Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Roman Baláž
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D. v oboru Sociální politika a sociální práce
  2011: Mgr. v oboru Sociální politika a sociální práce se specializací Personální management a organizační rozvoj
  2009: Bc. v oborech Mediální studia a žurnalitika a Sociální politika a sociální práce
Přehled zaměstnání
 • 06/2012 - dosud: Výzkumník, odborný asistent, FSS MU, Brno
 • 01/2011 - 04/2019: Výkonný redaktor, časopis Sociální práce, ASVSP, Brno
 • 01/2015 - 01/2016: Odborný asistent, FSS OU, Ostrava
 • 10/2010 - 04/2011: Metodik integračních center, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha
 • 06/2009 - 09/2010: Vedoucí Centra na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji, SUZ MVČR, Zlín
 • 11/2005 - 05/2009: Vedoucí služby osobní asistence a sociální pracovník, Charita ČR, Znojmo a Uherské Hradiště
 • 01/2005 - 11/2005: Osobní asistent - dobrovolník, Asistence o.p.s., Praha
Pedagogická činnost
 • Analýza sociálního prostředí klienta
 • Působení na sociální prostředí
 • Práce s menšinami
 • Institucionální teorie
 • Teorie organizace
 • Vedení magisterských a bakalářských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Komplexní posouzení v sociální práci
 • Ucelená sociální práce s imigranty v procesu integrace
 • Strukturální podmínky pro kvalitní výkon sociální práce
 • Institucionalizace integrace imigrantů
 • Hledání shody mezi aktéry integrace
 • Kvalitativní výzkum, diskurzivní studia
Akademické stáže
 • 18/11/2020 - 16/12/2020: State University of New York, COIL Center, čtyřtýdenní trénink v organizaci Collaborative Online International Learning (COIL) kurzů, realizováno online
 • 11/2019 - 06/2020: Boston University, Frederick S. Pardee School of Global Studies, Center for the Study of Europe, osmiměsíční výzkumná a pracovní stáž, Boston, USA. Fulbright-Masarykovo postdoktorské stipendium
Univerzitní aktivity
 • Garant internacionalizace Katedry
Mimouniverzitní aktivity
 • 03/2019 - 12/2020: Expert projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast
 • 06/2018 - 12/2020: Garant pracovní skupiny Vzájemná komunikace a diversity management při tvorbě Lokální strategie integrace cizinců ve městě Brně
 • 01/2011 - 03/2021: člen redakční rady časopisu Sociální práce
 • 03/2021 - dodnes: člen New York State Political Science Association
Vybrané publikace
 • BALÁŽ, Roman a Lucia ČEMOVÁ. The Mainstreaming of Integration Governance and Social Work in the Local Integration of Immigrants. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 1, s. 94-109. ISSN 1213-6204. celé č. 1/2019 (open access), článek, info
 • BALÁŽ, Roman. Komplexní posouzení : Spojení studia sociálních deviací se sociální prací. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 26-38. ISSN 1213-6204. abstrakt info
 • BALÁŽ, Roman. Profesionalita sociálních pracovníků : Známka kvality, anebo procedurální berlička? Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017, roč. 17, č. 6, s. 131-151. ISSN 1213-6204. časopis - archív info
 • BALÁŽ, Roman a Libor MUSIL. Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce. Sociální práce|Sociálna práca|Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2016, roč. 16/2016, č. 5, s. 50-69. ISSN 1213-6204. info
 • BALÁŽ, Roman a Daniel TOPINKA. Analysis of the Regional Distribution of Social Services for Immigrants. Czech and Slovak Social Work. The Czech Association of Educators in Social Work, 2015, roč. 14, č. 5, s. 74-93. ISSN 1805-885X. info
 • BALÁŽ, Roman. Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2014, roč. 14, 3/2014, s. 42-60. ISSN 1213-6204. info
 • BALÁŽ, Roman. Teorie sítí. In Oldřich Matoušek. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 69-72. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • BALÁŽ, Roman. Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 12, 1/2012, s. 92-101. ISSN 1213-6204. info
 • BALÁŽ, Roman. Společenské kontexty sociální práce a jejich vliv na práci s cizinci. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 12, 4/2012, s. 134-149. ISSN 1213-6204. info
 • Správa uprchlických zařízení MV a Správa uprchlických zařízení MV. Aspekty integrace cizinců v regionech ČR. 2011. URL info

9. 4. 2021


Životopis: Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (učo 180944), verze: čeština(1), změněno: 9. 4. 2021 21:49, R. Baláž

Další varianta: angličtina(1)