Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání
Předchozí zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
Mimouniverzitní aktivity
Vybrané publikace

12. 6. 2023