Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. born 28.5. 1974
Workplace
 • Department of Sociology
  Faculty of Social studies
  Masaryk University
  Joštova 10
  Brno 602 00
  phone: +420 5 49 49 61 64
  fax: +420 5 49 49 19 20
Employment Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • Doc. (Habilitation) in Sociology 2010 Masaryk University, Faculty of Social Studies. "Matky kuráže: lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti." [Mothers of Courage: Lesbian families and partnership in the late modern society.]
 • PhDr.Ph. D. (2004) Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies, Department of Sociology "Ženy ve vězení " [Women In Prison]
 • Mgr (1999) Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies, Department of Sociology "Subkultura homosexuálů v Brně" [The Gay Subculture in Brno]
Employment Summary
 • 2015 Associate professor at the Department of Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno.
 • 2010 - 2105 Associate professor at the Department of Sociology and the Head of the Gender Studies program, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno.
 • 2005 - researcher at the Institute for Studies on Social Reproduction and Integration
 • 2004 - assistant professor, Gender Studies, Department of Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2003 - Iuris Academy, Brno
 • 2002 - 2005 Evangelic Academy
 • 2002 - 2004 The Faculty of Arts, Architecture and Design, department of design, Zlín
Pedagogical Activities
 • Introduction to criminality
 • Deviance, normality, gender
 • Qualitative research: Interview and ethnography
 • Methodology of social sciences
 • Sociological theories of gender
 • Sex and gender: the gender structure of society
 • Introduction to sociology
 • Introduction to gender studies
 • Methodological seminar (Ph.D.)
Scientific and Research Activities
 • 2022 -Phenomenological and ethnographic research in Road Accident/Violence Events
 • 2013-2015 NAKI (National and Cultural Identity), The Memory of Roma Workers
 • 2008-2010 GAČR [The Czech Science Foundation] – Lesbian families: non-heterosexual families and parenthood in the late modern society – principal investigator
 • 2006-2009 GAČR [The Czech Science Foundation] – co-investigator - Educational Choices and Anticipation of Chances on the Labor Market from a Gender Perspective
 • 2005 Centre of Criminology, University of Toronto, Canada
 • 2005-2006 GAČR [The Czech Science Foundation] GAČR – Prison as Gendered Institution – principal investigator
 • 2004 Alternative family models: the families of gays and lesbians, MLADERO [Youth, Children, Family] internal grant research project, Faculty of Social Studies, Brno
 • 2003 Participation in the project of establishing the Gender Studies undergraduate program at the Department of Sociology, School of Social Studies, Brno
 • 2003 Pseudo Families In a Women's Prison, MLADERO [Youth, Children, Family] internal grant research project, School of Social Studies, Brno
Academical Stays
 • 2023 University of Akureyri, Iceland, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2023 University of Latvia, Riga, Latvia, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2022 Yerevan state university, Yerevan, Armenia, Erasmus ICM
 • 2022 University of Latvia, Riga, Latvia, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2021 V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina, Erasmus ICM
 • 2019 University of Bremen, BIGSSS - Bremen International Graduate School of Social Sciences Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2018 Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, project MUNI 4.0, training
 • 2017 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2016 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2013 The Fulbright-Masaryk Scholarship, Department of Sociology, University of California, Berkeley, USA
 • 2005 Centre of Criminology, University of Toronto, Canada
 • 2004 Harvard University, Boston, USA, field and library research, project: Alternative families: the families of gays and lesbians
 • 2004 Curricullum Resource Center, Centreal European University, Budapest, Gender studies session
 • 2001 Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto, Canada
 • 2001 Summer Research Institute at the Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Bloomington, Indiana
 • 1998 Lillehammer College, Norsko
Conferences and invited lectures from 2013
 • 2023 Ethnography and qualitative research, University of Trento, Hard to get and hard to please: access to work organizations and their members
 • 2022 Invited lecture. Slovak academy of sciences. A culture of reconciliation: The meanings attributed to pay among factory workers.
 • IV Congress of the Sociological Association of Ukraine, V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina, paper: Class inequalities in the Czech Republic
 • ČSS 2021: sociologické reflexe, FSS, MU, příspěvek: Dělnická třída v ČR
 • 2019 Stráž pod Ralskem, Akademie Vězeňské služby ČR, zvaná přednáška: Vězení, gender, nerovnost
 • 2018 Hradec Králové, Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018), příspěvek: Kdo (ne)jsou dnešní dělníci?
 • 2018 Olomouc, 8. sociologická konference, Společnost a moderní technologie, příspěvek: Jsou dělníci obyčejní lidé?
 • 2015, European Sociological Association conference, Prague, příspěvek: Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case)
 • 2015 Česko slovenské sociologické dny, Bratislava, Sociologický ústav, příspěvek: Sociologie třídy a dělnictví
 • 2015 pozvaná přednáška, Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic.
 • 2013, Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group.
Appreciation of Science Community
 • 2004 Rector's prize for excellent performance (doctoral students at the Faculty of Social Studies), Masaryk University
Selected Publications and Conferences
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Poslední Baťova továrna v Evropě: nerovnosti a dělnictví v současném Česku, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (The last Bata factory in Europe). 2022. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tichá dřina : dělnictví a třída v továrně Baťa (Silent toil : Working classness and class in a Bata factory). 1. vyd. Praha: Display, 2021, 289 pp. ISBN 978-80-907883-1-2. URL info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie třídy a dělnictví (The Sociology of (Working) Class). Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2018, vol. 50, No 1, p. 57-77. ISSN 0049-1225. článek info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nerovnost a kriminalita. Proč bohatí bohatnou a chudí končí ve vězení. (Inequality and criminality. Why rich get richer and poor get the prison?). In Celorepublikové instrukčně metodické zaměstnání polisistů ČR, Zařízení MVČR, Hotel Solenice. 2017. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Láska ve vězení: vězení lásky (Love in Prison: The prison of Love). In 13. celostátní konference České asociace studentů psychologie. 