Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., narozen 11. dubna 1945 v Dolních Bučicích, okr. Kutná Hora
Pracoviště
 • Katedra antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
  Vinařská 5, 603 00 Brno, tel. + fax: ++42 05 43 24 63 05
Funkce na pracovišti
 • profesor antropologie, vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: profesorem antropologie, (prof.), Masarykova univerzita, Brno
 • 1995: doktor věd (DrSc.), Masarykova univerzita, Brno
 • 1967: archeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brně
Přehled zaměstnání
 • 1999 dosud: vedoucí Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • od 1. 11. 1998 do 1. 2. 1999 pověřen funkcí vedoucího Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Úvod do antropologie I a II, Antropologie starověku, Antropologie sexuality II
 • vedoucí ročníkových, diplomových a doktorských prací z oblasti antropologie
 • předseda komise pro státní rigorozní zkoušky studijního programu Biologie, obor Antropologie
Vědeckovýzkumná a publikační činnost
 • Zabývá se tématy z oblasti experimentální a sociokulturní antropologie a archeologie, petroarcheologie a filozofie vědy.
 • Kromě více než dvou set studií, článků a esejů v odborných časopisech publikoval u nás i v zahraničí na tři desítky knih: Metody experimentu v archeologii, 1980, Archaeology Yesterday and Today: The Development of Archaeology in the Sciences and Humanities, 1990 (se Zdeňkem Vašíčkem), Kámen a hlína jako ekofakt a artefakt ve vývoji životního prostředí, 1991, O tvořivosti ve vědě, politice a umění, I–III, 1993 (s kolektivem), První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa (2004), Čína z antropologické perspektivy, 2004 (s Josefem Kolmašem) aj.
 • V roce 1993 inicioval rozsáhlý vědecko-umělecký projekt třísvazkové knihy a výstavy Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy (po preprintech čtyř svazků publikovaných v letech 1999–2003 začne dílo v definitivní podobě vycházet od roku 2007).
 • V roce 2000 založil a zahájil dlouholetý vědecko-pedagogický projekt Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů, v jehož rámci pod jeho editorským vedením a za autorského přispění řady významných odborníků bylo dosud publikováno 30 svazků. V roce 2007 bylo zahájeno publikování čtvrté desítky. Tyto texty jsou užívány nejen na Masarykově univerzitě v Brně, ale i na dalších českých univerzitách (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě, Západočeská univerzita v Plzni), dále na Slovensku (Univerzita Komenského v Bratislavě); Poznaňská univerzita uvažuje o překladu některých svazků do polštiny.
 • V roce 2007 založil odborný internetový časopis Anthropologia Brunensis: Mezinárodní časopis pro obecnou (biologicko-sociokulturní) antropologii a příbuzné obory.
 • Vydal také vědecko-naučné knihy obracející se k záhadám dávné minulosti a lidské tvořivosti: Vzpomínky na minulost aneb Experimenty odhalují tajemství pravěku, 1982, 1992, Zasáhli mimozemšťané a katastrofy do vývoje lidstva?, 1988, Obdivuhodný člověk: Úvahy o lidské tvořivosti, 1991, Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století, 1991, Jak vznikly největší monumenty dávnověku, 1994 (s Pavlem Pavlem), Adolf Born, 1995 (s kolektivem autorů), Olbram Zoubek, 1996 (s kolektivem autorů), Alois Mikulka, 2001, Vincenc Makovský, 2002 (s Jiřím Hlušičkou a Jiřím Šebkem), Vladimír Preclík, 2002 (s kolektivem autorů) aj. Zasahuje i za hranice vědecké a vědecko-naučné činnosti a projevuje se na poli beletrie: Amor: Počítačový systém k automatickému generování milostných scén, 1993, První pozemšťan, 1995, Světová katastrofa a jiné povídky s neblahým koncem, 1996, Smrt profesora a jiné příběhy z univerzitního prostředí, 1997 aj. Jeho vědecké a vědecko-naučné knižní publikace vyšly u nás a v cizině v angličtině, bulharštině, francouzštině, italštině, němčině, rumunštině, ruštině a slovenštině (Academia, Akademické nakladatelství CERM, Cambridge University Press, Editura Artemis, Electa, Mysl, Obzor, Progress, Vydavatelství Masarykovy univerzity aj.) v celkovém nákladu více než půl milionu výtisků.
