Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Osobní údaje
 • narozen 23. září 1978 v Brně, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra psychologie
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Habilitace v oboru klinická psychologie, FF UK Praha (2018)
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha (2009)
 • Postgraduální doktorské studium, obor obecná psychologie, FSS MU Brno (2008)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci, Remedium Praha (2002)
 • Jednooborové studium psychologie na FF MU Brno (2002)
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud: soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2006-dosud: FSS MU, od r. 2008 odborný asistent, od r. 2018 docent
 • 2005-2012: Manželská a rodinná poradna Brno
 • 2002-2007: Modrá linka, o.s., externí pracovník
 • 2001: OU a PŠ Lomená, Brno, poradce pro volbu povolání
Vědeckovýzkumná činnost
 • TL03000049 Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení
 • GA18-08512S Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie
 • GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy
Akademické stáže
 • 04/2018 - Universität Trier (DE), Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie
Universitní aktivity
 • Akademický senát MU (člen) Redakční rada čas. Psychoterapie (člen)
Mimouniversitní aktivity
 • Society for Psychotherapy Research
 • Society for the Exploration of Psychotherapy Integration
 • Česká asociace pro psychoterapii
 • Asociace manželských a rodinných poradců

1. 6. 2020


Životopis: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (učo 21252), verze: čeština(1), změněno: 1. 6. 2020 17:30, T. Řiháček

Další varianta: angličtina(2)