Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Erasmus+ oborový koordinátor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D., Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2011: Mgr., Psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2008: Bc., Psychologie & Mediální studia a žurnalistika, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2021-dosud: Odborný asistent
  Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2016-dosud: Oborový koordinátor pro zahraniční stáže a pobyty
  Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2024-dosud: Odborný pracovník
  Výzkumný projekt: "Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (DigiWELL)"
 • 2020-2023: Odborný pracovník
  Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  Výzkumný projekt: “Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení” (TAČR)
 • 2018-2021: Odborný pracovník
  Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  Výzkumný projekt: “Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie” (GAČR)
 • 2016-2017: Odborný pracovník
  Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  Výzkumný projekt: “The thin line between disorder and a healthy lifestyle: Investigating the online behaviour of today’s youth (THINLINE)” (GAČR)
 • 2015-2017: Odborný pracovník
  Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  Výzkumný projekt: “Relational mind in events of change in multifactor therapeutic dialogues”
 • 2012–2015: Odborný pracovník
  Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  Výzkumný projekt: “Forming of integrative psychotherapy perspective – analysis of the training in psychotherapy integration” (GAČR)
Participace na výuce
 • PSY406 Psychoterapie
 • PSY269 Dějiny psychologie
 • PSY174 Psychologie a internet
 • PST410 Současná psychoterapie
 • PST405 Výzkum v psychoterapii a poradenství
 • PST453 Psychotherapy: Theory, practise and research
 • PSY408 Poradenská psychologie - jednotlivci, páry, rodiny
 • PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vývoj psychoterapeutů
 • Integrace v psychotherapii
 • Psychoterapeutická formulace případu
 • Monitorování psychoterapeutické změny
 • Poruchy příjmu potravy a digitální technologie
 • Evidence-based případové studie v psychoterapii
 • Psychotherapie u medicínsky nevysvětlených somatických symptomů
Univerzitní aktivity
 • Časopis Psychoterapie (šéfredaktor)
Mimouniverzitní aktivity
 • Society for Psychotherapy Research (člen)

2. 2. 2024


Životopis: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (učo 173055), verze: čeština(1), změněno: 2. 2. 2024 09:43, M. Čevelíček