Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • PhDr. Michal Křístek, M. Phil., Ph.D.
Workplace
 • Ústav českého jazyka (Department of Czech Language)
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Faculty of Arts, Masaryk University)
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • Lecturer
Education and Academic Qualifications
 • 2007: the degree of PhDr. awarded
 • 2002: Ph.D., dissertation "Karel Poláček a jeho románová pentalogie" (Karel Poláček and his pentalogy)
 • 1997-1998: Lektorial Studentship, University of Glasgow, thesis "Czech and British 20th Century Theories of Style", the degree of M. Phil. (Master of Philosophy) awarded in 1999
 • 1995: the beginning of doctoral studies at the Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1990-1995: Czech and English, Faculty of Arts, Masaryk University, the degree of Mgr. (equivalent to M.A.) awarded in June 1995
Employment Summary
 • since October 1998 - Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University
Pedagogical Activities
 • courses in stylistics, rhetoric and cultivation of language (jazyková kultura) at the Faculty of Arts, Masaryk University
Scientific and Research Activities
 • contemporary Czech stylistics, theoretical and applied (especially with regard to style of fiction, rhetoric and scholarly texts), participation in grant projects relating to this field
Academical Stays
 • spring 2009 – Visiting Scholar, L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, Italy (Erasmus)
 • spring 2007, spring 2008, spring 2009, autumn 2011 – Visiting Scholar, Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield (Erasmus)
 • 2002-2003 Teacher-Fellow in Czech Studies and Honorary Research Assistant at the School of Slavonic and East European Studies, University College London
 • 1997-1998 University of Glasgow (see above)
University Activities
 • since 2012 member of university board of experts, section - Czech language (Databáze expertů Masarykovy univerzity; https://www.muni.cz/pro-media/databaze-expertu/seznam-expertu/michal-kristek?)
 • since 2011 departmental coordinator of Erasmus student mobilities and of Erasmus Mundus mobilities
 • 2004 - member of the faculty committee for evaluation of e-learning courses
 • 2001-2011 editor of Linguistica Brunensia (linguistic papers of the Faculty of Arts, Masaryk University, issued annually since 1952, since 2009 as a periodical
 • 1999-2002 - member of the Academic Senate, Faculty of Arts, Masaryk University
Extrauniversity Activities
 • - since 2012 member of editorial board of "Stil" (Belgrade)
 • - since 2004 member of Jazykovědné sdružení České republiky (Czech Linguistic Association)
Appreciation of Science Community
 • Invited lectures:
  "Two prepared works on contemporary Czech" - Department of Modern Languages, University of Sheffield, October 2011
 • "Pozice spisovného jazyka v kontextu současné češtiny [Standard language in the context of present-day Czech]" - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, Italy, June 2009
 • "Moderní česká stylistika v návaznosti na pojetí Pražského lingvistického kroužku [Modern Czech stylistics and the concept of the Prague School]" - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, Italy, June 2009
 • "Karel Poláček (1892 – 1945) - Sedm otázek v rámci jedné přednášky [Seven questions within one lecture]" - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, Italy, June 2009
 • "Standard Czech and its present-day situation: possibilities for further research" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, April 2009
 • "What ownership is all about/Dům na předměstí (A house in the suburbs): Karel Poláček and some features of his individual style" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, May 2008
 • "Good soldier Švejk and two of his fathers: Jaroslav Hašek and Karel Vaněk" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, April 2008
 • "Karel Poláček (1892-1945), several paradoxes and some remarks on style of his works" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, May 2007
 • "Modern Czech stylistics and its beginnings: Josef Jungmann (1773-1847) and his Slovesnost (Verbal Art)" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, April 2007
 • "The conception of style and stylistics in Jungmann's Slovesnost"; School of Slavonic and East European Studies, University College London, January 2006
 • "Moderní jazyková kultura v teorii a v praxi"; Hudební fakulta JAMU (Faculty of Music, Janáček Academy of Performing Arts), Brno, January 2006
 • "Structure of Karel Poláček's novels from the viewpoint of stylistics"; Department of Slavonic Studies, University of Glasgow, November 2002
 • Other:
  - participation in the XIV. International Congress of Slavists (Ohrid, Macedonia), presentation of the paper "Visualisation of style and stylistic maps: one possible method of stylistic analysis"
