Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., nar. 24. června 1975, Liberec, ženatý
Ústav religionistiky
 • Ústav religionistiky
  Filosofická fakulta, Masarykova univerzita
  Arné Nováka 1
  Brno
  602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Habilitace v oboru religionistika, FF MU (doc.)
 • Téma habilitační práce: Náboženství a moderní česká společnost
 • 2002-2004: Postgraduální studium religionistiky, FF MU (Ph.D.)
 • Téma disertační práce: Typologie a taxonomie nových náb. hnutí
 • 2002: Rigorózní zkouška z religionistiky, FF MU (PhDr)
 • RP: Náboženství, politika a etnická identita
 • 1993 - 1998: Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • obor: filosofie/religionistika
 • 1997 - 1998: Filosofická fakulta, Karlova univerzita, Praha
 • studijní pobyt na Ústavu filosofie a religionistiky
 • 1989 - 1993: Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 7
Přehled zaměstnání
 • Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • od 2010: docent
 • 2005 - 2010: Ústav religionistiky: vedoucí ústavu
 • od 2002: Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Ústav religionistiky: odborný asistent
 • od 2003 - 2005: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, Liberec
 • Proděkan pro bakalářská studia a vnější vztahy
 • 2002 - 2003: Technická univerzita, Hálkova 6, Liberec 1
 • Prorektor pro vnější vztahy
 • od 1998: Technická univerzita, Hálkova 6, Liberec 1
 • katedra filosofie Pedagogické fakulty TU - odborný asistent
 • 2000 - 2002: Centrum pro ekonomickou a sociální strategii
 • externí spolupracovník pro oblast národnostních menšin
 • externí spolupracovník pro národní identitu a kulturu
 • 1998 - 2001: Podjetědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec
 • výuka filosofie a základu společenských věd
 • 1997 - 1999: Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec
 • výuka filosofie základu společenských věd
Pedagogická činnost
 • Křesťanství II
 • Nová náboženská hnutí
 • Aktuální náboženská situace v ČR
 • Religionistické typologie a taxonomie
 • Aplikovaná a angažovaná religionistika
 • Baháí
 • New Age
 • Multikulturní a multireligiozní výchova
 • Filosofie náboženství
 • Náboženství v Polsku
 • Náboženství a politika
 • Náboženství v USA
 • Proměny současného křesťanství
 • Náboženský fundamentalismus
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědeckého zájmu
 • Nová náboženská hnutí
 • Soudobá religiozita v Evropě a USA
 • Náboženský pluralismus
 • Metodologie religionistiky
 • Etnické, kulturní a náboženské menšiny
 • Granty
 • Transformační a rozvojové projekty
 • 2002 - Kurz multikulturní výchovy (evid. č. 380/2002)
 • 2004 - Příprava bc. programu ošetřovatelství na TUL (evid. č. 1224/2004)
 • 2004 - Příprava bc. programu multikulturní výchova na FP TUL (evid. č. 1232/2005)
 • Fond rozvoje vysokých kol
 • 2003 - Inovace kursů Nová religiozita a Nová náb. hnutí (evid. č. 639/2003) (spolu s doc. Dušanem Lužným)
 • 2005 - Inovace kurzu vybrané problémy soudobé religionistiky (evid. č. 1890/2005)
 • 2006 - Inovace kurzu Křesťanství II (evid. č. 1520/2006)
 • 2011 - Inovace kurzu Náboženství v USA (evid. č. /2011)
 • 6. rámcový program EU
 • 2007 - 2008 - REVACERN (Religions And Values: Central And Eastern European Research Network) - spoluřešitel
 • Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
 • Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA), CZ.1.07/2.3.00/20.0048 - (odborný garant projektu)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Zahraniční přednášky
 • 2014: Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education na Department of Religious Studies, Jagelonská universita, Krakov, Polsko
 • 2012: Přednáškový cyklus Religion in the United States, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
 • 2009: Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
 • 2008: Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education na Department of Religious Studies, Jagelonská universita, Krakov, Polsko
 • 2007: Přednáškový cyklus New Religious Movements na Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
 • 2006: Přednáškový cyklus New Approaches in Scientific Study of Religions na Department of Applied Religious Studies,University of Szeged, Szeged, Maďarsko
 • 2005: Přednáškový cyklus "Nová náboženská hnutí" na FF Komenského univerzity v Bratislavě
 • 2004 - Katolická univerzita v Lublinu, Polsko - téma přednášky:New Religious Movements in the Czech republic
 • Zahraniční pobyty
 • University of California, Santa Barbara: Summer Institute of Religious Pluralism in the United States (červen - srpen 2010)
 • Washington D.C. Chicago: DEEP project - mezinárodní projekt zaměřený na výchovu k občanství (duben 2002)
 • 27. 5. 2012 – 3. 6. 2012: University of Vienna, Vienna, AUT
