Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Veronika Funková
 • datum narození: 16.3.1979
 • místo narození: Stod
 • stav: svobodná
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU Brno
  Katedra sportovních aktivit
  Oddělení basketbalu, fitness, zdravotní TV, plavání (Pod Hradem)
  adresa: KSA FSpS MU, Údolní 3, Brno, 602 00
  e-mail: funkova@fsps.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Lektor KSA
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003 - doposud: Masarykova univerzita v Brně
  - doktorské studium: Kinantropologie
 • 1997 - 2002: Masarykova univerzita v Brně
  - magisterské studium na Fakultě sportovních studií MU v Brně: učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogiky pro střední školy
 • 1993 - 1997: sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně

 • 2004:
  - Evropský certifikát pro výuku první pomoci
 • 2003:
  - trenér basketbalu licence "B"
 • 1999:
  - trenér basketbalu licence "C"
 • 1997:
  - lyžařský instruktor
 • 1995:
  - masér sportovní a rekondiční masáže
Přehled zaměstnání
 • 2006 - doposud: lektor KSA FSpS MU
 • 2002 - 2003 externí učitel na KSA
Pedagogická činnost
 • Výuka(KSA): basketbal, volejbal, fotbal, florbal, posilovna, stolní tenis, plavání
 • Výuka(KSE): florbal a netradiční hry, teorie a didaktika sportovních her, basketbal
Vědeckovýzkumná činnost
 • Doktorandský studijní program na FSpS v Brně - vědecký obor Kinantropologie
  Téma disertační práce: Optimalizace pohybového režimu u populace seniorů z hlediska kompenzace funkčních poruch pohybového aparátu.
 • Řešitelka vnitřního grantu FSpS s názvem Pohybová aktivita jako prostředek k optimalizaci psychických a fyzických funkcí v přirozeném procesu stárnutí u osob starších 60 let
 • Spoluřešitelka vnitřního grantu FSpS s názvem Vliv pohybové aktivity na psychosociální stav seniorů
Akademické stáže
 • 2004: 3-týdenní stáž, Universita tělesné výchovy, Wroclaw, Polsko
Universitní aktivity
 • Lektorská činnost v rámci Celoživotního vzdělávání CŽV FSpS MU: Kompenzační cvičení v basketbale
 • 2004 - členka organizačního výboru studentské konference "SPORT VE VĚDĚ - VĚDA VE SPORTU"
Mimouniversitní aktivity
 • Členka České kinantropologické společnosti
 • Trenér mládeže BK MS A PLUS ŽS Brno, kategorie mladší dorostenci
 • Hlavní trenér přípravek BK MS Brno
 • Členka basketbalového oddílu Tesla Brno
Vybrané publikace
 • ADAMÍROVÁ, Jiřina, Hana DVOŘÁKOVÁ, Barbora JALOVECKÁ, Jana MACEČKOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana ZACHARIÁŠOVÁ. Psychomotorika. Speciální učební text. 1. vyd. Praha: Česká asociace sportu pro všechny, 2009. URL info
 • WIEDNEROVÁ, Veronika. Psychomotorika v praxi. Osobní oblast. Pohyb je život, Praha: Česká asociace sportu pro všechny, 2009, roč. 13, č. 3. ISSN 1212-0669. info
 • FUNKOVÁ, Veronika a Gabriela STARÁ. Seniorské hraní - 1.díl. Pohyb je život, Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2008, roč. 12, č. 3, s. 22-24. ISSN 1212-0669. info
 • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Veronika FUNKOVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 s. ISBN 80-210. info
 • PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK a Veronika FUNKOVÁ. Uvolňování hráče s míčem v pohybu. Basketbalový trenér, Bratislava: Združenie trenérov SBA, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 20-23. info
 • FUNKOVÁ, Veronika a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv intervenčního pohybového programu na kloubní pohyblivost u seniorů. In Sport a kvalita života. Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10.–11. 11. 2005 v Brně. 1.vydání. MU Brno, 2005. 162 s. ISBN 80-210-3863-2. info
 • FUNKOVÁ, Veronika a Gabriela STARÁ. Pohybová aktivita v životě seniorů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře. 1.vyd. UJEP v Ústí nad Labem, 2005. s. 121- 123, 162 s. ISBN 80-7077-691-9. info
 • FUNKOVÁ, Veronika, Igor JADVIDŽÁK, Gabriela STARÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění prožívání stáří. In Prožitek a dobrodružství prožívání. 1. vyd. Praha, 2005. URL info
 • FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Igor JADVIDŽÁK. Psychomotorické cvičení s padákem. Zpravodaj asociace ústavů sociální péče, Olomouc: Asociace ústavů sociální péče, 2005, roč. 7, č. 3, s. 11-27. ISSN 1801-3112. info
 • FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Igor JADVIDŽÁK. Vliv pohybové aktivity na fyzický a psychický stav seniorů. Olomouc: Asociace ústavů sociální péče, 2005, roč. 7, č. 1, s. 21-23. URL info
 • FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Igor JADVIDŽÁK. Rady a cvičení pro seniory. Zpravodaj asociace ústavů sociální péče, Olomouc: asociace ústavů sociální péče, 2005, roč. 7, č. 2005, s. 14-37. ISSN 1801-3112. URL info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka, Igor JADVIDŽÁK a Veronika FUNKOVÁ. Pohybová aktivita jako prostředek k optimalizaci psychických a fyzických funkcí v přirozeném procesu stárnutí u osob starších 60 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-666-1. URL info
 • JADVIDŽÁK, Igor, Veronika FUNKOVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění psychických a fyzických funkcí u osob starších 60-ti let. Tělesná kultura, Olomouc: FTK UP, 2004, roč. 29, č. 2, s. 59-65. ISSN 1211-6521. URL info

9. 1. 2007


Životopis: Mgr. Veronika Wiednerová, Ph.D. (učo 13889), verze: čeština(1), změněno: 9. 1. 2007 09:41, V. Wiednerová

Další varianta: angličtina(4)