Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., narozen 6. května 1977 v Brně, ženatý, dvě dcery
Pracoviště
 • Mezinárodní politologický ústav
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí institutu
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: jmenován profesorem v oboru politologie, FSS MU
 • 2007: habilitace pro obor politologie, FSS MU
 • 2003: PhDr. & Ph.D. v oboru politologie, FSS MU
 • 2000-2003: interní postgraduální student na Katedře politologie FSS MU
 • 2000: Mgr. v oborech historie a politologie, FSS MU
 • 1995-2000: student historie a politologie na FF a FSS MU
Přehled zaměstnání
 • od července 2012: vedoucí Mezinárodního politologického ústavu FSS MU (leden - červen 2012: zástupce vedoucího)
 • od května 2015: profesor katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU (prosinec 2007 - duben 2015: docent; září 2003 - listopad 2007: odborný asistent; září 2002 - srpen 2003: asistent)
 • leden 2005 - prosinec 2011: výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU
 • září 2004 - prosinec 2007: zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu MU (leden 2002 - srpen 2004: odborný pracovník)
Oblasti vědeckého zájmu
 • soudobé evropské politické dějiny
 • politické systémy evropských států
 • stranické systémy evropských států
 • dějiny mezinárodních vztahů
 • utváření moderní politiky v Evropě
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-2019: člen řešitelského týmu projektu GAČR "Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě"
 • 2013-2017: člen řešitelského týmu projektu "All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen)" (Evropská unie / 7. rámcový program EU)
 • 2013-2016: řešitel grantového projektu GA ČR "Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky"
 • 2010-2012: spoluřešitel grantového projektu GA ČR "Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy"
 • 2009: řešitel projektu FRVŠ "Podpora zavedení nového předmětu Politika a společnost v západní Evropě po roce 1945"
 • 2008-2010: spoluřešitel grantového projektu GA AV ČR "Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na zacátku 21. století"
 • 2004-2009: člen řešitelského týmu projektu MPSV ČR "Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR"
 • 2002-2004: spoluřešitel grantového projektu "Interdisciplinární pojetí demokracie" (Vzdělávací nadace Jana Husa)
 • 1997-1999: člen řešitelského týmu projektu mezioborový studentský program "Integrace ve střední Evropě" (Open Society Fund, Praha)
Akademické stáže
 • říjen 2018: Škola vládnutí, práva a společnosti, Tallinna Ülikool, Tallinn, Estonsko
 • duben 2016: Dipartimento di Scienze Politiche, La Sapienza, Řím
 • březen 2013: Department of Politics, History and International Relations, Loughborough University, Loughborough, UK
 • listopad 2009: European Research and Documentation Centre, University of Malta, Msida
 • květen 2008: Istituto per l Europa Centro-Orientale e Balcanica, Boloňská univerzita, Forli
 • duben 2007: Fakulta sociálních věd, Lublaňská univerzita
 • říjen 2006: International Visitor Leadership Program of the US Department of State "U.S. Foreign Policy Challenges (I)", Washington, Houston, New York
 • červenec 2003: Východní letní škola, Varšavská univerzita
 • listopad 2002: Institut politologie, Universita Wroclaw
 • listopad 2001: Institut politologie, Universita Wroclaw
 • únor 2001: Národní akademie věd Ukrajiny, Lviv
 • srpen 1998: Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn
Universitní aktivity
 • od 2014: člen Poradního panelu vědy a výzkumu MU
 • od října 2011: člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU
 • od prosince 2010: předseda oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • od června 2010: člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • leden 2007 - prosinec 2011 šéfredaktor Politologického časopisu (březen 2006 - prosinec 2013 člen redakční rady)
 • leden 2005 - prosinec 2011: člen Rady Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • květen 2004 - srpen 2012: člen Akademického senátu Fakulty sociálních studií MU (březen 2008 - listopad 2011: předseda AS FSS MU)
 • leden 2004 - prosinec 2018: člen redakční rady Středoevropských politických studií
 • říjen 1996 - listopad 1999: člen Akademického senátu Filozofické fakulty MU (září 1998 - listopad 1999 předseda studentské komory AS FF MU)
Akademické a odborné aktivity mimo MU
 • od července 2017: člen mezinárodní redakční rady Montenegrin Journal for Social Sciences
 • od června 2017: člen výkonného výboru Inter University Center in Dubrovnik (IUC)
 • od prosince 2016: člen redakční rady Journal of Nationalism, Memory & Language Politics (dříve Annual of Language and Politics and Politics of Identity)
 • od září 2016: člen Political Parties, Party Systems & Elections Research Network (Council for European Studies at Columbia University)
 • od června 2016: člen oborové rady doktorského studijního programu Politologie Metropolitní univerzity Praha
 • od dubna 2014: člen The Academic Association for Contemporary European Studies (UACES)
 • od března 2014: člen mezinárodního redakčního kruhu časopisu Przegląd Geopolityczny (Geopolitical Review)
 • od ledna 2014: člen redakční rady časopisu Czech Journal of Contemporary History
 • od ledna 2012: člen redakčního kruhu časopisu Athenaeum (Polish Political Science Studies)
 • od března 2011: člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
 • od 2009: člen The European Parties Elections and Referendums Network (EPERN)
 • od února 2009: člen oborové rady doktorského studijního programu Politologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • od září 2003: člen Výboru České společnosti pro politické vědy
 • od září 2003: člen redakční rady Politologické revue
 • od června 2003: člen East European Summer School Club
 • od 2000: člen České společnosti pro politické vědy
 • únor 2010 - leden 2016: člen redakční rady Securitas Imperii
 • prosinec 2008 - leden 2010: člen Vědecké rady Filosofické fakulty Univerzity Karlovy
Hlavní publikace