  • Bloková výuka semestrálního kurzu Religion in the USA v rámci programu CEEPUS
  • CIII-HU-0011-07-1112
Universitní aktivity
 • 2005 - 2010: Vedoucí Ústavu religionistiky
 • 2009 - 2011: Člen Akademického senátu FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2002 - 2003: člen vědecké rady Technické univerzity v Liberci
 • 2006 - 2009: člen podoborové komise 401 pro filosofii, religionistiku a teologii GA ČR
 • od 2005: Člen správní rady společnosti Nová škola, o.p.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Od 2013 Člen redakční rady odborné série Scientific Study of Religion vydávané nakl. Bloomsbury Publishing (UK)
 • Od 2013 Člen redakční rady odborného časopisu Religion in Austria (Rakousko)
 • Od 2012 Člen redakční rady odborného časopisu Axis Mundi (Slovensko)
 • Od 2010 Člen redakční rady odborného časopisu Religion and Society in Central and Eastern Europe
 • 2010 - 2014: Generální tajemník European Association for the Study of Religions (EASR)
 • od 2010: Člen vědecké rady nakl. Grada pro oblast společenských věd
 • od 2008: Předseda České společnosti pro religionistiku
 • 2006 - 2009: Člen podoborové komise 401 pro filosofii, teologii a religionistiku GA ČR
 • od 2006: Člen výkonného výboru International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)
 • od 2006: člen redakční rady časopisu Religio. Revue pro religionistiku
 • 2006: Vyzvaná přednáška, Hungarian Association for the Study of Religions (HASR), Szeged, Téma přednášky: Religion in the Czech Republic after 1989 (Přednáška k 10. výročí vzniku HASR)
 • 2006: Vyzvaná přednáška, Slovenská sociologická spoločnosť, Téma přednášky: Sekularizační teze a její současná kritika
 • od 2005: hlavní koordinátor Central European Religious Studies (CERES)
 • od 2005: člen redakční rady religionistické ročenky Pantheon
 • 2004 - 2008: tajemník České společnosti pro studium náboženství (od 2006 Česká společnost pro religionistiku)
Vybrané publikace
 • VÁCLAVÍK, David. Waking up the old boogeymen? Some comments on Donald Wiebe's text. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Czech Association for the Study of Religions, 2023, roč. 2023, č. 2, s. 347-352. ISSN 1210-3640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/Rel2023-2-8. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Cultural and Social Continuity and Discontinuity as Factors of Non-religio :. The Case of the Czech Borderlands. Slovenský národopis/Slovak Ethnology. Slovakia: Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 507-529. ISSN 1335-1303. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/SN.2022.4.40. URL info
 • BUBÍK, Tomáš, Atko REMMEL a David VÁCLAVÍK. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe : The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, 346 s. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2. URL info
 • BUBÍK, Tomáš a David VÁCLAVÍK. Freethinkers and atheists in the Czech Lands in the twentieth century. In Bubík, Tomáš; Remmel, Atko; Václavík, David. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, s. 58-83. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2. URL info
 • REMMEL, Atko, David VÁCLAVÍK a Tomáš BUBÍK. Studying freethought and atheism in Central and Eastern Europe : An Introduction. In Bubík, Tomáš; Remmel, Atko; Václavík, David. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, s. 1-8. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2. URL info
 • BUBÍK, Tomáš, David VÁCLAVÍK a Atko REMMEL. Nonreligion in the CEE Region : Some Remarks. In Bubík, Tomáš; Remmel, Atko; Václavík, David. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, s. 310-324. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. člen vědecké rady. Vědecká rada Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020 - 2023. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. The (Transforming) Role of Intellectuals in the Process of the "Atheization" of Czech Society in the 2nd Half of 20th century. SLAVIA MERIDIONALIS. WARSAW: POLISH ACAD SCIENCES, INST SLAVIC STUDIES, 2020, roč. 20, č. 2020, s. 1-25. ISSN 1233-6173. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11649/sm.2198. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum. Historická sociologie. Praha, 2019, roč. 11, č. 2, s. 35-52. ISSN 1804-0616. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363525.2019.15. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Religion in der tschechischen Gesellschaft heute. Religion & Gesellschaft in Ost und West. Zurich, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 13-16. ISSN 2235-2465. info
