Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Josef Moravec
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra pedagogiky
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • externí lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Mgr., Učitelství pro základní školy, kombinace:
  Učitelství občanské výchovy pro základní školy
  Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
  Diplomová práce "Datová úložiště výukových objektů"
Přehled zaměstnání
 • 2018-doposud: vedoucí oddělení Technika a média v SVČ Lužánky
Pedagogická činnost
 • 2018-doposud: pedagog volného času SVČ Lužánky
 • 2015-2017: učitel IT, gymnázium Integra
 • 2015: lektor, projekt INTERES FF MU
 • 2013-doposud: vyučující seminářů, katedra pedagogiky PdF,
 • 2012-2013: asistentské činnosti pro Ústav slavistiky FF
 • 2009-2013: asistentské činnosti na katedře technické a informační výchovy PdF
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014: Mezinárodní konference ECER Porto, prezentace výsledků výzkumu
 • 2014: Člen realizačního týmu projektu Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění MUNI/A/0813/2013
 • 2013: Člen realizačního týmu projektu Učitel v teorii a praxi MUNI/A/0714/2012
 • 2013: Mezinárodní konference IARTEM Ostrava, prezentace výsledků výzkumu
 • 2013: Mezinárodní konference ECER Istanbul, prezentace výsledků výzkumu
 • 2013: Konference DSP Olomouc, prezentace výsledků výzkumu
Akademické stáže
 • 2015: Summer School "Data and Educational Research", University of Sheffield, Velká Británie
Univerzitní aktivity
 • 2014: Člen Komise posuzující projekty Fondu rozvoje MU
 • 2013-2014: Člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Perception of Electronic Textbooks by Pupils of Lower Secondary School: Results of a Questionnaire Study. In ECER 2014. 2014. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5. info

22. 6. 2018


Životopis: Mgr. Josef Moravec (učo 237475), verze: čeština(1), změněno: 22. 6. 2018 17:22, J. Moravec