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. The Role of the Leader in the Process of Institutionalisation of Entrepreneurial Parties : Czech ANO and the Public Affairs Party. In Robert Harmel and Lars G. Svåsand. Institutionalisation of Political Parties : Comparative Cases. 1st ed. London - New York: ECPR Press / Rowman & Littlefield International, 2019. s. 43-67, 25 s. ISBN 978-1-78552-302-1. info
 • HLOUŠEK, Vít. Liberalism in the Czech lands : between nationalism and party marginality. In Marcin Moskalewicz and Wojciech Przybylski (eds.). Understanding Central Europe. 1. vyd. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 257-265, 9 s. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies, no. 115. ISBN 978-0-415-79159-5. info
 • HLOUŠEK, Vít. The Czech Republic : minority rights since the days of the Habsburg Empire. In Francis Cheneval, Mónica Ferrín. Citizenship in segmented societies : Lessons for the EU. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. s. 93-117, 25 s. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-268-0. doi:10.4337/9781788112697.00011. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Leader as a focal point : New political entrepreneurs and candidate selection in the Czech Republic. In Xavier Coller, Guillermo Cordero, and Antonio M. Jaime-Castillo. The Selection of Politicians in Times of Crisis. 1. vyd. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 66-80, 15 s. Routledge Research on Social and Political Elites. ISBN 978-1-138-89521-8. URL info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Brexit outside of UK politics : the case of Czech Eurosceptics. European Politics and Society, London: Routledge, 2018, roč. 19, č. 5, s. 507-525. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2018.1463841. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6. web nakladatele info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Vít HLOUŠEK a Petr KANIOK. Europeanised Defiance - Czech Euroscepticism since 2004. 1. vyd. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 199 s. ISBN 978-3-8474-2092-7. web nakladatele info
 • DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ a Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 309 s. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1. info
 • HLOUŠEK, Vít. Two types of presidentialization in the party politics of Central Eastern Europe. Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, Cambridge University Press, 2015, roč. 45, č. 3, s. 277-299. ISSN 0048-8402. info
 • DOSTÁL, Vít a Vít HLOUŠEK. Narratives of European Politics in the Czech Republic: A Big Gap between Politicians and Experts. Romanian Journal of Political Science, Societatea Academică din România, 2015, roč. 15, č. 2, s. 86-125. ISSN 1582-456X. info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Czech Republic. In Conti, Nicolo. Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. 1. vyd. Abingdon - New York: Routledge, 2014. s. 158-173, 16 s. Routledge Advances in European Politics, vol. 100. ISBN 978-0-415-62231-8. info
 • CABADA, Ladislav, Vít HLOUŠEK a Petr JUREK. Party Systems in East Central Europe. 1. vyd. Lanham: Lexington Books, 2014. 220 s. ISBN 978-0-7391-8276-5. info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period. Romanian Journal of European Affairs, Institutul European din România, 2014, roč. 14, č. 2, s. 42-62. ISSN 1582-8271. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil a Vít HLOUŠEK. Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic. Perspectives on European Politics and Society, Taylor & Francis, 2014, roč. 15, č. 4, s. 552-570. ISSN 1570-5854. doi:10.1080/15705854.2014.945254. info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Strategic or Identity-Based Euroscepticism? The Euro Discourse of Vaclav Klaus. Romanian Journal of Political Science, Societatea Academică din România, 2014, roč. 14, č. 1, s. 35-60. ISSN 1582-456X. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Caretaker Governments in Czech Politics: What to Do about a Government Crisis. Europe-Asia Studies, Taylor & Francis, 2014, roč. 66, č. 8, s. 1323-1349. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2014.941700. URL info
 • HLOUŠEK, Vít. Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism? Baltic Journal of Law & Politics, Vilnius: De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, 2014, roč. 7, č. 2, s. 95-118. ISSN 2029-0454. doi:10.1515/bjlp-2015-0004. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína a Vít HLOUŠEK. Different Paths of Transitional Justice in the Czech Republic, Slovakia and Poland. World Political Science Review, Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 31-69. ISSN 1935-6226. info
 • HLOUŠEK, Vít. The Political Role of Presidents in the Countries of Central and Eastern Europe: Some Tentative Conclusions. In Vít Hloušek et al.. Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. s. 271-291, 21 s. Monographs, No. 56. ISBN 978-80-210-6687-8. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2012. 118 s. Politika, Evropská unie, sv. 378. ISBN 978-80-87474-59-4. URL info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 2010. 280 s. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7840-3. URL info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. Jean-Michel De Waele, Paul Magnette (eds.). In Les démocraties européenenes. 2. vyd. Paris: Armand Colin, 2010. s. 432-446, 15 s. Collection "U" - Science politique. ISBN 978-2-200-24640-2. info
 • HLOUŠEK, Vít a Pavel PŠEJA. Europeanization of Political Parties and the Party System in the Czech Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics, Abingdon: Routledge. Taylor and Francis Group, 2009, roč. 25, č. 4, s. 513-539. ISSN 1352-3279. info
 • HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 s. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies, Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, roč. 22, č. 3, s. 518-552. ISSN 0888-3254. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. s. 227-250, 24 s. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Wien: NOMOS Verlag, 2006, roč. 35, č. 2, s. 127-139. ISSN 1615-5548. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1. info

2. 3. 2019


Životopis: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (učo 22755), verze: čeština(1), změněno: 2. 3. 2019 22:36, V. Hloušek

Další varianta: angličtina(1)