792187. URL info

2024/07/07


Životopis: MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D., EuSpLM (učo 357305), verze: čeština(1), změněno: 7. 7. 2024 23:14, M. Řiháček