Universitní aktivity
 • předseda komise pro profesorská řízení v oboru Antropologie
 • předseda habilitační komise v oboru Antropologie
 • spoluzakladatel a předseda Nadace Universitas Masarykiana
 • předseda Výboru Ceny Nadace Universitas Masarykiana
 • předseda Výboru Ceny Karla Engliše
 • zakladatel a šéfredaktor Univerzitních novin
 • zakladatel a editor pěti nadačních knižnic : Beletrie, Heureka, Miscellanea, Osobnosti, Scientia, kde bylo dosud publikováno více než padesát svazků.
 • zakladatel a šéfredaktor internetového časopisu Anthropologia Brunensis
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající vědecké dílo (1995, 1997)
 • Cena města Brna za vědeckou a literární činnost.
Vybrané publikace
 • MALINA, Jaroslav. Fíkové listy „cudnosti“ z doby křížových výprav. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022, 132 s. ISBN 978-80-7623-074-3. info
 • MALINA, Jaroslav. BABY od A do Ž různých jmen i tváří v pomyslném kalendáři. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, 2022, 168 s. ISBN 978-80-11-02591-5. info
 • MALINA, Jaroslav. Nekorektní epigramy korektní doby 1. 1. vyd. Brno: Didot, 2022, 216 s. ISBN 978-80-908416-3-5. info
 • MALINA, Jaroslav. Tenisová raketa ve výtvarných a básnických variacích. 1. vyd. Brno: Didot, 2022, 312 s. ISBN 978-80-908416-2-8. info
 • MALINA, Jaroslav. Alois Mikulka (1933 – potenciální ∞). 1. vyd. Brno: Didot, 2021, 2016 s. ISBN 978-80-908416-0-4. info
 • MALINA, Jaroslav. Poslední výroky známých (ne)smrtelných, Brno. 1. vyd. Brno: Didot, 2021, 272 s. ISBN 978-80-908416-1-1. info
 • MALINA, Jaroslav. Portréty Dvanáctera tenisových hvězd. Portraits of Twelvesome Tennis Stars. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021, 68 s. ISBN 978-80-7623-073-6. info
 • MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Brno: Akademické nakladatelství CERM; Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2007, 1200 s. bez edice. ISBN 978-80-7204-494-8. info
 • MALINA, Jaroslav a Marie DOHNALOVÁ. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 778 s. 1. vydání. ISBN 80-7204-349-8. info
 • KUNDERA, Ludvík, Jaroslav MALINA a Kateřina SVOBODOVÁ. Bohumír Matal. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 276 s. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-430-3. info
 • MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005. info
 • KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9. info
 • ŠTĚPÁNOVÁ, Irena a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 23: Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 99 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3280-4. info
 • SEDLÁK, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 24: Vybrané problémy ze sociální etiky. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 139 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3337-1. info
 • BUDIL, Ivo T. a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 26: Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 166 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3734-2. info
 • VACHALA, Břetislav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 27: Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 117 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3735-0. info
 • BRAVENÝ, Pavel, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 29: Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače antropologie a jiné). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3737-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Nina a Jaroslav MALINA. Zdeněk Macháček. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005, 276 s. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-393-5. info
 • SOCHOROVÁ, Ludmila a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 22: Člověk a lidová kultura: člověk a lidové divadlo - lidové divadlo v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brn, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brn, 2004, 107 s. Modulové uební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3279-0. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Nina, Zdena HÖHMOVÁ,, Ludvík KUNDERA, Věra LINHARTOVÁ, Jaroslav MALINA, Oldřich MIKULÁŠEK a Miroslav NETÍK. Miroslav Netík. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2004, 172 s. Osobnosti, sv. 20. ISBN 80-86258-51-3. info
 • MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa. 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 295 s. bez edice. ISBN 80-7204-298-X. info
 • MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004, 320 s. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2. info
 • KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12: Smrt a pohřbívání u Tibeťanů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 88 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3045-3. info
 • VANČATA, Václav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 212 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3049-6. info
 • VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy, dějiny. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 88 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3069-0. info
 • KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 16: První Evropané ve Lhase (1661) (Kircherovo résumé Grueberovy cestovní zprávy. Latinský text a český překlad). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 72 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3096-8. info
 • SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 19: Paleolit a mezolit: Pohřební ritus. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 128 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3182-4. info
 • KOMÁREK, Stanislav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 20: Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 104 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-7204-295-5. info
 • DOHNALOVÁ, Marie, Jaroslav MALINA a Karel MÜLLER. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 17: Občanská společnost: Minulost - současnost - budoucnost. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 271 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3180-8. info
 • MALINA, Jaroslav a A KOLEKTIV. Kruh prstenu (Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy). Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA Brno, 2003. info
 • HLUŠIČKA, Jiří a Jaroslav MALINA. Vincenc Makovský. Brno, 2002, 350 s. info
 • MALINA, Jaroslav. Vladimír Preclík. Brno: CERM, 2002. ISBN 80-7204-233-5. info
 • LINHARTOVÁ, Věra a Jiří VORLÍČEK. Pomník T.G. Masaryka. In HLUŠIČKA, Jiří, Jaroslav MALINA a Jiří ŠEBEK. Vincenc Makovský. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Akademické nakladatelství Cerm, Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 257-258. ISBN 80-210-2666-9. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X. info
 • KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11: Tibet z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 132 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2887-4. info
 • VANČATA, Václav, Marina VANČATOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3. info
 • SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 6: Paleolit a mezolit: Myšlení, symbolismus a umění. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2823-8. info
 • VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1. info
 • SKUPNIK, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2840-8. info
 • KAŠPAR, Oldřich a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 8: Předkolumbovská Amerika z antropologické perspektivy (karibská oblast, Mezoamerika, andský areál). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 124 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2848-3. info
 • UNGER, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2002, 151 s. Scientia. ISBN 80-210-2849-1. info
 • MALINA, Jaroslav. Alois Mikulka. Brno: NAUMA, 2001, 168 s. ISBN 80-7204-205-X. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000, 89 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9. info
 • MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu. Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátku do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této kniky. III. svazek. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, NAUMA, 2000. Scientia. ISBN 80-86258-10-6. info
 • MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu. Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů. II. svazek. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Nakladatelství Georgetown Brno, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA Brno., 2000, 592 s. Scientia. ISBN 80-86251-05-5. info
 • SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 1: Paleolit a mezolit. Lovecko-sběračská společnost a její proměny. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000, 98 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2460-7. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník. ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999, 208 s. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9. stránka věnovaná kritice pavědy a pseudovědy info
 • MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu. Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů. I. svazek. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Georgetown, NAUMA, 1999, 445 s. Scientia. ISBN 80-86251-04-7. info
 • MALINA, Jaroslav. Olbram Zoubek. Brno: Georgetown, NAUMA, 1996, 320 s. ISBN 80-902215-0-5. info
 • FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1. vyd. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996, 3 s. ISBN 80-901604. info
 • MALINA, Jaroslav. Ilja Hurník. Brno, Boskovice: Masarykova univerzita Brno, 1995, 207 s. ISBN 80-85834-03-0. info
 • SEDLÁK, Jiří a Jaroslav MALINA. Inocenc Arnošt Bláha. Brno, Boskovice: Nadace Universitas Masarzkiana, Nakladatelství Albert, 1995, 200 s. ISBN 50-85834-25-1. info
 • MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa, First emperor: Founder of China and of eight world wonder. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, 333 s. ISBN 80-85834-12-X. info
 • MALINA, Jaroslav a Pavel PAVEL. Jak vznikly největší monumenty dávnověku, How came to existence greatest monuments of the past. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0211-4. info
 • MALINA, Jaroslav. Vladimír Úlehla. Brno, Boskovice, Praha: Masarykova univerzita Brno, 1994, 222 s. ISBN 80-85834-08-1. info
 • MALINA, Jaroslav. Rudolf Firkušný. Brno, Boskovice, Praha: Masarykova univerzita Brno, 1994, 228 s. ISBN 80-85834-10-3. info
 • MALINA, Jaroslav. Národní hospodářství. Karel Engliš - (vybrané kapitoly), Economy. Karel English - (Selected chapters). Brno, Boskovice, Praha: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-85834-09-X. info
 • MALINA, Jaroslav. Karel Engliš. Brno, Boskovice: Masarykova univerzita Brno, 1993, 164 s. ISBN 80-7028-006-9. info

4. 4. 2007


Životopis: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (učo 2118), verze: čeština(1), změněno: 4. 4. 2007 20:49, J. Malina