 • - participation in the 10th annual conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association, Brown University (Providence, Rhode Island, USA), presentation of the paper "Cognitive aspects of stylistic analysis and the concept of stylistic maps"
Selected Publications
 • KŘÍSTEK, Michal. Otcové dobrých vojáků Švejků (Fathers of good soldiers Švejks). In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 171-174, 4 pp. ISBN 978-80-210-8962-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Výbor prací o různých aspektech komunikace. (Selected works on various aspects of communication.). Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2018, vol. 101, No 2, p. 107-109. ISSN 0027-8203. info
 • KŘÍSTEK, Michal. A new book on style of Czech scholarly texts. Opera Slavica, Masarykova univerzita, 2018, XXVIII, No 4, p. 73-75. ISSN 1211-7676. info
 • KŘÍSTEK, Michal. František Trávníček a moderní pojetí jazykové kultury v českém kontextu (František Trávníček and cultivation of language in the Czech context). In Přednáškový podvečer k výročí narození Františka Trávníčka (1888–1961), 25. 10. 2018, Praha. 2018. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Styl/sloh a moderní česká stylistika. (Style and modern Czech stylistics.). In Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 168-171, 4 pp. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Míchání dvou jazyků /.../ (rozhovor, autorka: Lada Režňáková) (Mixing two languages /.../ (interview, Ms. Lada Rrežňáková)). In muniMEDIA. 2017. muniMEDIA, 19.3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. K různým možnostem stylistického rozboru textu. (On various possibilities of stylistic analysis of texts.). In Rusinová, E. (red.). Přednášky a besedy z XLIX. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 124-127, 4 pp. ISBN 978-80-210-8207-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Praktická pomůcka do hodin komunikační a slohové výchovy. (A practical material for teaching stylistics and communication skills.). Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 141, No 1, p. 62. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Comparing theoretical approaches towards style: several possible criteria and changing cultural contexts. Stylistyka, Warsawa: Polish Academy of Sciences, Committee of Linguistics, 2015, vol. 24, No 1, p. 379-385. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistic analysis of journalistic texts with regard to issues of foregrounding and backgrounding. Medialingvistika, 2015, vol. 2, No 4, p. 80-82. ISSN 2312-0274. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jazyková kultura v českém kontextu – nástin vývoje oboru. (Cultivation of language in the Czech context - an outline.). In Rusinová, E. (red.). Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 102-105, 4 pp. ISBN 978-80-210-7846-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Manipulace v textech. (Manipulation in texts.). In Přednáška na Gymnáziu J.V. Jirsíka, České Budějovice. 2015. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jubileum prof. Marie Krčmové. (Professor Marie Krčmová´s anniversary.). : Bohemistyka, 2015. č. 4, s. 400-401. ISSN 1642-9893. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Kde, jak (a proč) hledat styl (Where, how (and why) search for style). RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLVII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 116-119, 4 pp. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Několik tváří dobrého vojáka Švejka (aneb Když dva dělají totéž...) (Several faces of good soldier Švejk). In RUSINOVÁ, E. (red.). Přednášky a besedy z XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 121-134, 14 pp. ISBN 978-80-210-6243-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Mezinárodní den nesamozřejmé samozřejmosti. 2013. 1 pp. muni.cz, 2013, roč. 9, únor 2013, s. 6. ISSN 1801-0806. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. A comparison of 20th century theories of style : (in the context of Czech and British scholarly discourses). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 108 pp. Spisy MU, Filozofická fakulta ; č. 407. ISBN 978-80-210-5944-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Poetika v rámci VŠ kursů stylistiky : možné způsoby propojování teorie a praxe. (Poetics and university courses in stylistics : theory and practice). In Veřmiřovský, A.. Poetický Cikháj v Brně 2010. Brno: Tribun EU, 2012. p. 59-65, 7 pp. ISBN 978-80-263-0337-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal and Martin SCHACHERL. O dvojím až trojím adresátovi (On a double/triple recipient). In Bína, Daniel; Zelenka, Miloš. Bohemistika v edukační procesu : tradice, problémy, perspektivy. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2012. p. 56-64, 9 pp. ISBN 978-80-87510-07-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček po 120 letech, nesmrtelnost a věčnost. (Karrel Poláček 120 years after, immortality and eternity). In RUSINOVÁ, E. (red.). Přednášky a besedy z XLV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 134-143, 288 pp. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika češtiny : úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení) (Czech stylistics: an introductory course (theory and practice)). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2011. 91 pp. ISBN 978-80-904247-9-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vizualizace stylu a stylové mapy : jak a proč vidět neviditelné (Visualisation of style and stylistic maps : how and why we should see the invisible). In RUSINOVÁ, E. (red.). Přednášky a besedy z XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 114-118, 5 pp. ISBN 978-80-210-5511-7. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Two prepared works on contemporary Czech. In a lecture at the Department of Modern Lanuages, University of Sheffield. 2011. info
 • KŘÍSTEK, Michal. O jazykové kultuře a o jedné desetimilióntině úzu. (Cultivation of language and one small fraction of usage). Brno, Masarykova univerzita, 2011. 1 pp. Časopis muni.cz, listopad 2011, s. 6. ISSN 1801-0806. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylotvorné faktory v (inter)akci (Factors influencing style and their interaction). BIČAN, A., KLAŠKA, J., MACUROVÁ, P., ZMRZLÍKOVÁ, J. (ed.). In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. p. 274-276, 3 pp. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. V letech 2001-2011 výkonný redaktor Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada A - Linguistica Brunensia, od r. 2009 navazujícího časopisu Linguistica Brunensia (From 2001 till 2011 editor of Linguistica Brunensia (linguistic papers of the Faculty of Arts, Masaryk University, issued annually since 1952, since 2009 as a periodical). : redakční rada Linguistica Brunensia, 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Číst dopisy úředníků se slovníkem? (Reading admininistrative materials with a dictionary?). VACULOVÁ, H. (redaktorka Mladé fronty Dnes). : Mladá fronta Dnes, 2009. 1 pp. strana C3. ISSN 1210-1168. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jazykovědný magazín (Linguistic magazine). ŠUSLÍKOVÁ, M. (redaktorka Rádia Petrov). 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Standard Czech and its present-day situation: possibilities for further research. 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) - Sedm otázek v rámci jedné přednášky (Karel Poláček (1892-1945) - seven questions within one lecture). 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Moderní česká stylistika v návaznosti na pojetí Pražského lingvistického kroužku (Modern Czech stylistics and concepts of the Prague School). 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pozice spisovného jazyka v kontextu současné češtiny (Standard Czech in the present-day context). 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jaroslav Hašek, Karel Vaněk a dobrý voják Švejk (Jaroslav Hašek, Karel Vaněk and good soldier Švejk). RUSINOVÁ, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4618-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika v rámci vysokoškolského studia bohemistiky - vybrané možnosti práce s texty (Stylistics within university curricula of Czech). SCHACHERL, M. (ed.). In K moderní výuce českého jazyka a literatury. Vodňany; České Budějovice: Gymnázium Vodňany; Jihočeská univerzita, 2008. p. 93-99, 7 pp. ISBN 978-80-254-2030-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vizualizace stylu a stylové mapy: stylistický rozbor textů na základě stylových charakteristik výrazových prostředků (Visualisation of style and stylistic maps: one possible method of a stylistic analysis). POSPÍŠIL, I. a ZELENKA, M. (ed.). In Česká slavistika 2008. Vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008. Brno; Praha: Academicus, 2008. p. 101-109, 9 pp. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jeden z aspektů prolínání stylistiky a sémantiky: téma jako slohotvorný činitel (From the border of stylistics and semantics: topic as a factor influencing style). JAKLOVÁ, A. (ed.). In Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. p. 35-37, 3 pp. ISBN 978-80-7394-075-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. (Translating personal names in fiction: Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003)). ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 164-170, 7 pp. ISBN 978-80-7294-301-2. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Good soldier Švejk and two of his fathers: Jaroslav Hašek and Karel Vaněk. 2008. info