 • VÁCLAVÍK, David, Dana HAMPLOVÁ a Zdeněk R. NEŠPOR. Religious Situation in Contemporary Czech Society. Central European Journal of Contemporary Religion. Praha: Hussite Theological Faculty, Charles University, 2018, roč. 4, č. 2, s. 99-122. ISSN 2570-4893. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/25704893.2018.6. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Ivan Landa, Jan Mervart a kol.: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 461-465. ISSN 0015-1831. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Franek, Juraj: Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2018, roč. 26, č. 1, s. 71-75. ISSN 1210-3640. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Study of Religion in Communist Czechoslovakia: Transformation, Dialogue and Clashes. In Un(b)locking Religion. Studying Religion in Today’s Central and Eastern Europe, 13th ISORECEA Conference, Szeged. 2018. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Luther H. Martin - Donald Wiebe (eds.), Conversation and Controversies in the Scientific Study of Religion. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 24, č. 2, s. 239-242. ISSN 1210-3640. info
 • VÁCLAVÍK, David. Rola religii i ateizmu w Republice Czeskiej. Niektore aspekty sekularizacji. In Zareba, Slawomir H.; Borowik, Irena. Tradycja i nnovacja w polu refleksji socjologii religii. 1. vyd. Warszawa: Kontrast, 2016, s. 197-209. Sociologja. ISBN 978-83-62793-15-0. info
 • VÁCLAVÍK, David. Člen vědecké rady FP TUL v Liberci. Vědecká rada FP TUL, 2016. info
 • VÁCLAVÍK, David. Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In Bubík, Tomáš; Hoffmann, Henryk. Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. 1. vyd. Leiden: Brill, 2015, s. 55-86. Numen Book Series 149. ISBN 978-90-04-28307-7. info
 • VÁCLAVÍK, David. Kulturní válka: dvě podoby americké společnosti. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 283 - 290. ISBN 978-80-7494-051-4. info
 • VÁCLAVÍK, David. Religious Pluralism and Multireligious Education. 2014. info
 • VÁCLAVÍK, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. DISKUS. Bath College of HE, 2014, roč. 16, č. 2, s. 22-30. ISSN 0967-8948. URL info
 • VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8. Digitální knihovna FF MU info
 • VÁCLAVÍK, David. Cultural War – Concept, Myth and Reality: A Clash of Ideas in “Post-Secular” American Society at the Turn of the Millennium. American and British Studies Annual. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 7, č. 2014, s. 62-69. ISSN 1803-6058. info
 • VÁCLAVÍK, David. Proměny americké religiozity. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, 181 s. ISBN 978-80-210-6596-3. Digitální knihovna FF MU info
 • VÁCLAVÍK, David a Aleš CHALUPA. Náboženství v laboratoři. Sociální studia. Brno: FSS Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 7-12. ISSN 1214-813X. info
 • VÁCLAVÍK, David. Multidimensional Secularization in Central and Eastern Europe. Nomos. Czasopismo religioznawcze. Kraków: Nomos, 2013, roč. 80, č. 2, s. 159-167. ISSN 1230-7858. info
 • VÁCLAVÍK, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. 2013. info
 • VÁCLAVÍK, David. Academic study of religion in the Czech Republic in the first decade of the 21st century. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 1, s. 125-133. ISSN 1803-2443. info
 • VÁCLAVÍK, David. Základní charakteristiky americké religiozity. In Přednáška pro pedagogy a studenty TF JU v Českých Budějovicích. 2012. info
 • VÁCLAVÍK, David. Religion in the United States in the Context of Post-Pluralism. New Frame and New Challenges. In 10th Conference of EASR: New Movements in Religions. Theories and Trends. 2011. webové stránky konference (program, abstrakta, apod.) info
 • VÁCLAVÍK, David. Secretary General of the European Association for the Study of Religion. Committee of the European Association for the Study of Religion, 2011. webové stránky EASR info
 • VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 243 s. ISBN 978-80-247-2468-3. info
 • VÁCLAVÍK, David. Religious Pluralism in “Atheistic” Society after 1989: Social and Religious Process. In Religious Pluralism in Global Perspective. 2010. webové stránky konference (program, abstrakta, apod.) info
 • VÁCLAVÍK, David. Konformita a změna: Sociální napětí, jeho transformace a role ve vývoji nových náboženských hnutí. In Lužný, Dušan - Václavík, David (eds.). Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Marlevrn, 2010, s. 145-158. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • VÁCLAVÍK, David. Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 2008, 3-4, s. 125 - 137, 12 s. ISSN 1212-365X. info
 • VÁCLAVÍK, David. Český ateismus ve 20. století. K vývoji a institucionalizaci v letech 1948 až 1989. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2008, roč. 14/2007, 2-3, s. 471 - 488. ISSN 1210-7050. info
