Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Marta Kostelecká, 17.října 1979, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  sekce nederlandistiky
  Arna Nováka 1
  CZ-Brno 602 00
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: udělen titul Ph.D.
 • 2008 - 2015: student kombinované formy doktorského studia na Ústavu jazykovědy a baltistiky
 • 2005 - 2008: interní doktorandka na Ústavu jazykovědy a baltistiky
 • 1999 - 2005: magisterksé studium anglické-nizozemské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1992 - 1999: Klasické gymnasium v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2016 - odborná asistentka na ÚGNN, sekce nederlandistiky
 • 2008 - asistentka na ÚGNN, sekce nederlandistiky
 • 2006 - nyní: soudní tlumočník jazyka nizozemského
 • 2005 - nyní: překladatelská činnost
Pedagogická činnost
 • Jazyková cvičení nizozemštiny, fonetické semináře, tlumočnické semináře, překladatelské semináře, jazykovědné semináře
Vědeckovýzkumná činnost
 • kontrastivní fonetika nizozemštiny a češtiny
 • účast na projektu DCC
 • účast na tvorbě Akademické mluvnice nizozemštiny
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2005: Univerzita v Leidenu - studijní pobyt 2010: Univerzita v Gentu - studijní pobyt
 • 1. 6. 2010 – 20. 9. 2010: University College Ghent, Gent, Ostatní, BEL
  • Stáž typu onderzoeksbeurs financovaná Nizozemskou jazykovou unií. Během pobytu jsem sbírala materiály pro dizertační práci a konzultovala kapitolu o jazykové situaci v nizozemsku a artikulačních bázích nizozemštiny a češtiny.
Mimouniversitní aktivity
 • Členka sdružení nederlandistů IVN
 • Členka sdružení nederlandistů AMOS
 • Členka sdružení nederlandistů COMENIUS
 • redakční rada časopisu Comparatieve Neerlandistiek
 • Členka KST ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2005: Cena rektorky UPOL za nejlepší diplomovou práci v oboru jazykověda
Vybrané publikace
 • KOSTELECKÁ, Marta. Verstaanbaarheid van Tsjechische sprekers van het Nederlands op A2-niveau (The Intelligibility of A2 Czech Speakers of Dutch). Roczniki Humanistyczne. 2023, vol. 71, No 5, p. 119 - 128. ISSN 0035-7707. Available from: https://dx.doi.org/10.18290/rh23715sp-7. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Vertalingen door mens of machine? Vertaalproblemen en -oplossingen van Tsjechische en Slowaakse studenten tijdens de DCC Summer School (Translations Made by a Human of by a Machine? Translation Issues of Czech and Slowak Students during the DCC Summer School). In Translation, Interpreting & Culture 2023 Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides. 2023. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Veronika HORÁČKOVÁ and Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. Nizozemština - jazyk a reálie (Dutch - Language and Institutions). In NPO - kurz. 2023. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Pief paf poef, welke syllabe is de boef? De verstaanbaarheid van gereduceerde spraak bij Tsjechische NVT-studenten met niveau A1 tot B1 (Pief paf poef, which syllable is the rascal? The intelligibility of reduced speech of Czech NVT students with level A1 to B1). In Regionaal Colloquium Neerlandicum. 2022. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Veronika HORÁČKOVÁ and Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. Dag van de vertaling - 75 jaar van de neerlandistiek in Brno (Translation Day - 75 years of Dutch studies in Brno). 2022. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Even een praktisch puntje! (Just One More Thing!). In Flor-Górecka, Agnieszka; Křížová, Kateřina. Plurima sub falso tegmine vera latent : The embarrasments of interdisciplinarity. Lublin: Towarzsystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, 2022, p. 235-245. ISBN 978-83-66647-12-1. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. De verstaanbaarheid van het Nederlands van Tsjechische NVT-sprekers (Intelligibility of the Dutch Spoken by Czech Speakers of Dutch as a Foreign Language). In IVN 21e Colloquium Neerlandicum 2022. 2022. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Reductieprocessen in het Nederlands. Een knelpunt voor een Tsjechische NVT-student? (Reduction Processes in Dutch. A Problem for a Czech Student of Dutch as a Foreign Language?). In DigiDoHa 2021 - Colloquium voor doctorandi en habilitandi 2021. 2021. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Effe nog eens zeggen : de weggelaten klanken in het Nederlands – de afgebroken bruggen voor een Tsjech? (Can you repeat it? : the omitted speech sounds in Dutch – broken bridges for a Czech?). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2021, vol. 35, No 1, p. 109-118. ISSN 1803-7380. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/BBGN2021-1-7. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Dutch Studies in Moravia. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2021, vol. 2021, No 1, p. 42-54. ISSN 1805-3742. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta and Veronika HORÁČKOVÁ. Literary Translations After the Velvet Revolution. Czech and Slovak Journal of Humanities. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, vol. 2021, No 1, p. 54 - 62. ISSN 1805-3742. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Inleding tot fonetiek en fonologie (Introduction to Phonetics and Phonology). In přednáška pro vyučující a studenty na Univerzitě v Zagrebu. 2021. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Reductieprocessen in het Nederlands. Een knelpunt voor de Tsjechische NVT-student? (Reduction Processes in Dutch. An Obstacle for a Czech Student of Dutch as a Foreign Language?). In Doctorandi- en habilitandicolloquium in Berlijn. 2020. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Vertaling als adaptatie – een kroket en een worstje – hetzelfde of toch anders?: een lezing en een reeks seminaars (Translation as Adaptation - a Croquet and a Sausage - the Same Thing?: a lecture and a series of workshops). In The Summer School Vertalen en/als adaptatie. 2020. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Praktická fonetika nizozemštiny 1 - 12 (Practical Phonetics of Dutch 1 -12). 2020. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Úvod do fonetiky a fonologie 1 - 8 (Introduction to Phonetics and Phonology 1 - 8). 2020. info
 • KOSTELECKÁ, Marta and Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. PhD-conferentie voor neerlandici (Doctoral School for Dutch Studies). 2019. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Veronika HORÁČKOVÁ and Lenka ŽÁRSKÁ. Prezentace překladu: Spolu alejí Evropy v rámci Týdne humanitních věd 2019 (Presentation of Translation: of Samen op de laan van Europa during the Week of Science 2019). In Týden humanitních věd FF MU, Brno, 18. - 22. 11. 2019. 2019. ISBN 978-80-244-5505-1. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (A Contrastive Description of the Standard Pronunciation of Dutch and Czech from the Perspective of Czech learners of Dutch). 1st ed. Brno: MUNI Press, 2019, 172 pp. ISBN 978-80-210-9512-0. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Benjamin BOSSAERT and Marketa ŠTEFKOVÁ. Het Regionaal colloquium neerlandicum "Bruggen slaan" van Comenius, Vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa (The Regional Congres of Dutch Specialists "Building Bridges" Organized by Comenius, Association for Dutch Studies in Central Europe). Brünner Beträge zur Germanistik und Nordistik. 2019, vol. 2019, No 2, p. 5-6. ISSN 1803-7380. URL URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Samen op de laan van Europa - samen op weg naar een Tsjecho-Slowaakse vertaling (Together on the Avenue of Europe - Together on the Way to a Czechoslovak Translation). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 33, No 2, p. 123-124. ISSN 1803-7380. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/BBGN2019-2-11. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Het Tsjechisch Nederlands in de oren van de Nederlandse en Vlaamse moedertaalsprekers (Czech Dutch in the Ears of Dutch and Flemish Native Speakers). In DoHa colloquium, Praha, 7. 3. 2018. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Praktická fonetika nizozemštiny 1,2,3 (Practical phonetics of Dutch 1,2,3). 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny - vokály a diftongy (Comparative Phonetics of Dutch and Czech - Vocals and Dipthongs). 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny - konsonanty (Comparative Phonetics of Dutch and Czech - Consonants). 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Consumptie en consumerism - Selectie, Consumptie, Productie, Wisselwerking, Globalisering (Consumption and Consumerism - Selection, Consumption, Production, Exchange of information, Globalization). In DCC - Summer School Literature and Identity, University of Vienna. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Zuzanna CZERWONKA-WAJDA and Roland NAGY. Uitspraakonderwijs in Centraal-Europees context anno 2018. Articulatory Settings in het NVT-uitspraakonderwijs in Tsjechië (Teaching Pronunciation in Central European Context anno 2018. Articulatory Settings in Teaching Pronunciation in Czechia). In 20e Colloquium Neerlandicum, Nederlands in Beweging, 27.-30. 8. 2018, Leuven, Belgie. 2018. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Inleiding (Introduction). In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 31, č. 1, 5-6. Brno: Masarykova univerzita, 2017, p. 5-6. ISSN 1803-7380. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Artikulační báze nizozemštiny a češtiny (Articulatory Settings of Dutch and Czech). In Týden humanitních věd na FF MU, Brno. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny 1 - vokalický inventář (Comparative Phonetics of Dutch and Czech 1 - vocals). In Studium generale, UP Olomouc. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny 2 - konsonantický inventář a asimilace (Comparative Phonetics of Dutch and Czech 2 - Consonants and Assimilation). 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta and Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. Comenius Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur (Comenius Summer School of Dutch Language and Culture). 