 • KŘÍSTEK, Michal. What ownership is all about/Dům na předměstí (A house in the suburbs): Karel Poláček and some features of his individual style. 2008. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jazyková kultura, jazyková norma a jazykový cit. (Cultivation of language, language norms and sense for language.). RUSINOVÁ, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 6 pp. ISBN 978-80-210-4315-2. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Teoretická základna české stylistiky v proměnách času: Jungmannova Slovesnost a současná situace (Theoretical basis of Czech stylistics in the course of time: Slovesnost (Verbal Art) by Josef Jungmann and the present-day situation). Stil, Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2007, vol. 6, No 1, p. 27-32. ISSN 1451-3145. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Tematizace války v přirovnáních Poláčkovy pentalogie. (War as a topic of comparisons in Poláček's pentalogy). TYDLITÁT, J. (ed.). In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2007. p. 26-35, 10 pp. ISBN 80-7326-119-7. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jungmannova Slovesnost v kontextu moderní české stylistiky (Verbal Art by J. Jungmann in the context of modern Czech stylistics). Orgoňová, O. (ed.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. p. 126-130, 5 pp. ISBN 978-8022-32-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Modern Czech stylistics and its beginnings: Josef Jungmann (1773-1847) and his Slovesnost (Verbal Art). 2007. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945), several paradoxes and some remarks on style of his works. 2007. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Několik možností dalšího zkoumání v oblasti stylistiky (Several possibilities for new research in the field of stylistics). HOSKOVEC, T., ŠEFČÍK, O. a SOVA, R. (ed.). In Teorie a empirie : bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 119-122, 4 pp. ISBN 80-210-3955-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Nové vydání Jungmannovy Slovesnosti - stručný komentář k přípravným pracím (New edition of Jungmann's "Slovesnost" - a brief commentary on preparatory works). JAKLOVÁ, A. (ed.). In Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. p. 211-213, 3 pp. ISBN 80-7040-819-7. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Moderní jazyková kultura v českém prostředí – základní pojmy a principy (Cultivation of language - present-day situation of the Czech language). RUSINOVÁ, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 3 pp. ISBN 80-210-4009-2. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Styčné body stylistiky a jazykové kultury ve vysokoškolské praxi (Points of contact between stylistics and language (speech) culture within university curricula). Stylistyka, 2006, vol. 15, No 1, p. 371-376. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Využití mluvených textů v rámci výuky stylistiky na vysoké škole (Spoken texts within university curricula (stylistics)). Čunderle, M. a Slavíková, E. (red.). In Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: AMU, 2006. p. 37-41, 5 pp. ISBN 80-7331-074-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jungmannova Slovesnost dnes – možnosti dalšího zkoumání tématu (Jungmann's Slovesnost (Verbal Art) today - possibilities for further research). Stil, Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2006, vol. 5, No 1, p. 385-388. ISSN 1451-3145. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Rétorický styl ve Slovesnosti Josefa Jungmanna (Rhetoric in Slovesnost by Josef Jungmann). WITOSZ(OVÁ), B. (red.). In Style konwersacyjne. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. p. 238-242, 5 pp. ISBN 978-83-226-1611-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. The conception of style and stylistics in Jungmann's Slovesnost. 2006. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Základy veřejné komunikace (ABC of public communication). Brno: IS Mawadani, 2006. 28 pp. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jungmannova Slovesnost a moderní česká stylistika (Jungmann's book Slovesnost (Verbal Art) and modern Mzech stylistics). RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 94-96, 3 pp. ISBN 80-210-3738-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia (Stylistics and creating scholarly texts as a part of university curricula). Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. p. 144-147, 4 pp. ISBN 80-7239-182-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu (Description and explanation within a stylistic analysis of a text). Palcútová, M. a Horváth, M. (red.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. p. 100-107, 8 pp. ISBN 80-223-2023-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Tematická výstavba prózy jako součást stylistického rozboru (Thematic built-up of fiction as a part of stylistic analysis). Stil, Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2005, vol. 4, No 1, p. 219-228. ISSN 1451-3145. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym (Anthroponyms as a means of stylized informality). ŠIMKOVÁ, M. (red.). In Varia XI : zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28.-30.11. 2001). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004. p. 231-237, 7 pp. ISBN 80-89037-04-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice (Diminutives in modern Czech works on stylistics). Karlík, P. a Pleskalová, J. (ed.). In Život s morfémy : sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 123-128, 6 pp. ISBN 80-210-3373-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Mluvenost, psanost, stylizace (Authentic and stylized spoken texts). Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 95-98, 4 pp. ISBN 80-210-3461-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) (Modern Czech rhetoric in a TV course). Bogoczová, I. (ed.). In Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. p. 283-286, 4 pp. ISBN 80-7042-664-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů) (Intertextual links in K. Polaceks pentalogy). GILK, E. (ed.). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Bokovice: František Šalé - ALBERT, 2004. p. 136-145, 10 pp. ISBN 80-7326-025-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice (Dichotomy standard vs substandard in modern Czech works about stylistics). Minářová, E. a Ondrášková, K. (ed.). In Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektiv. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 274-277, 4 pp. ISBN 80-210-3568-4. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. K možnostem srovnávání českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky (On possibilities of contrasting Czech and English theories of style). Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 82-86, 5 pp. ISBN 80-210-3160-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vybrané shody a odlišnosti českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky (Several similarities and differences in Czech and English theories of style). Tichý, M. (red.). In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná (D), ročník III. Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. Opava: Slezská univerzita, 2003. p. 36-47, 12 pp. ISBN 80-7248-188-6. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA and Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. (Encyclopaedia of the Czech language). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 pp. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Možnosti zkoumání koheze textu v rámci stylistického rozboru (na materiálu z románové pentalogie Karla Poláčka) (Examining cohesion as a part of stylistic analysis (based on material from K. Poláček's pentalogy)). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada jazykovědná - Linguistica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2002, A 50, No 1, p. 119-139. ISSN 0231-7567. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945). Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 110-115, 6 pp. ISBN 80-210-2885-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Terezínská parafráze Poláčkových Mužů v ofsajdu (A parahprase of K. Poláček's novel "Muži v ofsajdu", created in Terezín). Tydlitát, J. (ed.). In Karel Poláček a divadlo. Boskovice: ALBERT, 2002. p. 161-176, 16 pp. Spisy Karla Poláčka, sv. 22. ISBN 80-7326-013-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny) (Ways of indication of stylistic markedness of vocabulary (on the material of present-day Czech)). NÁBĚLKOVÁ, M. a ŠIMKOVÁ, M. (red.). In Varia IX : zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002. p. 102-112, 11 pp. ISBN 80-89037-04-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Structure of Karel Poláček's novels from the viewpoint of stylistics. 2002. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Slovní zásoba současné češtiny z hlediska stylistiky (Vocabulary of present-day Czech from the viewpoint of stylistics). Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 102-107. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Kompozice Poláčkova románového cyklu o okresním městě (Composition of Karel Poláček's pentalogy). Janáček, P. (ed.). In Pátečníci a Karel Poláček. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - Albert, 2001. p. 207-217. ISBN 80-7326-003-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. J. Jelinowiczová : Vzpomínky (nejen) na Karla Poláčka (J. Jelinowiczová : Memories of Karel Poláček (and other things)). In Můj otec Karel Poláček. Vzpomínky (nejen) na Karla Poláčka. Rychnov n. K.: Městský úřad Rychnov n. K., 2001. p. 15-25, 11 pp. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pojetí komična v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka a ve Vaňkově pokračování Švejk v ruském zajetí a v revoluci (Comic effects in Hašek's novel Osudy dobrého vojáka Švejka and in Vaněk's sequel Švejk v ruském zajetí a v revoluci). Gajda, S. a Brzozowska, D. (red.). In Świat humoru. Opole: Universytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2000. p. 439-445. ISBN 83-86881-27-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Plicka a jeho pojetí slohového vyučování (Karel Plicka's views of teaching stylistics). Český jazyk a literatura, Praha, 2000, vol. 50, 5-6, p. 105-108. ISSN 0009-0786. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pojetí stylové příznakovosti v současné české stylistice (The concept of stylistic markedness in present-day Czech theories of style). Stylistyka, 2000, vol. 9, p. 181-187. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Současná česká stylistika - přehled základních pojmů (Present-day Czech stylistics). Rusinová, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2000. 6 pp. ISBN 80-210-2397-X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistická cvičebnice (Stylistic workbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Vydavatelství MU, 1999. 72 pp. ISBN 80-210-2215-9. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Specifické rysy lexika (Specific features of vocabulary). Jelínek, M. Švandová, B., aj. In Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 269-277. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylizovaný školní rozbor uměleckého textu. (A depiction of analysis of a poem in Jaroslav Žák's humoristic novel Študáci a kantoři). Přibáň, M. (ed.). In Dvojí průhled do světa literatury. Sborník ze dvou konferencí Katedry české literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 53-55. ISBN 80-210-2220-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Přirovnání z hlediska explicitnosti / implicitnosti vyjádření (Explicitness and implicitness in comparisons). Karlík, P. a Krčmová, M. (ed.). In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 131-134. ISBN 80-210-1801-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Charakteristika seriálu Muži v offsidu jedou do Terezína (Characterization of the text Muži v offsidu jedou do Terezína). Kolár, J. (ed.). In Lidové noviny a Karel Poláček - sborník ze sympozia. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1998. p. 180-187. ISBN 80-85834-55-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Paparazzo. Jazykové zákampí. (On the usage of "Paparazzo".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1998, roč. 11, 17. 1., s. VII., 1998. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Když tak. Jazykové zákampí. (On the usage of "Když tak".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1998, roč. 11, 31. 1., s. VII., 1998. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Narativní způsoby a typ vypravěče v románech M. Viewegha (Narrative modes and types of narrator in M. Viewegh's novels). In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. p. 111-118. ISBN 80-210-1606-X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pucle, nebo pazl? Jazykové zákampí. (On the usage of "Pucle/pazl".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 5. 4., s. IV., 1997. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Do komína/do komínu. Jazykové zákampí. (On the usage of "Do komína/do komínu".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 24. 5., s. IV., 1997. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Tož. Jazykové zákampí. (On the usage of "Tož".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 4. 7., s. IV., 1997. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Dojet a dojíždět. Jazykové zákampí. (On the usage of "Dojet/dojíždět".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 11. 10., s. VI., 1997. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Ustát něco. Jazykové zákampí. (On the usage of "Ustát něco".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 27. 12., s. VII., 1997. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. To je o ničem/o něčem jiném. Jazykové zákampí. (On the usage of "To je o ničem/o něčem jiném".). Spoluautorství s prof. PhDr. M. Jelínkem, CSc. : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 4. 7., s. X., 1996. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Ošetřit restituce. Jazykové zákampí. (On the usage of "Ošetřit restituce".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 10. 8., s. X., 1996. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Moc-mnoho-hodně-fůra-hafo(l). Jazykové zákampí. (On the usage of "Moc-mnoho-hodně-fůra-hafo(l)".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 31. 8., s. X., 1996. 1 pp. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Bych/bysem, bychom/bysme. Jazykové zákampí. (On the usage of "Bych/bysem, bychom/bysme".). : Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 21. 9., s. X., 1996. ISSN 0862-5921. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Osudy 5. dílu Poláčkova románového cyklu (Searching for the lost manuscript of a novel written by K. Poláček). Kolár, J. (ed.). In O Karlu Poláčkovi a o jiných. Sborník ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. p. 88-91. ISBN 80-85834-34-0. info

2019/11/14


Curriculum vitae: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (učo 6627), version: English(1), last update: 2019/11/14 11:05, M. Křístek

Another Variant: Czech(1)