 • VÁCLAVÍK, David, Zdeněk NEŠPOR, Iva DOLEŽALOVÁ, Eleonóra HAMAR, Dana HAMPLOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ a Jiří VEČERNÍK. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 449 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • VÁCLAVÍK, David. Jak ji spoutat (dnešní návod). Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kalligram, 2008, roč. 14/2007, č. 4, s. 51 - 56. ISSN 1336-5541. info
 • VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1. vyd. Turku: the Donner Institute, 2007, s. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8. info
 • VÁCLAVÍK, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Praha: Malvern, 2007, 152 s. Proměny náboženství, sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In TOMKA, Miklós a Edit RÉVAY. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007, s. 67-76. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3. info
 • VÁCLAVÍK, David. Tělo jako chrám. Cesty a podoby revalvace těla v kontextu New Age. In Náboženství a tělo. 1. vyd. Praha: Malvern - MU Brno, 2006, s. 243 - 250. ISBN 80-210-4115-3. info
 • VÁCLAVÍK, David a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14/2006, č. 2, s. 45-64. ISSN 1210-3640. info
 • VÁCLAVÍK, David. Meze a možnosti vědeckého zkoumání náboženství: Společenská angažovanost religionistiky a její reálná aplikovatelnost. In Pantheon. Religionistické studie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 142-155, 13 s. ISBN 80-7194-876-4. info
 • VÁCLAVÍK, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 29-57, 38 s. ISSN 1210-3640. info
 • VÁCLAVÍK, David. Obžerství, konzum a askeze v kontextu soudobé religiozity. In Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pradubice, 2005, s. 159 - 165. ISBN 80-7194-800-4. info
 • VÁCLAVÍK, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia. In Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1. vyd. Łódź: University of Łódź, 2005, s. 234-242. ISSN 1733-3180. info
 • VÁCLAVÍK, David. Smrt v kontextu soudobé religiozity. In Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 2005. vyd. Bratislava: Kronos, 2005, s. 19-24, 5 s. ISBN 80-89027-15-6. info
 • VÁCLAVÍK, David. Nová náboženská hnutí v perspektivě historicko-genealogických klasifikací. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 2, s. 241-259, 18 s. ISSN 1210-3640. info
 • VÁCLAVÍK, David. Sekularizovaná a desekularizovaná moderna. Místo náboženství v moderní společnosti. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 120-127, 7 s. ISSN 1212-5547. info
 • VÁCLAVÍK, David. Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době. In Scholé filosofia: Věda. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2003, s. 243 - 251. ISBN 80-902997-2-5. info
 • VÁCLAVÍK, David. Identita a legitimita v globální společnosti. In Práce zahání démony. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2003, s. 90 - 97. ISBN 80-902901-5-9. info
 • VÁCLAVÍK, David a Gál FEDOR. Lidský úděl v proměnách civilizace a kultury. spoluautor. Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 6-16, 10 s. ISSN 1213-4953. info
 • VÁCLAVÍK, David. Úvod do filosofie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2002, 65 s. ISBN 80-7083-620-2. info
 • VÁCLAVÍK, David a Arnošt VESELÝ. Sociální soudržnost. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2002, s. 143 - 160. Průvodce krajinou prioritních problémů. ISBN 80-86349-06-3. info
 • VÁCLAVÍK, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2001, 120 s. ISBN 80-7083-457-9. info
 • VÁCLAVÍK, David. Konsilience: metodické poznámky k redukci a vylučování ve vztahu sociálních a přírodních věd. In Souvislosti. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2001, s. 288 296, 9 s. ISBN 80-902997-0-9. info
 • VÁCLAVÍK, David. Soužití většinové populace s menšinami. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001, s. 153-158. ISBN 80-86349-02-0. info
 • VÁCLAVÍK, David. Národní kultura a identita. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001, s. 158-164. ISBN 80-86349-02-0. info
 • VÁCLAVÍK, David. Lužný Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2001, roč. 9/2001, č. 1, s. 127-129. ISSN 1210-3640. info
 • VÁCLAVÍK, David. Iva Doležalová-Luther H. Martin-Dalibor Papoušek (eds.): The Academic Study of Religion during the Cold War. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2001, roč. 9/2001, č. 2, s. 226-229. ISSN 1210-3640. info
 • VÁCLAVÍK, David. Poznámky k intertestamentální pojetí moudrosti aneb kosmologický rozměr helénistické soterologie. Prométheus. 1999, roč. 1999, č. 4, s. 7-17, 10 s. ISSN 1211-8400. info
 • VÁCLAVÍK, David. Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1999, roč. 6/1999, č. 1, s. 97-100. ISSN 1210-3640. info

7. 2. 2015


Životopis: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (učo 19286), verze: čeština(1), změněno: 7. 2. 2015 15:24, D. Václavík