Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Aleš Neusar, narozen 28. 12. 1978
Pracoviště
 • Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník ve výzkumu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005-nyní: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, MU v Brně; denní doktorské studium oboru obecná psychologie
 • 1998-2005: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UP v Olomouci; zakončeno titulem magistr psychologie
Přehled zaměstnání
 • 2008-nyní: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno (odborný pracovník ve výzkumu)
 • 2005-2007: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (učitel; vzdělávání pro učitele – metodiky prevence)
 • 2005-2007: Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, Olomouc (psycholog – individuální, rodinný, partnerský)
 • 2004: European Nursing Agency, Velká Británie (osobní asistent lidem s postižením)
Pedagogická činnost
 • 2008: Přednášky pro středoškolské studenty (projekt Partnerství ve vzdělávání)
 • 2007, 2008: Psychologie dotazování v sociálních vědách; Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. (spolu s S. Ježkem)
 • 2006-2007: Psychologie osobnosti; Teologická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (výpomoc s výukou prof. Smékalovi).
 • 2005-2007: Primární prevence na základních a středních školách; supervize a intervize na školách; Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého.
 • 2003: Úvod do psychologie; gymnázium Hejčín a Čajkovského, Olomouc.
Vědeckovýzkumná činnost
 • metodologie výzkumu; retrospektivní výpovědi; psychologie dotazování; autobiografická paměť; zdravotní postižení
 • Výzkum kvality života u dětí a dospívajících (zpracování části výzkumu; 2007_8: řešitel J. Mareš - Grantová agentura ČR, projekt č. 406/06/0035)
 • Projekt A nebo... Vzdělávání metodiků prevence na ZŽ a SŠ (vzdělávání, editace textů a videa; 2005-2007: ESF OPRLZ reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0042)
 • Komunitní plánování Olomouckého kraje (sociodemografická analýza; 2006)
 • řešitel projektu EUROPLAT (LIFELONG LEARNING PROGRAMME1 PROJECT NUMBER - 155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS-ENWA)
Akademické stáže
 • 09/09 - 12/09: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Leibniz Institute for the Social Sciences), GESIS - Center for Survey Design and Methodology (dříve ZUMA), Mannheim, Německo
 • 10/10: University for Humanistics, Utrecht, Holandsko.
Universitní aktivity
 • Studentské psychologické dny - pořádání; Visiting lecturer - organizace kurzů

20. 10. 2010


Životopis: Mgr. Aleš Neusar (učo 195480), verze: čeština(3), změněno: 20. 10. 2010 11:53, A. Neusar

Další varianta: angličtina(1)