Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Roman Plch, ženatý
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Přírodovědecká fakulta MU
  Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí laboratoře výpočetní techniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: Ph.D., MU, PřF., Obecné otázky matematiky a informatiky
Přehled zaměstnání
 • 15.10.1990 - dosud: lektor, ÚMS PřF MU
 • 1.4.1989 - 14.10.1990: studijní pobyt KM PřF MU
Pedagogická činnost
 • PřF:M2142 Systémy počítačové algebry
 • PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky
 • PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu
 • PřF:M9506 Informační technologie ve středoškolské matematice
 • Bakalářské práce: 18
 • Diplomové práce: 19
 • Disertační práce: 1
Universitní aktivity
 • vedoucí LVT sekce matematika
Mimouniversitní aktivity
 • předseda oborové komise "B" FRVŠ 2001 a 2002
Vybrané publikace
 • PLCH, Roman. Interactive Teaching Materials in PDF Format. In Ján Buša, Jozef Doboš. 16. Konferencia košických matematikov. prvé. Košice: Technická univerzita v Košiciach. p. 14--15. ISBN 978-80-553-2031-1. 2015. URL info
 • PLCH, Roman. Matematika na čtečkách e-knih (Mathematics for readers of e-books). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 25, 1-2, p. 70-79. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/70. 2015. URL info
 • PLCH, Roman. Interaktivní 3D grafika v PDF dokumentech (Interactive 3D Graphics in PDF Documents). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. roč. 23, No 1, p. 31-43. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2013-1/31. 2013. info
 • PLCH, Roman. Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech (Interactive Mathematical Graphics in PDF Documents). In Roman Hašek. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. p. 277-287. ISBN 978-80-7394-448-3. 2013. info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ and Petr SOJKA. Integrální počet funkcí více proměnných (Integral Calculus of Multivariable Functions). 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2012. URL info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry a testy k procvičení Integrálního počtu funkcí více proměnných (Interactive Games and Tests for Multiple Integrals). In Arnošt Motyčka. INFORMATIKA XXV/2012. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. p. 85-86. ISBN 978-80-7375-628-4. 2012. info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. MATH GAMES - INTERACTIVE TEACHING MATERIALS IN PDF FORMAT. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava. p. 209-218. ISBN 978-80-7464-135-0. 2012. info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Matematika hrou - interaktivní výukové materiály v PDF formátu (MATH GAMES - INTERACTIVE TEACHING MATERIALS IN PDF FORMAT). In Pavel Stříž. Information and Communication Technology in Education Proceedings. 1. vydání. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž. p. 209-218. ISBN 978-80-87106-44-0. 2012. Prezentace z konference info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry a testy k procvičení integrálního počtu funkcí více proměnných (Interactive games and tests for Multiple Integrals). In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůcek, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. KONFERENCE O MATEMATICE A FYZICE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÝCH. Brno: Univerzita obrany. p. 325-332. ISBN 978-80-7231-815-5. 2011. info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů (Interactive games to revive the teaching of double and triple integrals). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. p. 67-71. ISBN 978-80-7435-067-2. 2010. URL info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ and Robert MAŘÍK. Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTeX (Publishing interactive tests using AcroTeX). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, vol. 20, No 4, p. 266-291. ISSN 1211-6661. 2010. Příručka k tvorbě interaktivních testů z webu Mi21. URL info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH and Petr SOJKA. Matematická analýza 3. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009. URL info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ and Petr SOJKA. Integrální počet funkcí více proměnných (Integral Calculus of Multivariable Functions). Elportál. Brno: Masarykova univerzita, vol. 2009, září, 160 pp. ISSN 1802-128X. 2009. URL info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka řešených úloh a testů z integrálního počtu funkcí více proměnných (Multimedia collection of solved problems and tests from the integral calculus of functions of several variables). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. p. 66-71. ISBN 978-80-7041-971-7. 2009. URL info
 • SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, vol. 18, 5/6, p. 657-665. ISSN 1560-4624. 2008. plný text článku u vydavatele web časopisu preprint článku info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech (Interactive 3D graphics in HTML and PDF documents). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, vol. 18, 1-2, p. 76-92, 16 pp. ISSN 1211-6661. 2008. URL info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology. vol. 2, No 3, p. 281-290. ISSN 1933-2823. 2008. URL URL info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných (Multimedia collection of examples of Multiple Integrals). In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň. p. 243-246. ISBN 978-80-86843-22-3. 2008. info
 • PLCH, Roman and Silvie KURÁŇOVÁ. Elektronické matematické testy v IS MU (E-math tests in IS MU). In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 9-14. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007. info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech (Interactive presentation of mathematical graphics on the web and in PDF documents). In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha. p. 31-38. ISBN 978-80-01-03756-0. 2007. URL info
 • SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. p. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5. 2007. preprint článku info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky (Maple, JavaViewLib and Javaview). In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. p. 101-102. ISBN 80-214-2741-8. 2007. URL info
 • PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy (Gallery of Interactive Graphics for calculus teaching support). In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. p. 193-198. ISBN 978-80-7394-048-5. 2007. info
 • PLCH, Roman. Integrální počet s programem Maple. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. p. 219-221. ISBN 80-85645-56-4. 2006. info
 • PLCH, Roman. Integrální počet s programem Maple (Integrals with the Maple program). In 5. matematický workshop, Část B. Brno: Vysoké učení technické v Brně. p. 13-14. ISBN 80-214-3282-9. 2006. info
 • PLCH, Roman. Využití systémů počítačové algebry ve výuce matematiky. In University of South Bohemia Department of Mathematics Report Series. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Ćeských Budějovicích. p. 145-159. ISSN 1214-4681. 2005. info
 • PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple (Mathematical analysis with Maple). In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava. p. 789-792. ISBN 80-227-1995-1. 2004. Aplimat 2004 info
 • PLCH, Roman. Multimediální podpora výuky matematiky. In ELEARNING přichází. 1. vydání. Brno: MU Brno. p. 79-81. ISBN 80-210-3409-2. 2004. info
 • LOMTATIDZE, Lenka and Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 122 pp. ISBN 80-210-3228-6. 2003. info
 • PLCH, Roman and Lenka ČECHOVÁ. Využití počítače ve výuce matematiky. In Matematika, fyzika a jejich lidé. VELKÉ MEZIŘÍČÍ: Prometheus. p. 97-109. ISBN 80-7196-245-7. 2002. info
 • PLCH, Roman. Příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 31 pp. ISBN 80-210-2806-8. 2002. info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 2, Infinite series.). prvni. Brno: Masarykova univerzita. 453 pp. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4. 2002. Domovská stránka projektu Domovská stránka Díl 1. info
 • PLCH, Roman and Zdeněk FILIPEC. Maple a JavaView (Maple and the JavaView program). In Využití Maplu ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd. 1st ed. Brno: Econ publishing s.r.o. ISBN 80-86433-10-2. 2002. info
 • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. In Počítačová podpora výuky matematiky. Brno: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita. 53 pp. skripta pro distanční vzdělávání. 2001. info
 • PLCH, Roman. Historie systémů počítačové algebry. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, vol. 8, 2 (34), p. 79-84. ISSN 1210-9037. 2000. info
 • PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. p. 7. ISBN 80-85645-40-8. 2000. URL info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných (CD-ROM Mathematical analysis with Maple: 1. Differencial calculus). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, X., No 5, p. 12-13. ISSN 1212-0901. 2000. webová stránka autora s produktem webová stránka časopisu s článkem info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 1, Differencial calculus). prvni. Brno: Masarykova Universita. 80 pp. ISBN 80-210-2203-5. 1999. URL info
 • PLCH, Roman. Export Mapleovských zápisníků do TeXu (Export of a Maple worksheet in TeX format). Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, roč. 8, 3-4, p. 138-144. ISSN 1211-6661. 1998. info
 • PLCH, Roman. Limita funkce dvou proměnných s programem Maple V. In Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu. 1. vydání. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň. p. 79-96. ISBN 80-7020-040-5. 1998. URL info
 • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus. 44 s. ISBN 80-7196-090-X. 1997. info
 • PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných (Technology in teaching calculus : Relative extrema of functions of two variables). Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, vol. 42, No 1, p. 24-34. ISSN 0032-2423. 1997. info
 • PLCH, Roman. INTERNET pro učitele matematiky. 1. vydání. Praha: Prometheus. 44 s. Další vzdělávání učitelů, 1. svazek. ISBN 80-7196-090-X. 1997. info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (2) (Internet for a high school teacher (2)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 5, 2 (22), p. 65-70. ISSN 1210-9037. 1997. info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (3) (Internet for a higk school teacher (3)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 5, 3 (23), p. 129-136. ISSN 1210-9037. 1997. info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (4) : (Matematika a historie matematiky na Internetu) (Internet for a high school teacher (4) : (Internet, mathematics and history of mathematics)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 5, 4 (24), p. 193-203. ISSN 1210-9037. 1997. info
 • PLCH, Roman. Elektronické diskusní skupiny a matematika. Informace Matematické Vědecké sekce. Praha, No 46, p. 40-48, 1996. URL info
 • PLCH, Roman. Informační technologie v matematice. Informace Matematické Vědecké Sekce. Praha, No 47, p. 15-24, 1996. info
 • PLCH, Roman. Internet a matematika. Zpravodaj ÚVT MU : Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Ústav výpočení techniky MU, roč. VI, No 4, p. 4-8, 1996. URL info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (1) (Internet for a high school teacher (1)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 5, 1 (21), p. 1-6. ISSN 1210-9037. 1996. info

2020/11/04


Životopis: RNDr. Roman Plch, Ph.D. (učo 736), verze: čeština(1), změněno: 4. 11. 2020 11:43, R. Plch