Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, narozena 28. ledna 1979 v Hlinsku
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  Veveří 70
  611 80 Brno
 • tel: 549497370
 • e-mail: Dana.Sramkova@law.muni.cz
 • kabinet: PrF MU, dveře č. 308
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent pro obor Finanční právo
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Master of Business Administration, disertační práce na téma Customs and its Relationship to International Trade within the Field of Europeization and Globalization (Celnictví a jeho vztah k mezinárodnímu obchodu v prostředí europeizace a globalizace), L'Institut Supérieur de Gestion – International School of Business (Paris);
 • 2011: WCO Certificate - Knowledge Academy for Customs and Trade, World Customs Organisation, Brussels, Belgium;
 • 2005: Doktorské studium, obor Finanční právo, disertační práce na téma Právní regulace odpovědnosti v systému finančního práva (školitel: JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.), Masarykova univerzita, Právnická fakulta;
 • 2005: Rigorózní zkouška, obor Finanční právo, rigorózní práce na téma Právní regulace platebního styku v ČR, Masarykova univerzita, Právnická fakulta;
 • 2002: Magisterské denní studium, obor Právo, diplomová práce na téma Fúze společností s ručením omezeným (studijní průměr: 1,18), Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Přehled zaměstnání
 • od 2005: Masarykova univerzita, Právnická fakulta - odborný asistent pro obor Finančního práva (mj. garant předmětu Celní právo v bakalářském studijním programu, garant PVP);
 • 20042015: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta - externí vyučující na katedře práva;
 • 2003-2005: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta - externí vyučující na katedře občanské výchovy;
 • 2002-2003: ADA, s.r.o., Brno - praxe podnikového právníka v atestačním středisku informačních systémů veřejné správy;
 • 2002: Czerwenka & Partner, Brno - praxe v mezinárodní advokátní kanceláři zaměřené na poskytování komplexních právních služeb pro podnikatele
Pedagogická činnost
 • vedení přednášek a seminářů z oblasti finančního práva pro magisterské a bakalářské studijní programy na PrF MU, ESF MU a PedF MU;
 • vedení přednášek a seminářů z oblasti finančního práva v rámci Celoživotního vzdělávání, studia LL.M. a MPA na PrF MU;
 • vedení přednášek a seminářů z oblasti finančního práva na zahraničích univerzitách (např. Polsko, Litva);
 • garant předmětů v bakalářském studiu, magisterském studiu, magisterském navazujícím studiu a v doktorském studiu na PrF MU;
 • vedení a oponování bakalářských, diplomových a dalších kvalifikačních prací na PrF MU, PrF UK, VŠE, MUP, VŠB-TU a WSM v Polsku;
 • školitel v doktorském studiu na PrF MU;
 • vedení a organizace přednášek a seminářů pro veřejné i soukromé vysoké školy a praxi;
 • tvorba studijních opor, učebních textů a e-learningových kurzů;
 • odborná publikační činnost
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020: spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Fiskální odpovědnost státu, č. MUNI/A/1392/2019;
 • 2016: řešitelka projektu Fondu rozvoje MU Finanční právo procesní, č. MUNI/FR/1522/2015;
 • 2015: řešitelka projektu Fondu rozvoje MU Celní právo, č. MUNI/FR/1716/2014;
 • 2015: spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Procesy ve věcech spotřebních daní a cel, č. MUNI/A/1475/2014;
 • 2014: spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Správa spotřebních daní a cel, č. MUNI/A/0909/2013;
 • 2013: spoluřešitelka projektu OpVK Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva, č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198;
 • 2012: řešitelka projektu specifického výzkumu Role celního práva a celní správy ve světle globalizace, č. MUNI/B/0935/2011;
 • 2012: spoluřešitelka - organizátorka workshopu v rámci projektu OpVK Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity, č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055;
 • 2012: spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu, č. MUNI/A/0922/2011;
 • 2012: spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Místní poplatky v teorii a praxi, č. MUNI/A/0944/2011;
 • 2011: řešitelka projektu specifického výzkumu Celní správa v organizačním a funkčním pojetí, č. MUNI/B/0067/2011;
 • 2011: spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Loterie online, č. MUNI/A/1011/2010;
 • 2009-2011: řešitelka postdoktorského grantového projektu Celní právo v prostředí globalizace, č. GP407/09/P494, poskytovatel: GAČR
Akademické stáže a studijní pobyty
 • 2019 (prosinec): pedagogická stáž (Erasmus) - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polska;
 • 2015 (říjen): odborná a pedagogická stáž - školicí středisko finské celní správy, Helsinky, Finsko;
 • 2014 (květen): the Inaugural INCU Global Conference 2014 - The International Network of Customs Universities (INCU) a the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan;
 • 2014 (prosinec): The World Customs Organization's Regional Training Center, Budapest, Hungary;
 • 2013 (listopad): pedagogická stáž - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska;
 • 2013 (červen): pedagogická stáž - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polska;
 • 2013 (únor): World Customs Organization (WCO Capacity Building Committee) & European Commission, Brussels, Belgium;
 • 2012 (listopad): studijní pobyt - Oxford University, Oxford, UK;
 • 2012 (září): PICARD 2012 - University of Cadi Ayyad with support from the Customs Administration of Morocco, Marrakesh, Morocco;
 • 2011 (září): PICARD 2011 - UNECE, Genéve, Suisse;
 • 2011 (červen-červenec): Knowledge Academy for Customs and Trade (incl. Open Day for Trade) - World Customs Organisation, Brussels, Belgium;
 • 2011 (únor): studijní pobyt - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska;
 • 2010 (listopad): WCO PICARD 2010 - Abu Dhabi, UAE;
 • 2010 (září): pedagogická stáž - Faculty of Law, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Lithuania;
