Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jana Sklenaříková
 • nar. 5.2.1983 v Brně
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 – 2015: Vědecko-pedagogický pracovník (Postdoc), Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc, Katedra aplikovaných pohybových aktivit
 • 2008 - 2013: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, doktorský studijní program, obor Kinantropologie. Studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Ph.D.
 • 2006 - 2008: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, magisterský studijní program, obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. Studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
 • 2003 - 2006: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, bakalářský studijní program, obor Tělesná výchova a sport. Studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Bc.
 • Další vzdělání:
 • 2013 – instruktor monoski
 • 2008 – instruktor snowboardu
 • 2007 – učitel školního lyžování
 • 2006 – trenér sportovní gymnastiky II. třídy
 • 2001 – cvičitel jezdectví
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2014: Postdoktorská stáž, Faculty of Education and Recreation, University of Alberta, CAN
 • 2014:Postdoktorská stáž, Faculty of Sport Science, Gedik University, TUR
 • 2012: Wingate Institute for Physical Education and Sport, The Zinman College, ISR
 • 2011, 2012, 2013 Alma Mater Studiorum University of Bologna, Summer School EDUSPORT Rimini, Partnerské instituce fakult, ITA
 • 2008 – 2009: Universita Komenského v Bratislavě, Fakulta telesné výchovy a športu, Bratislava, LLP Erasmus, SVK
 • 14. 3. 2012 – 18. 3. 2012: Wingate Institute for Physical Education and Sport, The Zinman College, ISR
 • 5. 6. 2011 – 16. 6. 2011: Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, Partnerské instituce fakult, ITA
  • Summer School EDUSPORT 2011
 • 6. 6. 2010 – 15. 6. 2010: Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, LLP Erasmus, ITA
  • Summer School EDUSPORT
 • 22. 9. 2008 – 10. 2. 2009: Comenius University in Bratislava, Bratislava, Erasmus Mundus, SVK
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen výkonného výboru České hiporehabilitační společnosti. Člen voltižní komise České jezdecké federace. Trenér a organizátor sportovních kurzů paravoltiže pro děti s hendikepem.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora 2007 za výjimečný sportovní výkon.
Vybrané publikace
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Radka BARTOŇOVÁ a Lýdie BRÁZDOVÁ. Hodnocení inkluzivních jednotek žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hodin běžné tělesné výchovy. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univezita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 33-41. ISSN 1802-7679. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Zdeněk MATĚJ a Martin KUDLÁČEK. Interaction among Students with Physical Disabilities in Inclusive Physical Education in Czech Elementary Schools. In The 20th International Symposium of Adapted Physical Activity - Book of abstracts. Izrael: The Wingate Institute for Physical Education and Sports, 2015. s. 85-86. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Rozbor taktiky balancování stoje na rukou. In Mgr. Martin Sebera, Ph.D.. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 90-104, 15 s. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Dušan HUPKA a Miriam KALICHOVÁ. Balancing in handstand on the floor. Science of Gymnastics Journal, 2013, roč. 5, č. 3, s. 69-80. ISSN 1855-7171. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. VYBRANÉ GYMNASTICKÉ CVIČENÍ JAKO ZÁKLAD TRÉNINKU PARAVOLTIŽE. In Mgr. Igor Duvač, Ph.D.. Výzkum ve sportovním tréninku II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 49 - 68, 20 s. ISBN 978-80-210-6277-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6278-2013. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. PARAVOLTIŽ JAKO SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA V RÁMCI LÉČEBNÉ HIPOTERAPIE. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíne. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. s. 111-132, 22 s. ISBN 978-80-210-6167-5. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Výběr koně pro paravoltiž. In Mendelova univerzita v Brně. Animal Breeding 2012. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 67-71, 5 s. ISBN 978-80-7157-224-4. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Paravaulting as Part of a Sport Discipline in the Hippotherapy Treatment. In Exercise and Sport Sciences, Book of Abstracts from The 2nd Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences. 2012. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana a Martin VAVÁČEK. Vplyv špeciálneho pohybového programu na rozvoj koordinačných schopností paravoltižérov. Telesná výchova a šport, Bratislava: Slov. ved. spol. pre teles. vých. a špor, 2011, XXI, 1/2011, s. 38 - 40. ISSN 1335-2245. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Effect of special kinetic program for advancement coordinations skills for para-vaulting training. In Mike Hughes, Henriette Dancs, Katalin Nagyváradi, Tibor Polgár, Nic James, Goran Sporis, Goran Vuckovic and Mario Jovanovic. Research Methods and Performance Analysis. Hungary: University of West Hungary, 2011. s. 112-119, 285 s. ISBN 978-963-9871-43-4. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Testing the coordination skills of handicapped individuals during training process of paravaulting. In Sport and quality of life 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Vliv speciálního pohybového programu na rozvoj koordinačních schopností u vybraného souboru v paravoltiži. In Sport a kvalita života 2009. 2009. ISBN 978-80-210-5006-8. info

2. 11. 2016


Životopis: Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. (učo 102176), verze: čeština(1), změněno: 2. 11. 2016 12:59, J. Sklenaříková