Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Odborné zaměření
 • Systémová architektura informačních systémů.
 • Databázové systémy s výsokým výkonem.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Doktorské studium, Informatika, Ph.D., FI MU.
 • 2004: Rigorózní řízení, Informatika, RNDr., FI MU.
 • 2003: Magisterské vzdělání, Informatika, Mgr., FI MU
  (specializace Návrh a realizace programových systémů a Informační systémy).
 • 2002: Bakalářské vzdělání, Informatika, Bc., FI MU
  (specializace Matematická informatika a Návrh a realizace programových systémů).
 • 1998: Středoškolské vzdělání, Informatika, Gymnázium Brno Vídeňská 48 (absolvoval s vyznamenáním).
Přehled zaměstnání
 • 2007 - : Vedoucí projektů v rámci vývoje IS MU.
 • 2005 - : Externí konzultant implementace DB systémů pro oblast EMEA.
 • 2003 - : Systémový analytik a hlavní databázový architekt IS MU.
 • 2000 - 2003: Systémový a databázový administrátor IS MU.
 • 1999 - 2000: Aplikační programátor IS MU.
 • 2000 - : Konzultace v problematice informačních a komunikačních technologií.
Pedagogická činnost
 • 2004 - Seminář k databázovým systémům, Fakulta informatiky MU.
 • 2004 - Jednorázové přednášky v rámci výuky FI MU.
 • 2002: Výuka odborné informatiky, Gymnáziu Brno, Vídeňská 48.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Přetížení ve webových informačních systémech.
 • Distribuované databázové systémy s vysokým výkonem.
Významné projekty
 • 1999 - : Informační systém Masarykovy univerzity.
 • 2006 - : Systém pro odhalování plagiátů v elektronických dokumentech.
 • 2006 - : Systémy s adaptivním zpracováním požadavků.
 • 2005 - : Víceúrovňové databázové clustery.
 • 2004 - : Implementace databázových systémů s vysokým výkonem v prostředí systémů založených na platformě NUMAflex.
 • 2003 - : Problemtatika lokálního přetížení v informačních systémech a metody snížení jeho vlivu.
 • 2002 - : Implementace databázových clusterů pomocí softwarových nástrojů pro sdílený diskový subsystém.
 • 2002 - 2003: Distribuce databázové zátěže v produkčních informačních systémech.
 • 2000 - 2001: Vizuální zobrazení databázových schémat.
 • 1999: Systém pro elektronickou podporu stravování na MU (neuvedeno do produkčního provozu).
 • 1998 - : Informační a komunikační podpora pro Mistrovství ČR v námořním jachtingu.
Ostatní kvalifikace
 • 1998 - Řidičský průkaz skupiny B.
 • 1996 - Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla.
 • 1999 - Průkaz jachetního kapitána pobřežní plavby.
 • 1998 - Všeobecné vysvědčení radiotelefonisty.
 • 2003 - Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby.
 • 2003 - Certificate of Attendance: Oracle9i: DBA Fundamentals II.
 • 2003 - Certificate of Attendance: Oracle9i: Performance Tuning.
 • 2003 - Certificate of Attendance: Oracle9i: Real Application Clusters.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2007 - Cena děkana Fakulty informatiky za vynikající disertační práci
 • 2007 - Cena INFORUM 2007
 • 2005 - EUNIS Elite Award for excellence in implementing Administrative Information Systems for Higher Education 2005
Vybrané publikace
 • BRANDEJS, Michal a Miroslav KŘIPAČ. Informační systém MU: architektura a implementace v rozsáhlém prostředí velké organizace. In DATAKON 2007 Proceeding of the Annual Database Conference. Brno, Česká republika: Massarykova univerzita, 2007. s. 1 - 6. ISBN 978-80-7355-076-9. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Zátěž ve webových informačních systémech. In UNINFOS 2006, Univerzitné informačné systémy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 244-249. ISBN 80-8050-976-X. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Oracle on Altix Advantage. 2006. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Implementation Strategies of Learning Environment Integration. In The 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. EISTA'06. Orlando, Florida, USA: International Institute of Informatics and Systemic, 2006. s. 67 - 70. ISBN 980-6560-80-9. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Overloading Prevention Based on Adaptive Request Processing. In The IADIS WWW/Internet 2006. IADIS 2006. Murcia, Spain: International Association for Development of the Information Society, 2006. s. 234-240. ISBN 972-99353-6-X. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Adaptive Request Management Systems. Brno, Czech Republic: Masaryk university, 2006. 98 s. Doctoral Thesis. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Oracle Database & Real Application Clusters 10g on SGI Altix 350 Servers. 2005. URL info
 • KŘIPAČ, Miroslav, Michal BRANDEJS a Jan KASPRZAK. Vybrané technické aspekty elektronické podpory univerzitní výuky. In Konference BELCOM'05. Praha, 2005. 4 s. ISBN 80-01-03203-5. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Alternativní implementace rozsáhlých podnikových databází. 2005. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Systémová implementace elektronické podpory výuky. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 127 - 132, 5 s. ISBN 80-210-3699-0. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů. In Tvorba software 2005. Ostrava: Tanger s.r.o., 2005. s. 97 - 104. ISBN 80-86840-14-X. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Fundamental Parts Of Infrastructure For Consolidating University Administration. In Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. EUNIS'05. Manchester, UK, 2005. 4 s. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Multi-Tiered Database Clusters. In The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies. CCCT'05. Austin, Texas, USA: IIIS, 2005. s. 113 - 117. ISBN 980-6560-45-0. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Škálovatelnost masívních transakčních systémů. 2005. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Efficient Data Sharing Within Database Clusters. In SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science. January 2004. 2004. s. 239-246. ISBN 80-86723-19-3. URL info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Databázové klastry s virtualním sdílením dat. Brno: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 38 s. info
 • BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy. URL URL info
 • BRANDEJS, Michal, Jan KASPRZAK a Miroslav KŘIPAČ. is.muni.cz na novém hardware. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně,. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004, roč. 15, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-0901. info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Metody distribuce masívní databázové zátěže na produkčním informačním systému. Brno: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 53 s. URL info
 • KŘIPAČ, Miroslav. Implementing Oracle Real Application Clusters Using Network Block Device Technology. 2002. URL info

28. 2. 2008


Životopis: RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (učo 3388), verze: čeština(1), změněno: 28. 2. 2008 14:08, M. Křipač

Další varianta: angličtina(1)