Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. MgA. Miloslav Študent, narozen 1968 v Berouně
Pracoviště na MU
 • Ústav hudební vědy
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005 Kurz pro realizátory distančního vzdělávání (pořádáno Národním centrem distančního vzdělávání)
 • 2004 Státní všeobecná jazyková zkouška z italského jazyka
 • 2004 Uznání zahraničního vysokoškolského studia (MŠMT ČR). Titul MgA.
 • 2002 Závěrečný diplomní koncert a státní zkouška z oboru Loutna (Accademia internazionale di musica, Milano)
 • 1995-2002 Studium hry na loutnu u Paula Beiera (Accademia internazionale di musica, Milano, Italia)
 • 1998 Závěrečný diplomní koncert a zkouška studia Laboratorio permanente ecc. (CSM)
 • 1995 - 1998 Studium italské hudby 16. a 17 století a její provozovací praxe Laboratorio permanente di ricerca sulla musica Italiana del XVII secolo (Civica Scuola di Musica di Milano, Italia), pod vedením Roberta Giniho
 • 1995 Státní závěrečná zkouška z oboru muzikologie, titul Mgr.
 • 1995 Studijní pobyt na Universita degli studi, Facolta delle Lettere e Filosofia, Ferrara, Itálie
 • 1993 Státní závěrečná zkouška z estetiky
 • 1988 - 1995 Filosofická fakulta Masarykovy university, Brno studium muzikologie a estetiky
 • 1987 - 1988 Pedagogická Fakulta Masarykovy University, Brno, obor učitelství prvního stupně základní Školy se zaměřením na hudební výchovu
 • 1985 - 1987 Střední lesnická technická škola, Šluknov
 • 1982 - 1985 Střední odborné učiliště lesnické, Bzenec Přívoz
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud - svobodné povolání, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, ZUŠ Černošice
 • 2002-2012 Ústav hudební vědy FF MU Brno
 • 1998-2002 svobodné povolání - hráč na dobové drnkací nástroje, umělecký vedoucí hudebního ansámblu Capriccio Bisbetico Milano
 • 1999-2000 Museo degli strumenti musicali, Castello sforzesco, Milano, odborný průvodce sbírkami hudebních nástrojů
 • 1996 FF MU Brno, Akademie staré hudby - cyklus přednášek věnovaných dějinám hudby v Itálii
 • 1989 - 1998 zakladatel a umělecký vedoucí hudebního ansámblu Flores Musicae Brno
Pedagogická činnost
 • 2013, 2014 přednášky "Tabulatury - alternativní notační systémy 15. - 18. století" Ústav hudební vědy, FF UK Praha
 • 2010, 2011 – speciální přednášky o staré hudbě a provozovací praxi na katedře hudby Žilinské univerzity (Slovensko)
 • 2007, 2008, 2010-2013 - Mezinárodní letní škola staré hudby, Valtice (lektor hry na loutnu)
 • 2002-2012 FF MU - Akademie staré hudby - (lektor výuky hry na loutnu a ansámblové hry, dále přednášky a e-learningové kurzy: např. Úvod do provozovací praxe staré hudby, Úvod do studia bassa continua, Notace hudby 16. – 18. století, Proseminář aneb jak napsat seminární práci, Diplomový seminář – pokročilá práce s textem při psaní diplomové práce)
 • 2001 Accademia internazionale di Musica, Milano, - přednáška J.K.Krumpholtz vita e morte di un virtuoso
 • 2001 Accademia internazionale di Musica, Milano, - přednáška G.G.Kapsperger vita, opere ed il suo arpeggiare
 • 1999 Letní škola staré hudby Jindřichův Hradec, lektor třídy komorní hudby 17. století
 • 1996 FF MU Brno, Akademie staré hudby - cyklus přednášek věnovaných dějinám hudby v Itálii
Mimouniversitní aktivity
 • od 2012 hlavním řešitelem projektu Thesaurus Tesudinis Bohemiae
 • 2009-2013 člen rady Společnosti pro starou hudbu (od 2010 místopředsedou)
 • 2006-2013 člen výboru České společnosti pro hudební vědu (od 2013 člen kontrolní komise)
 • od 2004 předseda občanského sdružení/zapsaného spolku In Cordis
 • 2004 umělecký ředitel festivalu barokní opery Valtice 2004
 • 1994 člen poroty soutěže Zlatá harmonie
 • 1993 spoluorganizátor (s prof. M. Štědroněm) mezinárodní konference Hudba a slavnost v církevní i světské sféře doby Claudia Monteverdiho pořádané brněnskou univerzitou
 • Od roku 1989 pravidelná koncertní činnost v Česku, Evropě i zámoří.
Vybrané publikace do r. 2006
 • ŠTUDENT, Miloslav. Co shlédnul r. 1599 v Miláně kardinál Dietrichstein. In Nové poznatky ke staré hudbě - Symposium ad honorem Jiří Sehnal. Brno: Acta musicologica.cz, revue pro hudební vědu, 2006. 10 s. ISSN 1214-5955. URL info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Intavolatura di Tiorba. Praha: 2HP Production s.r.o., 2006. F10142. URL URL info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Musicus Salutaris - Jan Ignác František Vojta. Praha: 2HP Production s.r.o., 2006. FI 10141. URL info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Claudio Monteverdi: L'Orfeo. Praha: In Spe o.s., 2006. 158 s. info
 • ŠTUDENT, Miloslav a Tomáš KUČERA. Loutna v českých zemích od prvopočátků do 18. století. Svatý Jan pod Skalou: In Cordis o.s., 2006. URL info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Ex Musicae Testudinis. Loutnová knihovna Dr. Emila Vogla. Národní knihovna. Knihovnická revue, Praha: Národní knihovna ČR, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 111. ISSN 1214-0678. URL info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Secondo libro P.P.Meliiho. Opus musicum, Brno, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 22-27. ISSN 00862-8505. info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Druhá kniha Pietra Paola Meliiho. Druhá část. Opus musicum, Brno, 1995, roč. 1995, č. 6, s. 254-262. ISSN 00862-8505. info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Die Lauteninstrumente im kirchlichen Milieu in Mähren im 17. Jahrhundert. In Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský. Brno, 1994. s. 201-204, 4 s. info
 • ŠTUDENT, Miloslav. Poznámky k hudebně estetickým názorům B. Castigliona a G. Cacciniho. Studia minora Facultatis Philosphicae Universiatatis Brunensis, 1993, roč. 1992-1993, H27-28, s. 7-15. info

1. 2. 2016


Životopis: Mgr. MgA. Miloslav Študent (učo 5898), verze: čeština(1), změněno: 1. 2. 2016 02:41, M. Študent