 • 2009 (srpen-září): studijní pobyt - Harvard Law School, Cambridge, MA, USA;
 • 2009 (květen): studijní stáž - University of Pécs, Pécs, Hungary;
 • 2008 (říjen): pedagogická stáž - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polska;
 • 2008 (září): pedagogická stáž - Faculty of Law, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Lithuania;
 • 2007 (listopad): studijní pobyt - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Univerzitní aktivity
 • od 2009: vedoucí a hodnotitelka prací SVOČ i SOČ;
 • 2015-2017: členka Učitelské komory Akademického senátu PrF MU;
 • 2012: hl. organizátorka konference Role celní správy v prostředí globalizace - činnosti zabezpečované orgány celní správy;
 • 2011: hl. organizátorka konference Celní správa v organizačním a funkčním pojetí pořádané na PrF MU;
 • 2008-2009: administrátorka akreditace navazujícího mgr. studia oboru Veřejná správa 2006: členství ve volební komisi Akademického senátu PrF MU (Učitelská komora);
 • 2005: administrátorka studia LL.M. na PrF MU;
 • 2002-2003: účast na projektu Street Law / Právo pro každý den organizovaného ELSA a Partners Czech Praha (za účasti PrF MU a PedF MU);
 • 2000: členství v Akademickém senátu PrF MU (Studentská komora)
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2015: členka Legislativní rady vlády, Komise pro veřejné právo II – finanční právo;
 • od 2014: členka rozkladové komise MF ČR;
 • 2011-2012: členka stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro Právo a bezpečnostní obory;
 • 2010-2014: členka Klubu přátel a patronka festivalu Concentus Moraviae;
 • od 2009: členka Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity;
 • od 2008: členka občanského sdružení (spolku) SUKULENT Brno, se sídlem v Lovčicích;
 • od 2006: akreditovaný VŠ pedagog v Polsku;
 • 2001-2002: účast na projektu Mentoring organizovaném Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, mediální partner časopis Reflex;
 • od 2001: členka fanklubu a konference www.nohavica.cz;
 • "odjakživa" - zájmy: patriot Vysočiny a Železných hor, příroda (v Brně hl. pěstování kaktusů a sukulentů), hudba pasivně (Fleret, český folk, muzikály A. Lloyda Webera od Prahy, přes Varšavu a WestEnd po Broadway, Beatles a the Glass Onion) i aktivně (sborový zpěv od Tachovského dětského sboru v r. 1985 po Mladé madrigalisty r. 1998), četba (fanda Zeměplochy a Středozemě), sport (pěší turistika, jízda na kole, běžky), cestování, dobré víno (fanda Akademické vinotéky a blázen do RR ze stříbrné řady Sonberku 2008)
Členství v mezinárodních organizacích a odborných fórech
 • od 2010: členka i.n.c.u. (International Network of Customs Universities) a kontaktní osoba i.n.c.u. pro Masarykovu univerzitu, Právnickou fakultu;
 • od 2009: členka redakční rady Journal of US – China Law Review;
 • od 2008: členství v mezin. organizaci POLSKO-CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE (Polsko-česká vědecká společnost);
 • od 2002: členství v mezinárodní organizaci Information and Organization Centre for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, Bialystok, Poland (Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok, Polska)
Vybrané publikace
 • POLÁK, Pavel, Dana ŠRAMKOVÁ, Ladislav HRBEK, Jana JAREŠOVÁ a Richard VESECKÝ. Celní zákon: Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 325 s. v systému ASPI. Dostupná jako e kniha v systému ASPI info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Current changes in the role of customs administration in a country without traditional external bordersCurrent changes in the role of customs administration in a country without traditional external borders. In WCO PICARD 2022. 2022. WCO PICARD 2022 info
 • LASZUK, Mirosława a Dana ŠRAMKOVÁ. Challenges of Customs Law during the Paradigm of “Facility and Security” in International Trade. Bialystok Legal Studies. Polsko, 2021, roč. 26, č. 5, s. 9-21. ISSN 1689-7404. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15290/bsp.2021.26.05.01. Open access časopisu info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Tax Changes as a Way of Helping Czech Entrepreneurs During a Pandemic. In Pandemic and Governance: Towards an Approximation of Covid-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas. 2020. info
 • JAREŠOVÁ, Jana, Dana ŠRAMKOVÁ, Lubomír KUČERA, Pavel POLÁK a Vojtěch OHERA. Zákon o celní správě České republiky: Komentář. Online. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, 389 s. v systému ASPI. ISBN 978-80-7676-136-0. info
 • POLÁK, Pavel, Dana ŠRAMKOVÁ, Ladislav HRBEK, Jana JAREŠOVÁ a Richard VESECKÝ. Celní zákon: Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, 325 s. v systému ASPI. ISBN 978-80-7676-051-6. Dostupná jako e kniha v systému ASPI info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Činnost a mezinárodní spolupráce celních správ – vybrané právní a ekonomické aspekty. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. PRÁVO OBCHOD EKONOMIKA V. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 527-536. ISBN 978-80-8152-315-1. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. člen rozkladové komise Ministra financí. Rozkladová komise ministra financí, 2015 - 2050. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. External reviewer for Financial Law Review. 2015 - 2050. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Efektivnost právních institutů celního práva ve spojitosti s probíhající globální hospodářskou a finanční krizí. In In Suchoža, J., Husár, J. (eds.). Právo, obchod, ekonomika IV. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2014, s. 200-208. ISBN 978-80-8152-164-5. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Čestný odznak Celní správy České republiky za mimořádné zásluhy při plnění úkolů ve prospěch Celní správy České republiky. Generální ředitel Generálního ředitelství cel Celní správy České republiky, 2013. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Prawo celne: międzynarodowe, unijne (wspólnotowe), czeskie. 