Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Robert Mikulík, narozen 31.8.1970
Pracoviště
 • I. NK a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91
  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
 • I. NK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, vedoucí JIP a Komplexního cerebrovaskulárního centra
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, habilitace v oboru neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2007: Ph.D. v oboru neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2000: Atestace v oboru neurologie II.stupně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 1997: Atestace v oboru neurologie I.stupně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 1988: – 1994: MUDr. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přehled zaměstnání
 • 6/2013 – 3/2015: Náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
 • 8/2009 – dosud: Vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
 • 1/2006 – dosud: I. NK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, vedoucí JIP a Komplexního cerebrovaskulárního centra
 • 6/2004–12/2005: Neurosonology / Research fellowship, University of Texas, Houston
 • 1998 – 6/2004: Vedoucí iktové jednotky + koordinátor Cerebrovaskulárního programu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
 • 1994:I. NK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekund. lékař
Pedagogická činnost
 • Vedení doktorandů: MUDr. Petr Aulický, Ph.D. (titul obhájen 2013) MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (titul obhájen 2016) MUDr. Petra Šedová (plán ukončení 2018) Vedení studentů p-pool: Jana Jacková, Albert Štěrba, Dominika Coufalová, Kryštof Seman
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná činnost týmu doc. Mikulíka zahrnuje vývoj a implementaci inovativních metod pro hodnocení, léčbu a prevenci cévní mozkové příhody. Výzkumné portfolio je navrženo vertikálně napříč celým spektrem od základního výzkumu po klinický výzkum a vytváření sítí. Důraz je kladen na translační přístup tak, aby poznatky získané prostřednictvím základního výzkumu byly aplikovány a testovány v klinické praxi ve prospěch pacientů a vedly k zlepšení výsledku po cévní mozkové příhodě. Konečným výstupem našeho výzkumu je redukce zatížení způsobeného cévní mozkovou příhodou, zlepšení funkční kapacity pacientů a dosažení lepší kvality života po cévní mozkové příhodě. Doc. Mikulík vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody ve 23 zemích východní Evropy a střední Asie (http://eso-stroke.org/eso-east/). Pod jeho vedením vzniká i registr kvality iktové péče RES-Q (www.qualityregistry.eu) zastřešený Evropskou iktovou organizací (European Stroke Organisation) a také podpořený Světovou iktovou organizací (World Stroke Organization), který již používá přes 260 nemocnic z 28 zemí.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Doc. Mikulík byl v květnu 2017, během konání Konference Evropské iktové organizace, oceněn za svůj přínos péči o cévní mozkové příhody cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni.
Vybrané publikace
 • ŠEDOVÁ, Petra, R.D. BROWN, M. ZVOLSKY, P. KADLECOVA, Tomáš BRYNDZIAR, Tomáš KUBELKA, Viktor WEISS, Ondřej VOLNÝ, Josef BEDNAŘÍK and Robert MIKULÍK. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech Republic: The National Registry of Hospitalized Patients. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES. Amsterdam: Elsevier Science INC, 2017, vol. 26, No 5, p. 979-986. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.006. URL info
 • HARŠÁNY, Michal, Pavla KADLECOVÁ, Viktor ŠVIGELJ, Janika KORV, Vanja Bašić KES, Aleksandras VILIONSKIS, Yakup KRESPI and Robert MIKULÍK. Factors Influencing Door-to-Imaging Time: Analysis of the Safe Implementation of Treatments in Stroke-EAST Registry. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2014, vol. 23, No 8, p. 2122-2129. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.03.019. info
 • MIKULÍK, Robert, Laura Anne BUNT, Daniel HRDLIČKA, Ladislav DUŠEK, Daniel VÁCLAVÍK and Jiří KRÝZA. Calling 911 in Response to Stroke. A Nationwide Study Assessing Definitive Individual Behavior. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2008, vol. 39, No 6, p. 1844-1849, 5 pp. ISSN 0039-2499. info
 • ALEXANDROV, Andrei, Robert MIKULÍK, Marc RIBO, Vijay SHARMA, Annabelle LAO, Georgious TSIVGOULIS, Rebecca SUGG, Andrew BARETTO, Paul SIERZENSKI, Marc MALKOFF and James GROTTA. A Pilot Randomized Clinical Safety Study of Sonothrombolysis Augmentation With Ultrasound Activated Perflutren Lipid Microspheres for Acute Ischemic Stroke. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2008, vol. 39, No 5, p. 1464-1469. ISSN 0039-2499. doi:10.1161/STROKEAHA.107.505727. info
 • MIKULÍK, Robert, Marc RIBO, Michael HILL, James GROTTA, Marc MALKOFF, Carlos MOLINA, Marta RUBIERA, Raquel DELGADO-MEDEROS, Jose ALVAREZ-SABIN and Andrei V. ALEXANDROV. Accuracy of Serial National Institutes of Health Stroke Scale Scores to Identify Artery Status in Acute Ischemic Stroke. Circulation. 2007, vol. 115, No 20, p. 2660-2665. ISSN 0009-7322. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.651026. info
 • MIKULÍK, Robert, Michal DUFEK, David GOLDEMUND and Michal REIF. A pilot study on systemic thrombolysis followed by low molecular weight heparin in ischemic stroke. European Journal of Neurology. 2006, vol. 10, No 13, p. 1106-1111, 5 pp. ISSN 1351-5101. info

2017/09/06


Životopis: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (učo 38765), verze: čeština(4), změněno: 6. 9. 2017 13:47, R. Mikulík