Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
Workplace
Employment Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2005: Professor
 • 1997: doc., "Seeking of Time, Space and Sens" (in czech)
 • 1992: CSc., "Man and Universe or Philosophy and Cosmology?" (in czech)
 • 1984: PhDr. Philosophy
Employment Summary
 • 1984: Faculty of Arts Masaryk University
 • 1982-1984: stay of education UML VUT
Pedagogical Activities
Scientific and Research Activities
 • French Philosophy, Ontology, Epistemolgy (Grant Agency of Czech Republic)
Academical Stays
 • 2000: Maison des sciences de l'homme, Paris
 • 1999: Université de Bourgogne, Dijon
 • 1995: Maison des sciences de l'homme, Paris
 • 1992: Institute d'astrophysique, Liege
 • 1992: Université libre, Brusel
 • 1991: Université de Bourgogne, Dijon
University Activities
Selected Publications
 • KROB, Josef. Hráč Stanisław Lem – Inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci (Stanisław Lem the Player – An Inspiration by a Fictional Review of a Non-existent Publication). Pro-Fil. 2021, vol. 22, Special issue, p. 33-38. ISSN 1212-9097. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/pf21-3-2419. URL info
 • KROB, Josef. Georges Lemaître, Learning the Physics of Einstein with Georges Lemaître. Before the Big Bang Theory. Jan Govaerts and Jean-François Stoffel (eds.), Springer, 2019, 257 s. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2020, vol. 21, No 1, p. 85-87. ISSN 1212-9097. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/pf20-1-2131. URL info
 • KROB, Josef. Roboti. Už po nás jdou. (The Robots are Going After Us). In Petr Jemelka, Slavomír Lesňák. 100 let R.U.R. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 33-38. ISBN 978-80-210-9687-5. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-96882020. info
 • KROB, Josef. Sluha, nebo pán? (Servant or master?). In Humain 2020. 2020. popularizační přednáška o možnostech a hrozbách umělé inteligence a robotů info
 • KROB, Josef. Současnost starých otázek (Topicality of Old Questions). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 2019, No 1, p. 61-69. ISSN 1803-7445. info
 • KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie (What time is it? Lessons from philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 125 pp. Munice. ISBN 978-80-210-8834-4. info
 • KROB, Josef. Čas živých a neživých (Time of the living and the inanimate). 2014. Vyžádaná přednáška ma MFF UK info
 • KROB, Josef. Rádl, Fischer, Rieger k fyzikálním otázkám (Rádl, Fischer, Rieger to physical issues). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012, vol. 60, No 2, p. 177-185. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Ontology and Knowability of the World. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2011, vol. 3, 1-2, p. 4-14. ISSN 1829-0930. info
 • KROB, Josef. Philosophical Questions and Specialist Knowledge. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2010, vol. 2, No 2, p. 45-51. ISSN 1829-0930. info
 • KROB, Josef. Anthropic principle. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1st ed. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, p. 19-22. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Causality. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1st ed. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 4 pp. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Epistemology. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1st ed. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 5 pp. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Problems of Time. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1st ed. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 8 pp. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Sci-fi jako skutečnost (Sci-fi as a reality). In Realita a fikce. Bratislava: SAV Bratislava, UCM Trnava, 2009, p. 19-24. ISBN 978-80-970303-0-8. info
 • KROB, Josef. Filosofie a sci-fi literatura (The Philosophy and Sci-Fi Literature). In Dialog mezi filozofií a literaturou. 1st ed. České Budějovice: FF JčU, 2007, p. 75-92, 17 pp. ISBN 80-87082-00-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Podstata evoluční gnoseologie (A Basis of evolutionary gnoseology). In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno: MU, 2006, 155 pp. ISBN 80-210-3994-9. info
 • KROB, Josef. Deux types d'ontologie et leur perspective (Two type of ontology and their prespective). In Pensée et science au XX siècle. Lausanne: L'Age de'Homme, 2006, p. 184-187. ISBN 2-8251-1879-6. info
 • KROB, Josef. Kant a kosmologie (Kant and Cosmology). In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2004, p. 121-127, 6 pp. ISBN 80-210-3384-3. info
 • KROB, Josef. Les mots et les images. Notes sur le role de l'imagination dans l'explication scientifique (Words and Pictures. Remarks to role of imagination in the explication scientific.). In Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et l'écriture. 1st ed. Diion: Université de Bourgogne, 2004, p. 249-252. ISBN 2-906645-47-8. info
 • KROB, Josef and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej (Positivisme and Science in Czech Philosophy). Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, vol. 2004, No 3, p. 101-114. ISSN 1732-6680. info
 • ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2003, 400 pp. ISBN 80-210-3038-0. info
 • KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie (Metamorphoses od ontology). In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I, 2003, p. 24-35. ISBN 80-210-3080-1. info
 • KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda (Philosophy, Evolutionary Ontology and Science). In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003, p. 93-95. ISBN 80-969083-4-0. info
 • KROB, Josef. Filosofické otázky a speciální vědění (Philosophical Questions and Scientifique Knowledge). Teorie vědy. Praha: FÚ AV ČR, 2002, XI, No 1, p. 57-61. ISSN 1210-0250. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích (Theory of Knowledge in the "Weltalter" of Schelling). In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002, p. 103-141, 37 pp. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • KROB, Josef. Otázka ontologie (The Question of Ontology). In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 193-201. ISBN 80-210-2963-3. info
 • KROB, Josef. Otázka gnoseologie (The question of epistemology). In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 202-207. ISBN 80-210-2963-3. info
 • KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času (Shutting The Stable Door When The Horse Is Bolted And Other Properttes Of Time). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B49, p. 101-105. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Slovník francouzsky píšících spisovatelů (Dictionary of French Speaking Authors). 1st ed. Praha: Libri, 2002, 760 pp. žádná edice. ISBN 80-7277-130-2. info
 • KROB, Josef. Odpovídám, tedy existuji (I answer, then I exists). Pro-Fil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2001, vol. 2, No 1, p. 1-5. ISSN 1212-9007. URL URL info
 • KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001, 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0. info
 • KROB, Josef. Od obrazu statického světa k pojetí dynamického vesmíru (From the Static Picture of the World to the Dynamic Conception of the Universe). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2001, vol. 2001, B48, p. 75-81. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Proměny ontologie (Metamorphoses of ontology). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 23-34. ISBN 80-210-2724-X. info
 • KROB, Josef. Je filosofie vědou? (Philosophy is science?). ProFil. Brno, 2001, vol. 2, No 2, p. 1-3. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? (Change New Cosmology Our Image of Time and Space?). Profil. Brno: KF FF MU, 2000, vol. 1, No 1, p. 1-3. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika (Physics of Descartes and his critics). Profil. Brno: KF FF MU, 2000, vol. 1, No 2, p. 1-5. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek (Possible Worlds and (Parallel Physical) Universes - Some Diffident Objections). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 3, p. 512. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti (Ontological ground of the cognition). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 2000, vol. 47, B47, p. 107-112. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu (Another End, now End of Existentialism). Profil. Brno: KF FF MU, 2000, vol. 1, No 3, p. 3-4. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Ontologie a otázka poznatelnosti světa (Ontology and The Question of Cognition). Prométheus. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000, vol. 5, No 16, p. 12-15. ISSN 1211-8400. info
 • KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost (Masaryk's treatment of scepticisme with mathematics and contemporaneity). In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000, p. 119-124. info
 • KROB, Josef. Svět není, děje se (The World doesn't exist, it happens). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 5, p. 785. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Jacques Merleau-Ponty - Josef Krob. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 6, p. 1027-1032. ISSN 00015-1831. info
 • KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu (Seeking of time, space, sense). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 198 pp. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana, Petr HORÁK and Josef KROB. O francouzské filosofii (About French Philosophy). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 142 pp. ISBN 80-210-2039-3. info
 • KROB, Josef. Skepticismus a redukcionismus v současné vědě (Scepticism and Reductionism in Contemporary Science). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, vol. 46, B 46, p. 33-39. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Image de Gaston Bachelard dans Internet. La petite mosaique des textes sur Bachelard d'Internet (Image of Gaston Bachelard in Internet.). Cahiers Gaston Bachelard. Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1999, vol. 2, No 2, p. 109-113. ISSN 1292-2765. info
 • KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? (Is the Internet a Subject for Philosophy?). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, vol. 46, No 1, p. 59-66. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Rádlova Moderní věda a moderní věda. In České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století. Brno, 1989, p. 33-39. info
 • KROB, Josef. Chápeme správně prostor a čas? SPFFBU. Brno: UJEP, 1988, B35, p. 29-37, 8 pp. info
 • KROB, Josef. Problémy matematizace společenských věd. SPFFBU. Brno: UJEP, 1987, B33. info
 • KROB, Josef. Horizonty vesmíru a poznatelnost (Horizons of univers and knowability). In Filozofie v dějinách a současnosti. Brno, 1986, p. 263-269. info
 • KROB, Josef. Některé metodologické otázky kosmologie. SPFFBU. Brno: UJEP, 1986, B33, p. 81-89. info

2016/01/04


Curriculum vitae: prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (učo 414), version: English(1), last update: 2016/01/04 10:54, J. Krob

Other Variants: Czech(1), French(1)