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. De struikelblokken van de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechische studenten (Pronunciation Problems of Dutch of Czech Students). In Roczniki Humanistyczne 5. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. De struikelblokken van de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechische studenten (STUMBLING BLOCKS OF DUTCH PRONUNCIATION FOR CZECH STUDENTS). Roczniky Humanystyczne. Lublin, 2016, vol. 64, No 5, p. 83-93. ISSN 0035-7707. Available from: https://dx.doi.org/10.18290/rh.2016.64.5s-6. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Večeře (The Dinner). Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2014. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Articulatory settings in het Nederlands en in het Tsjechisch (Articulatory settings in Dutch and in Czech). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1-2, p. 11-23. ISSN 1803-7380. info
 • SPĚVÁKOVÁ, Dana and Marta KOSTELECKÁ. In memoriam mevrouw Emmy Máčelová - van den Broecke (Obituary Emmy Máčelová - van den Broecke). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1-2, p. 5-8. ISSN 1803-7380. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD and Martina VELIKÁ. Vertaalatelier Brno (Translation Workshop Brno). 2012. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Articulatory settings van vocalen in het Tsjechisch en het Nederlands (Articulatory Settings of Vocals in Czech and Dutch). In Wilken Engelbrecht a Bas Hamers. Neerlandistische ontmoetingen, Trefpunt Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, p. 263 - 272. ISBN 978-80-244-2712-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Bibliografie - Překlady vlámských autorů (Bibliography - Translation of Flemish Authors). Praha: Občanské sdružení Splav!,, 2009, 3 pp. ISSN 1802-4734. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Over de grens kijken: assimilatie in het Tsjechisch en het Nederlands (Looking over the Borders: Assimilation in Czech and in Dutch). In Acta universitatis Palackianae Olomucensis Faculatas Philosophica, Philologica 98 - 2008,Neerlandica IV, De beste vriend van de zomercursus. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, p. 95 - 102. ISBN 978-80-244-1971-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. "Wat bedoel je, een ei of een ui?" De rol van fonetiek in de verwerving van het Nederlands bij Tsjechen. ("Do You Mean an Egg or an Onion?" The Role of Phonetics in Acquisiton of Dutch by Czech Speakers). AMOS-ETVN. 2008, vol. 5, No 1, 8 pp. ISSN 0000-0000. URL info
 • ANDREASOVÁ, Alexandra, Marta KOSTELECKÁ, Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD and Martina LOUČKOVÁ. Comenius Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur (Comenius Summer Course Dutch Language and Culture). 2008. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. De mogelijkheden en grenzen van het gebruik van de fonetische transcriptie bij de verwerving van het Nederlands (Possibilities and Limitations of the Use of Phonetic Transcription by the Acquisition of Dutch). In Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit op 20, 21 en 22 september 2007. Praha: Univerzita Karlova, 2007, p. 69-78, 9 pp. ISBN 978-80-7308-252-9. info
 • ŠTIFTEROVÁ, C., Marta KOSTELECKÁ and H. VYKOUPILOVÁ. I. Česko-nizozemský terminologický seminář (Ist Dutch-Czech terminological seminar). Praha: Šel, s.r.o., 2007. Soudní tlumočník 1/2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Bibliografie k tématu (Bibliography). Praha: Občanské sdružení Splav!, 2007, 3 pp. Plav. ISSN 1802-4734. bibliografie info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. De weduwnaar (Time Out). první. Brno: Jota, 2007. ISBN 978-80-7217-485-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. De vijver der gezonken babylijkjes (The Pond with Sunk Bodies of Babies). první. Praha: Občanské sdružení Splav, 2007. info
 • ANDREASOVÁ, Alexandra, Marta KOSTELECKÁ and Martina LOUČKOVÁ. Akt proměny je zahalen tajemstvím (The act of a change is full of secrets). první. Praha: Občanské sdružení Splav, 2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta and Martina LOUČKOVÁ. Ples knihy anebo Kterak bál básníků ovládl nizozemský literární svět (The Ball of Poets and Its Impact on the Dutch Literary World). Praha: Občanské sdružení Splav, 2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. "Wat bedoel je, een ei of een ui?" De rol van fonetiek bij de verwerving van het Nederlands bij Tsjechen ("Do You Mean an Egg of an Onion?" The Role of Phonetics in Acquisition of Dutch by the Czech Speakers). In Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse Context. Handelingen doctorandicolloquium. Bratislava: Universita Komenského, 2006, p. 143-150, 7 pp. ISBN 978-80-89137-31-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Komt een vrouw bij de dokter (Love life). první. Brno: Jota, 2006. ISBN 80-7217-437-1. info

2017/04/27


Životopis: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (učo 40090), verze: čeština(4), změněno: 27. 4. 2017 16:04, M. Kostelecká