Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno, Příjmení: Iveta Zelenková
 • Telefon: +420549498549
 • Mobil: +420731171810
 • E-mail: 143806@mail.muni.cz
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Období (od – do):2006 - 2013
  Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
  Obor: Sociální politika a sociální práce
  Dizertační práce: Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni
  Získaný titul: Ph.D.
 • Období (od – do): 2004 – 2006
  Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
  Obor: Sociální politika a sociální práce
  Diplomová práce: Uplatnění komunitního přístupu při koncipování služeb DPC
  Získaný titul: Mgr.
 • Období (od – do): 2001-2004
  Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem
  Obor: Sociální politika a sociální práce
  Bakalářská práce:Historický vývoj sociální práce v Ústí nad Labem
  Získaný titul Bc.
 • Období (od – do): 1993-2001
  Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy: Gymnázium Mariánské Lázně
  Obor: Všeobecné
  Maturitní předměty: český jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd, zeměpis
  Získaný titul: Maturita
Přehled zaměstnání
 • Období (od – do): 9/2013 – současnost
  Zaměstnavatel: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno
  Pracovní zařazení: odborný asistent
 • Období (od – do): 7/2019 – 5/2020
  Zaměstnavatel: Ekoinkubátor
  Pracovní zařazení: evaluátor v projektu Symbios
 • Období (od – do): 7/2018 – 12/2019
  Zaměstnavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Brno
  Pracovní zařazení: výzkumný pracovník
 • Období (od – do): 4/2012 – 8/2013
  Zaměstnavatel: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno
  Pracovní zařazení: asistent
 • Období (od – do): 7/2010 – 11/2011
  Zaměstnavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Brno
  Pracovní zařazení: výzkumný pracovník
 • Období (od – do): 1/2008 – 6/2011
  Zaměstnavatel: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno
  Pracovní zařazení: výzkumný a vývojový pracovník
 • Období (od – do): 11/2008 – 6/2010
  Zaměstnavatel: Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 83, dislokované pracoviště Speciálně pedagogické centrum Mariánské Lázně
  Pracovní zařazení: sociální pracovník
Pedagogická činnost
 • FSS:SPR732 Základy teorie organizace a řízení
 • FSS:SPR478 Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle
 • FSS:VPL149 Základy teorie organizace a řízení
 • FSS:VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu
 • FSS:VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů
 • FSS:VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • FSS:VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • FSS:VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů
 • FSS:VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku
 • FSS:VPL435 Teorie organizace a řízení
 • FSS:VPL801 Teorie organizace a řízení
 • PrF:LA203Zk Veřejná politika v Evropském prostoru
 • FSS:VPL810 Evaluační výzkum
 • FSS:VPL463 Organizační konflikt a změna
 • FSS:SPP706 Metody a techniky výzkumu pro SPSP
 • FSS:SPP112 Exkurze do organizací sociálních služeb
 • FSS:SPP119 Evaluační výzkum I
 • FSS:SPP405 Evaluační výzkum II
 • FSS:SPP706 Evaluační výzkum I
 • Vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 7/2019-5/2020 - Evaluace projektu Symbios
 • 7/2018-12/2019: výzkumný pracovník v projektu Standardy sociální práce ve veřejné správě
 • 9/2018-12/2019: Evaluace projektu "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
 • 9/2019-12/2019: Případová studie projektu "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
 • 2016: výzkumný pracovník v projektu Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v městě Brně (potřebnost rozvoje sociálních služeb) pro účely získání podkladů pro tvorbu 5. komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2017-2019 a pro plánování, síťování a financování sociálních služeb v městě Brně.
 • 12/2012-11/2014: výzkumný pracovník v projektu mezinárodní spolupráce OP LZZ Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu, CZ.1.04/5.1.01/77.00400 ve spolupráci MU Brno se švédským partnerem Arbetsförmedlingen, Stockholm.
 • 2012: výzkumný pracovník v projektu „Zajištění odborných studií a analýzy pro účely sestavení 3. komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015“, zadavatel projektu:Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných
 • 7/2010-11/2011: výzkumný pracovník v projektu Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na ÚP v ČR
 • 1/2008-6/2011: výzkumný pracovník v projektu Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a evaluace potřeb.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 6. 12. 2016 – 10. 12. 2016: Linnaeus University, Växjö, SWE
  • Účast na konferenci RAPSE Conference: Changing Labour Markets: Challenges for Welfare and Labour Market Policy. Příspěvek: Collective Bargaining and its Importance on Skills’ Formation in the Metal Sector Compared to the Service Sector in the Czech Republic
 • 3. 2. 2013 – 10. 2. 2013: Swedish Public Employment Services, Falun, Ostatní, SWE
  • studijní návštěva v organizaci zahraničního partnera projektu: Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu, CZ.1.04/5.1.01/77.00400 ve spolupráci MU Brno se švédským partnerem Arbetsförmedlingen, Stockholm.
 • 30. 8. 2010 – 10. 1. 2011: University of Tilburg, Tilburg, Erasmus+, NLD
 • 16. 11. 2009 – 19. 11. 2009: University of Kassel, Kassel, Ostatní, DEU
  • účast na mezinárodním workshopu „User Involvement and Participation in Social Care“
Univerzitní aktivity
 • odborný garant praxí pro obor Veřejná politika a lidské zdroje
Vybrané publikace
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Východiska strategického HRM a pracovní vztahy. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 84-100. ISSN 1801-7118. časopis č.4/2017 info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. COLLECTIVE BARGAINING AND ITS IMPORTANCE ON SKILLS’ FORMATION IN THE METAL SECTOR COMPARED TO THE SERVICE SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC. In Changing Labour Markets: Chalenges for Welfare and Labour Market Policy. 2016. info
 • ZELENKOVÁ, Iveta, Jiří VYHLÍDAL a Lenka KLIMPLOVÁ. Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v, i., 2015, roč. 9, č. 4, s. 2-8. ISSN 1802-5854. info
 • ZELENKOVÁ, Iveta, Jiří VYHLÍDAL a Josef HORŇÁČEK. Hodnocení terénního šetření u zaměstnavatelů. 2014. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014. info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014. info
 • KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Employers’ Requirements on Labour Force in the South Moravian Region. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 63 - 79. ISSN 1804-171X. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Brno: Masarykova universita, 2014, 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. info
 • WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán. info
 • WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6. info

16. 6. 2020


Životopis: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (učo 143806), verze: čeština(1), změněno: 16. 6. 2020 01:40, I. Zelenková

Další varianta: angličtina(1)