Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Svobodová
Pracoviště
 • Seminář estetiky, FF MU
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Latinský jazyk a literatura - Estetika (Mgr.) 2009: Estetika(Ph.D.)
Pedagogická činnost
 • ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance ESA108 Latina I. ESA110 Latina III. ESB152 Antická mytologie v novověké kultuře ESA109 Latina pro estetiku II. ESB149 Středověká imaginace: Bestie a bestiáře ESB150 Latinské umění vznešeného stylu
Akademické stáže
 • Universität Regensburg
Vybrané publikace
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Pojmová periferie: poznámky k dynamice některých estetických kategorií. In Estetika centra a periférie. Centrum a periférie estetiky. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, s. 99-107. ISBN 978-80-972624-3-3. webová stránka konference info
 • LEE, Lenka. Po nebezpečných stezkách dvorných her. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 17, č. 33, s. 293-297. ISSN 1214-7915. web časopisu info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 258-267. ISBN 978-80-972624-2-6. info
 • LEE, Lenka. New Beauty : Between Hipsters and Folklore. Popular Inquiry. 2019, roč. 2, č. 2, s. 43-52. ISSN 2489-6748. text článku v elektronické podobě info
 • LEE, Lenka. Nová éra Arts and Crafts v Brně po roce 2000. In Makky, Lukáš. Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 180-188. ISBN 978-80-555-2313-2. info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. The Periphery of Concepts : Notes on Dynamics of Some Aesthetic Categories. In Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky, 23.10.-25.10. 2019, Bratislava. 2019. webová stránka odkazující na konferenci info
 • LEE, Lenka. Paskvil, nebo umění? Nový diletantismus jako zdroj unaveného publika. In Unavené umění : Kompetence tvůrčí a kritické 2.0. 2018. program konference info
 • LEE, Lenka. Pejskové se koušou aneb o sentimentu ke zvířatům. In Interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč, 15. 8. 2016, Pelhřimov. 2016. webová stránka s programem kolokvia info
 • LEE, Lenka. Finnish Girls in London. Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2016, roč. 7, č. 1, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1804-7246. webová stránka časopisu info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Ondřej KRAJTL a Václav KŘÍŽEK. Nostalgický Vinnetou - O podobách nostalgie a melancholie v tuzemském komiksu. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, roč. 31, č. 9, s. 52-57. ISSN 1211-9938. Článek je k dohledání info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický. Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, XXIX, č. 9, s. 35-37. ISSN 1211-9938. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. The Rhetoric of Seduction in the Treatise De Amore. In Madalina Diaconu and Miloš Ševčík. Aesthetics Revisited : Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic. Neuveden: LIT VERLAG, 2011, s. 51-63. ISBN 978-3-643-90123-1. info

12. 2. 2021


Životopis: Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (učo 23720), verze: čeština(1), změněno: 12. 2. 2021 14:39, L. Lee

Další varianta: angličtina(1)