Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jméno
 • prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Vzdělání a akademické kvalifikace
 • 2014: prezidentem republiky jmenován profesorem, obor Ekonomika a management, prof.
 • 2009: Habilitační řízení, obor Ekonomie, doc., Ekonomická fakulta VŠB-TUO
 • 2011: Doktorský titul, obor Veřejné právo se specializací na správní právo, právo sociálního zabezpečení, finanční právo a ústavní právo; Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2008: Rigorózní řízení, obor Finanční právo se zaměřením na daňové právo a právo sociálního zabezpečení, JUDr., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2006: Magisterský titul, obor Právo, Mgr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2001: Doktorský titul, obor Ekonomie, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB-TUO
 • 1998: Magisterský titul, obor Národní hospodářství, Ing., Ekonomická fakulta VŠB-TUO
Přehled zaměstnání
 • 2017 – nyní: Vysoká škola PRIGO, Katedra ekonomie a hospodářské politiky; profesor, akademický pracovník
 • 2013 – 2017: Grantová agentura České republiky, předseda panelu Právní vědy a politologie a místopředseda Oborové komise společenských a humanitních věd
 • 2012 – nyní: Akreditační komise pro VOV, poradní orgán MŠMT, člen
 • 2011 – 2019: Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta; profesor, akademický pracovník
 • 2010 – 2018: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta; profesor, akademický pracovník
 • 1998 – 2016: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; profesor, akademický pracovník

2020/09/22


Životopis: prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (učo 53623), verze: čeština(1), změněno: 22. 9. 2020 15:36, I. Kotlán