Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr.Petr Chalupa,CSc.
Pracoviště
 • Katedra geografie Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, B r n o
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992:regionální geografie,Prof., doc. 1982:didaktika geografie, doc. 1979:socioekonomická geografie, CSc. 1976:rigorozní řízení, PhDr.
Přehled zaměstnání
 • 1972:externí výuka PdF UJEP, socioekonomická geografie 1975:odborný asistent, katedra geografie PdF UJEP
Pedagogická činnost
 • Regionální geografie České republiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Problematika pracovních sil od roku 1972
Akademické stáže
 • Geografický institut Kyjev Geografický ústav UAV Kyjev Pedagogický institut Voroněž Pedagogická univerzita Kyjev Rakouský ústav pro V a JV Evropu Vídeň Vídeňská univerzita Vídeň
Universitní aktivity
 • Člen VR PdF UJEP, člen VR PF Ostrava
Ocenění vědeckou komunitou
 • Redakce časopisu Bi-Ch-Z SPN Praha
Vybrané publikace
 • CHALUPA, Petr. Minulost a přítomnost Mexika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2000. 250 s. Spisy PdF MU. info
 • CHALUPA, Petr. Vývojové megatrendy a Česká republika. Nitra (Slovensko): Fakulta prir.. vied UKF, 2000. 11 s. Geographical Studies č. 61. ISBN 80-8050-349-4. info
 • CHALUPA, Petr. Geografický časopis. Bratislava: GGú SAV, 2000. 10 s. 52/1. ISBN 0016-7193. info
 • CHALUPA, Petr. Vývojové megatrendy a populační vývoj v čeeské reppublice. Bánská Bystrica: Unniverzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2000. 7 s. Scintific script. ISBN 80-8055-371-8. info
 • CHALUPA, Petr. Přehled ekonomického a populačního vývoje ČR. Praha: SPN, 2000. 4 s. Biologie-chemie-zeměpis, 9/3. ISBN 1210-3349. info
 • CHALUPA, Petr. Island. Praha: SPN, 2000. Biologie-chemie-zeměpis 9/5. ISBN 1210-3349. info
 • CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 4 s. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7. info
 • CHALUPA, Petr. The Czech Republick in the Period a Phase Trasition. 1999. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 1999. 3 s. info
 • CHALUPA, Petr. Česká otázka v učivu zeměpisu. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 10 s. Spisy PdF MU č. 145. ISBN 80-210-2138-1. info
 • CHALUPA, Petr. Česká republika na konci století. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 9 s. ISBN 80-210-2147-0. info
 • CHALUPA, Petr. Laponci v Evropě. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 4 s. Biologie- chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349. info
 • CHALUPA, Petr. Protisměry územní identity. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 3 s. ISBN 80-86082-10-5. info
 • CHALUPA, Petr. Víte,že? 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 2 s. Biologie - chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349. info
 • CHALUPA, Petr. Mexiko a říše Aztéků. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 5 s. Biologie - chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349. info
 • Geografické zajímavosti. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 2 s. Biologie - chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349. info
 • CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa. 1. vyd. Praha: SPL Práce, Albra, 1999. 135 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-86287-09-2. info
 • CHALUPA, Petr. Slovácko. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 21 s. geografie místního regionu pro základní školy. ISBN 80-86082-11-3. info
 • CHALUPA, Petr. Velkoopatovicko. 1. vyd. Blansko: SHR Blansko, 1999. 110 s. regionální vlastivědná učebnice. info
 • LORENZ, Petr, Jaromár DEMEK a Petr CHALUPA. Zeměpis pro 6. r. In Zeměpis pro 6. r. Praha: MOBY DICK, 1997. ISBN 80-90222-31-5. info
 • CHALUPA, Petr. Syneretické pojetí sociálně ekonomických procesů, s.139-143. In Gradace profesní dráhy učitele. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-21-4. info
 • CHALUPA, Petr. Didaktika vlastivědy. In Didaktika vlastivědy. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-14-1. info
 • CHALUPA, Petr. Vlastivěda - Naše vlast. 1. vyd. Praha: Alter, 1996. 32 s. ISBN 80-85775-55-7. info
 • CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po České republice. 1. vyd. Praha: Alter, 1996. 38 s. ISBN 80-85775-56-5. info
 • CHALUPA, Petr. Svět, ve kterém žijeme (učebnice ZŠ). In Svět, ve kterém žijeme (učebnice ZŠ). Praha: Prospektrum, 1996. ISBN 80-85431-76-9. info
 • CHALUPA, Petr, Stanislav HORNÍK a Svatopluk NOVÁK. Česká republika - naše vlast(učebnice ZŠ). In Česká republika - naše vlast(učebnice ZŠ). Praha: Práce, 1996. ISBN 80-208-0398-X. info

20. 5. 1999


Životopis: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (učo 1369), verze: čeština(1), změněno: 20. 5. 1999 11:22, P. Chalupa