2013. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Legal regulation of public finance in the Czech Republic and EU. 2013. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Financial Law towards Challenges of the XXI century. Studia Gdańskie. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanist, 2012, roč. 29, č. 8, s. 165-172. ISSN 1731-8440. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní správa ve funkčním pojetí. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 245 s. Acta Iuridica Brunensis 348. ISBN 978-80-210-6063-0. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo v prostředí globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 109 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridics, 401. ISBN 978-80-210-5699-2. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. 2011. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Členka stálé pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory. Akreditační komise, 2011. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Member and contact person for Masaryk University, Faculty of Law. International Network of Customs Universities (i.n.c.u.), 2011. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of customs administration in the globalized world. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish - Czech and Slovak Border in Context of the EU Law. 2011. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Public Finances – Customs Administrative Autonomies. 2011. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana, Pavel SALÁK, Oldřich KNECHT, Jana ŠIMONOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Vladimír NOVÁČEK, Karel SVOBODA, Pavel MATOUŠEK, Pavel POLÁK, Ladislav HRBEK a Miroslav HORÁK. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 163 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, řada teoretická; 400. ISBN 978-80-210-5690-9. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy řízení o poplatcích, vymáhání. 2. vyd. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, 2010, 1 s. Edice dobré správní praxe. ISBN 978-80-254-6259-1. info
 • MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009, 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7. info
 • SEHNÁLEK, David a Dana ŠRAMKOVÁ. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, 9 s. ISBN 978-80-210-4821-8. URL info
 • TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404. URL info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 149-150. ISBN 978-80-210-4855-3. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Anotace Šramková, D., Popławski, M.: Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 70-70, 2 s. ISSN 1210-9126. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Reform of the Customs Administration of the Czech Republic in the Context of Central and Eastern European Countries. In Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, Trendy, Problemy. 1. vyd. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2009, s. 321-327, 8 s. 1. ISBN 978-83-923607-7-3. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana, Damian CZUDEK a Janusz ORŁOWSKI. Sankcje we współczesnym Czeskim i Polskim prawie podatkowym. Studia Ełckie. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 223-237. ISSN 1896-6896. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Tomáš ROZEHNAL. The Organisation of the Czech Customs and Tax Administration and its Comparison with the Organisation in Selected European Union´s Member States. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference “The Role and the Place of the Law in Society Based on Knowledge. 2009. vyd. Târgu-Jiu: “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009, s. 537-543. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Tomáš ROZEHNAL. Milníky v judikatuře daňového a celního práva. In Mílniky práva v stredoeurópskom priestore. 2009. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo a celní správa v systému finančního práva 20. a 21. století. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, s. 393-398. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeisation of Financial Law. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 141-141. ISBN 978-80-210-4989-5. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo de lege ferenda. In Finanční právo de lege ferenda. Sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 5 s. ISBN 978-80-7043-814-5. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy řízení o poplatcích, vymáhání. In Místní poplatky v praxi obcí a měst. 2009. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizace finančního práva. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. European Customs Law. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Years of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009, s. 124-132. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 6 s. ISBN 978-80-903400-3-9. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Tomáš ROZEHNAL. Milníky v judikatuře daňového a celního práva. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 1. vyd. Bratislava: Univeerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, s. 794-802. ISBN 978-80-7160-295-8. info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008, s. 453-465. ISBN 978-83-923607-4-2. info
 • NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibilita a Lisabonská smlouva: Posílená spolupráce v oblasti finančního práva? In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 498-505. ISBN 978-80-210-4630-6. info
 • RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008, s. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008, 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Trendy v právní regulaci celního zákona a celní správy. In Zborník „Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Europskej únie“ : z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorý slúži ako záverečná správa z riešenia vedeckovýskumnej úlohy č. 107, Možnosti rozvoja podnikania ... Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2008, s. 409-412. ISBN 978-80-8054-444-7. info
 • NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibility and Treaty of Lisbon: Enhance Cooperation in Financial Law? In COFOLA 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 113 - 114. ISBN 978-80-210-4629-0. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 406-409. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Ochrana spotřebitele v rámci činnosti finančního arbitra. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo ve světle 40. výročí celní unie. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 348-352. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Actual problems of Tax and Finance law in the Czech Republic. In Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva a Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva. Actual problems of Tax and Finance law. 2008. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Current trends and changes in the tax and customs law. In Přednáška, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. 2008. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. The system of tax and customs administration in the Czech Republic and other European countries. In Přednáška, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polska. 2008. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Reforma celní správy v ČR. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Control of Budgetary Management and Penalties for Violation of Budgetary Discipline. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 414-420. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 270-276. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008. info
 • SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Zpráva z mezinárodní konference Moderní problémy teorie daňového práva ve Voroněži. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 15., 3., s. 268-269. ISSN 1210-9126. info
 • VALDHANS, Jiří, Petra MYŠÁKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Michal RADVAN, David SEHNÁLEK, Dana ŠRAMKOVÁ, Kateřina ŘÍHOVÁ, Libor KYNCL a Radka CHLEBCOVÁ. Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. 2007. info
 • VALDHANS, Jiří, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Pavel KANDALEC, David SEHNÁLEK a Dana ŠRAMKOVÁ. Days of Public Law. 2007. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 89, 599-606, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2. URL info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Právní úprava bezhotovostního platebního styku jako součásti mezinárodní ekonomické integrace. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 58. ISBN 978-80-210-4286-5. URL info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Právní úprava bezhotovostního platebního styku jako součásti mezinárodní ekonomické integrace. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 58 + CD ROM, 5 s. ISBN 978-80-210-4287-2. URL info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost v rozpočtovém právu. In MEKON 2007 - Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců. [Doprovodné CD obsahuje sborník příspěvků z mezinárodní konference ve formátu PDF]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 128-131. ISBN 978-80-248-1324-0. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Theoretical Aspects of Legal Liability within Tax Legislation. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. ISBN 978-5-9273-1340-2. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost v celním právu. In Mekon 2006 : Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2006. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, s. 131-134. ISBN 80-248-1013-1. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Finančně právní regulace bezhotovostního platebního styku. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 141-147. ISBN 80-248-1243-6. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Tworzenie i stosowanie prawa finansowego karnego. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006, s. 171-175. ISBN 985-417-835-8. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. The financial ombudsman. (Finansu ombudsmenas). Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: MRU and KUT, 2006, roč. 5, č. 15, s. 92-98. ISSN 1648-2603. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost ve finančním právu a její vliv na příjmovou a výdajovou stránku rozpočtů územních samosprávných celků. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického symposia : Brno 12.9.2003. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 30 + CD, 1 + CD. ISBN 80-210-3677-X. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Organizační zajištění výuky práva pro ekonomy. In Výuka práva pro ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005 Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 148-152. ISBN 80-248-0939-7. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Finanční arbitr = The financial Arbiter. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe : IVth international scientific conference = Aktuálne otázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového ... 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, s. + CD, 1 s. ISBN 80-7097-604-7. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Penal Tax Law - Sanctions for the breach of legal tax regulation in the Czech Republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004, 93 s. + CD. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Vybrané problémy harmonizace českého daňového práva s právem EU. In Sborník výzkumných prací: Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-046. info
 • VALDHANS, Jiří a Dana ŠRAMKOVÁ. Pojednání o problematice ustanovení § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 1, s. 98-103. ISSN 1210-9126. info

9. 3. 2021


Životopis: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (učo 21991), verze: čeština(3), změněno: 9. 3. 2021 17:32, D. Šramková