Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • katedra historie PdF MU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent, zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: učitelství, obor němčina, PdF MU
 • 1993: CSc., obor didaktika dějepisu, FF UK
 • 1986: PhDr., FF MU
 • 1984: učitelství, obor dějepis ruský jazyk, FF MU (UJEP)
Přehled zaměstnání
 • 1996 - dosud: PdF MU, odborný asistent
 • 1985-1996:Základní škola v Boskovicích, HOŠ Brno učitel, studijní pobyt a interní aspirant PdF MU
Pedagogická činnost
 • přednášky na PdF MU:
 • Didaktika dějepisu
 • Dějiny raného novověku
 • Kultura raného novověku
 • Deutsch für Historiker
 • přednášky na FF UCM v Trnavě: Obecné dějiny raného novověku
 • vedení diplomových prací z didaktiky dějepisu
 • člen státní zkušební komise pro obor dějepis na PdF MU,
 • Koordinátor pro zahraniční mobility na Katedře historie PdF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • GA ČR. České a slovenské migrace v letech 1918-1938.Řešitel. 2008-2010.
 • GA ČR. Češi v cizině 1850-1938. Řešitel. 2004-2006.
 • GA ČR. Obsahová dimenze kurikula základní školy. Odborný spolupracovník. 2005-2007.
 • MŠMT ČR. Mládež a dějiny. Odborný spolupracovník. 1996-1998.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2014:Universität Regensburg (Německo), 1 týden, 2006:Uniwersytet Wrocławski ve Wrocławi (Polsko), 1 týden, 10/2005-4/2006 Slovensko, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2004:Uniwersytet Zielenogórski v Zielonej Górze (Polsko), 1 týden, 2002: Uniwersytet Wrocławski ve Wrocławi (Polsko), 1 týden, 2000:Uniwersytet A. Mickiewicze v Poznani (Polsko), 1 týden, 10-11/1994 Německo, Univerzita Lipsko
 • 11. 6. 2017 – 17. 6. 2017: University of Regensburg, Regensburg, DEU
  • Výukový pobyt: Das Institut für Geschichte der Universität Regensburg Abteilung Didaktik der Geschichte. Výuka, hospitace, konzultace, publikační spolupráce.
 • 28. 5. 2017 – 3. 6. 2017: University of Regensburg, Regensburg, DEU
  • Výukový pobyt: Das Institut für Geschichte der Universität Regensburg Abteilung Didaktik der Geschichte. Výuka, hospitace, konzultace, publikační spolupráce.
 • 26. 6. 2016 – 2. 7. 2016: University of Regensburg, Regensburg, DEU
  • Výukový pobyt: Das Institut für Geschichte der Universität Regensburg, Abteilung Didaktik der Geschichte. Výuka, hospitace, konzultace, publikační spolupráce.
 • 5. 6. 2016 – 11. 6. 2016: University of Regensburg, Regensburg, DEU
  • Výukový pobyt: Das Institut für Geschichte der Universität Regensburg Abteilung Didaktik der Geschichte. Výuka, hospitace, konzultace, publikační spolupráce.
Universitní aktivity
 • člen redakční rady Sborníku prací PdF MU řada společenských věd
Mimouniversitní aktivity
 • člen podoborové komise 409 GA ČR
 • člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
 • Člen Pracovní skupiny pro výuku dějepisu při MŠMT ČR
Vybrané publikace
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. 12th Congress of Czech Historians and Section of History Didactics. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 2 s. Czech-polish historical and pedagogical journal. ISBN 978-80-280-0312-8. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K aktuálním úkolům mediální výchovy v dějepisné výuce. In Vzdělání pro budoucnost (humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století). 2021. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. The Revived Statehood (1918–21) in the Reflection of the Czech (Slovak) and Polish Post Stamps and the Didactic Applications. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 13, č. 1, s. 44-54. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2021-004. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, za rok 2021. 2021 - 2021. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Diplomacie 2. světové války v reflexi poštovní známky (a její didaktický potenciál). Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33/2019, č. 1, s. 74-82. ISSN 1211-6068. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. 1939: K VÝROČÍ POČÁTKU 2. SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚDECTVÍ POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A JEJICH DIDAKTICKÉ APLIKACI. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33/2019, č. 2, s. 146-156. ISSN 1211-6068. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. TEMATIKA I SYMBOLIKA ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK V OBDOBÍ 1948–1989 A JEJICH DĚJEPISNÝ DIDAKTICKÝ POTENCIÁL. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 32/2018/1. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 147-157. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Dekolonizace na poštovních známkách a jejich didaktický potenciál. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 2, s. 140-147. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. POŠTOVNÍ ZNÁMKA, NENÁPADNÝ SVĚDEK I JUBILANT VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI A JEJÍ DIDAKTICKÝ POTENCIÁL. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 31/2017/2. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 2, s. 125-135. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. On Model Analyses of the Media from the Viewpoint of the Didactics of History (an Illustrious Historical Figure – Charles IV). CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 9-20. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2017-009. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Výroční komiksy (o 1. světové válce, legiích a vzniku ČSR) – analýza a didaktizace. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 31/2017/1. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 85-94. ISSN 1211-6068. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Poštovní známka - nedoceněný historický pramen i didaktizované médium. In 11. sjezd českých historiků 13. - 15. 9. 2017 Olomouc: Panel E -5 P27 I - Historické prameny ve výuce dějepisu. 2017. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. MIGRACE V MODERNÍ HISTORII, REFLEXI VIZUÁLNÍCH MÉDIÍ A VE VÝUCE DĚJEPISU: POŠTOVNÍ ZNÁMKA, KARIKATURA. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 30/2016/1. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 113-125. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Political and Social Reflections of the Soviet Bloc in Didacticised Media and History Teaching. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2016, roč. 8, č. 1, s. 55-64. ISSN 1803-6546. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K MODELOVÉ ANALÝZE VIZUÁLNÍCH MÉDIÍ PRO DĚJEPISNOU VÝUKU: KRESLENÉ PŘÍBĚHY O KARLU IV. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 30/2016/2. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 155-166. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. PODOBY „NEJVĚTŠÍHO ČECHA“ V DIDAKTIZOVANÝCH MÉDIÍCH A VÝUCE DĚJEPISU. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016, 19 s. ISBN 978-80-86956-96-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. MÍROVÁ SOUPEŘENÍ STUDENÉ VÁLKY V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/1. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 1, s. 111-121. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Karel IV. – člověk i vladař v didaktizovaných médiích a výuce dějepisu. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/2. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 2, s. 114-125. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. „NEJVĚTŠÍ ČECH“ NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE V KONTEXTU HISTORICKÉ EDUKACE. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/2. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 2, s. 139-142. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 28/2014/2. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 2, s. 128-137. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K SEKVENČNÍ ANALÝZE HRANÉHO FILMU A JEJÍ IMPLEMENTACI DO DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 28/2014/1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 1, s. 149-154. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Media Reflexion of Contemporary Polish History in Czech History Textbooks. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2013, roč. 5/2013, č. 1, s. 70-75. ISSN 1803-6546. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 1, s. 186-192. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil a Josef MEMMINGER. Reine Methodenlehre oder wissenschaftliche Disziplin? Geschichtsdidaktische Entwicklungen in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, roč. 12/2013, č. 1, s. 128-140. ISSN 1610-5982. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. REFLEXE MODERNÍCH NÁRODNÍCH DĚJIN NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/2. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 2, s. 186-192. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. On the History of Lifelong Learning in the Czech Lands. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2012, roč. 4/2012, č. 1, s. 6-10. ISSN 1803-6546. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č.1, s. 114-122. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. W jaki sposób można wykorzystać fotografie na lekcjach historii? Fotografia,wychowanie medialne i historia. In FOTO-HISTORIA FOTOGRAFIA W EDUKACJI HISTORYCZNEJ. Poznań: INSTYTUT HISTORII UAM, 2012, s. 101-104. ISBN 978-83-63047-12-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ HISTORICKÝ FILM JAKO PODNĚT OBOROVĚ DIDAKTICKÉHO VÝZKUMU. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,. 2012, roč. 26,, 2/2012, s. 349-357, 8 s. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Medializovaný konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a Mediální výchovy). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, roč. 25/2011, č. 1, s. 98-108. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. History of Silesia in 17th – 20th Centuries and Current Textbooks of History (contents and teaching media). Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2011, roč. 2011/3, č. 1, s. 13-18. ISSN 1803-6546. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Wychowanie medialne, nauczanie historii i wirtualne muzea. In Muzea skansenovskie we współczesnej edukacji historycznej. první. Lublin: Polskie Towaryzstwo Historyczne, 2011, s. 85-88. ISBN 978-83-929582-2-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Problematyka wychowania wielokulturowego w kontekście nauczania historii i reformy edukacji w Republice Czeskiej. In Konflikt i dialog w wybranych społecznościach. 1. vyd. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011, s. 245-251. ISBN 978-83-7432-730-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. MEDIA EDUCATlON AND MENTAL HEALTH CONTEXTS lN THE SUBJECT OF HISTORY. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 21-26. ISBN 978-80-210-5720-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K ROZVOJI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI A PODPOŘE VÝUKY MODERNÍCH DĚJIN: HRANÝ FILM. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 25/2011, č. 2, s. 61-66. ISSN 1211-6068. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film jako prostředek multikulturní výchovy v dějepise? In Sborník příspěvků z konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu konané 13. -14. září 2004 na PdF MU v Brně (CD-Rom). 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005, s. 1-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k napoleonskému období v kontextu dějepisné výuky. Brno: Matice Moravská, 2005, s. 267-272. ISBN 80-86488-23-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Svoboda a nesvoboda ČSR v souvislostech hraného historického filmu a dějepisného vyučování. In Československo 1918-1945. Brno: PdF MU, 2005, s. 54-60. ISBN 80-210-3747-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K otázkám tvorby a didaktického využití videoprogramu. In Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 203-214. Oborová didaktika. ISBN 80-210-3495-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Problem wielokulturowości w podręcznikach do nauczania historii w republice czeskiej. In Wielokulturowoşć w nauczaniu historii. Zielona Góra: Uniwersytet zielenogórski, 2004, s. 37-41. ISBN 83-89712-50-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k období 1781-1918 a školní dějepis. In České země 1781-1918. PdF MU v Brně, 2004, s. 54-58, 4 s. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K úloze a významu audiovizuálních médií při řešení multikulturní problematiky v dějepisné výuce. In Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova Univerzita, 2003, s. 207-211. ISBN 80-210-3076-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 68 s. ISBN 80-210-3071-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. K ověření účinnosti didaktického videozáznamu v dějepisu. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada spol. věd č. 19. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 73-92. ISBN 80-210-2594-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Srodki audiowizualne w nauczaniu historii (kilka doswiadczeń z Republiky Czeskiej). In Uczeń w Nowej Szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań: Instytut Historii UAM, 2002, s. 125-127. ISBN 83-86650-69-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Hraný historický film k období 1434-1620 a školní dějepis. In České země 1434-1620 (Od Lipan k Bílé hoře). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002, s. 59-62. ISBN 80-210-2907-2. info
 • VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jiří MIHOLA. Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. 2002. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Příspěvek k metodice tvorby amatérského didaktického videozáznamu pro školní dějepis. In Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd č. 18. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 74-93. ISBN 80-210-2594-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II. - III. (17. - 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 82 s. ISBN 80-210-2281-7. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Exkurze do světa antických Římanů. 1,. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2000, 39 s. ISBN 80-7204-142-8. info
 • KLÍMA, Bohuslav. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM a katedra historie PdF MU Brno, 2000, 199 s. ISBN 80-7204-191-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. První evropská válka. 1. vyd. Brno: CERM, 1999, 27 s. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Vznik novodobého národního povědomí a některá jeho úskalí. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 142-146. ISBN 80-210-2164-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Příspěvek k regionálním dějinám Blanenska. In Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd č. 17. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 140-148. ISBN 80-210-2076-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Historické vědomí mládeže a její postoje. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č.17. 1,. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 173-175. 17. ISBN 80-210-2076-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Vaculík, J.: Die Geschichte der Wolhyner Tschechen in den Jahren 1868-1914. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 47. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1999, roč. 47/1999, H 3, s. 470. ISSN 0021-4019. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Wien und Brno im Vergleich mit ausgewaehlten Beispielen (Didaktische Bearbeitung der Stadtgeschichte und Sehenswuerdigkeiten fuer den Unterricht). In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 117-131. ISBN 80-210-1603-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Jací vlastně bývali Čechové? In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 137-140. ISBN 80-210-1603-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Na téma: Historické vzdělávání. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 133-136. ISBN 80-210-1603-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Příspěvek k didaktickému využití hraných historických filmů. In Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 100-105. ISBN 80-7204-012-X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Oliwer Cromwel, filmový a skutečný a školní dějepis. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 13. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 100-109. ISBN 80-210-1283-8. info

8. 11. 2021


Životopis: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (učo 516), verze: čeština(1), změněno: 8. 11. 2021 14:26, K. Štěpánek