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Idle Ally: LGBT Community in the Czech Republic. In Jusová, I., Šiklová, J. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Neuveden: Indiana University Press, 2016, p. 205-221. ISBN 978-0-253-02193-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako domov? (Prison as home?). In ERA 21, O architektuře víc! 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie bez studia třídních nerovností? (Sociology without the study of class differences?). In FSV, UK Praha, Sociologické večery. 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Když se věda plete s vírou (When science mingles with faith). Rodinné listy. Wolters Kluwer, 2016, vol. 5, No 11, p. 32-34. ISSN 1805-0824. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Malé velké téma: Veřejné toalety (Little Big Topic: Public Toilets). Biograf. 2016, vol. 2016, 63-64, p. 73-78. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic. 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Třída a dělnictví v ČR (Class and working class in the Czech Republic). In 25 rokov sociologickej rozmanitosti (Siedme slovenské a české sociologické dni). 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case). In European Sociological Association Conference, Prague. 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Petr KUBALA, Adam STAVENÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ and Václav WALACH. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2015, 266 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. On the Research Question. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015, p. 55-74. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Ethnography, Fieldnotes, and Interviews. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. (eds.). DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015, p. 75-98. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. URL info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group. 2013. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko tak blízko: dělnická třída v ČR (So Faraway So Close: Working Class in the Czech Republic). Sociální studia. Brno, 2012, vol. 9, No 3, p. 85-100. ISSN 1214-813X. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Community at the Backstage: Gays and Lesbians in the Czech Republic. In Taylor, Y., Addison, M. Queer Presences and Absences. London: Palgrave Macmillan, 2012, p. 31-50. Queer Presences and Absences. ISBN 0-230-00871-2. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti (Mothers of Courage: lesbian families in the late modern society). Praha: SLON, 2011, 120 pp. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Významné nebo bezvýznamné toalety (Meaningful or Meaningless Toilets). Biograf. 2010, vol. 50, No 1, p. 65-67. ISSN 1211-5770. info
 • POLÁŠKOVÁ, Eva and Kateřina NEDBÁLKOVÁ. Czech Republic. In The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. USA: Greenwood Press, 2009, p. 101-110. vol 2. ISBN 0-313-34231-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Řád veřejných toalet aneb Píšu pro sociologii ne pro svoji zábavu (The Order of Public Toilets). Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2009, vol. 49, No 2, p. 2-21, 19 pp. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum (Drawing Hands: How to do an ethnographic research). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, p. 112-125, 13 pp. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007, p. 57-71, 14 pp. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung (True lesbians, fake lasbians and the work on a relationship). In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007, p. 289-299. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006, p. 83-98, 15 pp. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězeňství z genderové perspektivy (Imprisonment from the gender perspective). Praha: Open Society Fund, 2006, 6 pp. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení (Ethnography in prison). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, p. 1-19. ISBN 80-7043-483-X. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici (Chained Pleasure: (re) production of gender and sexuality in women's prison). Praha: SLON, 2006, 189 pp. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Disciplinace veřejných toalet (The discipline of public toilets). Živel. Praha, 2006, vol. 2006, No 28, p. 36-39. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina and Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny (Gay and lesbian families). In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005, p. 120-131, 11 pp. ISBN 80-244-1059-1. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda (Gender of prison: the prison of gender). In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005, p. 126-141, 15 pp. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. (Lesbian families: between stereotype and authenticity). Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, vol. 38, No 38, p. 31 - 44, 13 pp. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení (Gender of prison). In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004, p. 115-122, 7 pp. ISBN 80-8055-999-6. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách (Does Prison Have a Gender? Maskulinity and Femininity in Prison Subcultures). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, vol. 39, No 4, p. 469-486, 17 pp. ISSN 0038-0288. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů (Prison as a Space and Time of Men). ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, vol. 2003, No 1, p. 42-43. ISSN 1213-6212. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Proměny veřejného prostoru gay a lesbické subkultury (Transformation of public space in the gay and lesbian subculture). In SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, p. 73-90, 17 pp. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš (Partnership in prisoner's subcultures). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003, p. 223-249, 26 pp. ISBN 80-86598-61-6. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. JIná vězení? (Different Penitentiaries?). Brno: Sedmá generace, 2002, 3 pp. 9/5. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců (Alternative Family Models. Families of Lesbian Mothers and Gay Fathers). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1st ed. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, p. 96-103. ISBN 80-903228-0-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateina. Subkultura homosexuál v Brn (Gay Subcutlure in Brno). Sociologický asopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2000, vol. 36, No 3, p. 317-332, 15 pp. ISSN 0038-0288. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Motivace pro vegetariánství (Motivations of Vegetarianism). Brno: Sociální studia, 1997, 2 pp. G39. ISBN 8021017058. info

2023/12/01


Curriculum vitae: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (učo 8136), version: English(1), last update: 2023/12/01 22:42, K. Nedbálková

Another Variant: Czech(1)