Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Václav Rutar
Pracoviště
 • Národní technické muzeum - Odbor hlavního kurátora sbírky
 • FF MU, Ústav archeologie a muzeologie
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí oddělení administrace a evidence sbírek
 • FF MU, Ústav archeologie a muzeologie - externí výuka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 - 2007 Filozofická fakulta MU Brno (dálkové magisterské studium oboru Muzeologie)
 • 2001 - 2005 Filozofická fakulta MU Brno (denní dvouoborové bakalářské studium Dějiny umění - Muzeologie)
 • 2001 - 2002 Fakulta humanitních studií UK Praha (denní navazující magisterské studium, obor Obecná antropologie, studia zanecháno po 2. semestru)
 • 1997 - 2001 Fakulta humanitních studií UK Praha (denní bakalářské studium Studium humanitní vzdělanosti)
Přehled zaměstnání
 • od 1. 2. 2012 - vedoucí Oddělení centrální evidence a administrace sbírek Národního technického muzea
 • 2009-: externě výuka muzeologie na Ústavu archeologie a muzeologie
Pedagogická činnost
 • Teoretická muzeologie
 • Teorie prezentace
 • Muzejní architektura
 • Speciální muzeologie

27. 10. 2020


Životopis: Mgr. Václav Rutar (učo 66518), verze: čeština(1), změněno: 27. 10. 2020 12:27, V. Rutar