Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno: Jana Kašpárková
Pracoviště
 • Biofyzikální ústav AV ČR, laboratoř molekulární biofyziky a farmakologie
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Biofyzikální centrum
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí vědecký pracovník (BFÚ AV ČR)
 • Odborný pracovník (PřF MU)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993: Mgr. Biochemie, Masarykova Universita, Brno
 • 1996: Ph.D. Biofyzika, Masarykova Universita, Brno/Biofyzikální ústav AV ČR
Přehled zaměstnání
 • 1996-2003 Biofyzikální ústav AV ČR- odborný pracovník
 • 2003 Biofyzikální ústav AV ČR- vedoucí vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • Semestrální přednáška Molekulární biofyzika mutagenů, kancerogenů a cytostatik (F8300)
 • Školitelka DSP, obor biofyzika
Vědeckovýzkumná činnost
 • studium interakcí protinádorově účinných sloučenin kovů s DNA a buněčnými proteiny, studium mechanismu protinádorového účinku těchto látek
 • Odpovědná řešitelka projektů:
 • Grant GA ČR, reg. číslo 307/97/P029 s názvem Molekulární mechanismus působení protinádorově účinných bis platinových komplexů;1998-2000
 • Grant IGA MZ ČR, reg. číslo NL6058-3/2000, s názvem Rozlišení a oprava poškození DNA platinovými cytostatiky. Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině; 2000-2002
 • Grant GA AV ČR, reg.číslo B5004301, s názvem Molekulární mechanismy protinádorového působení léčiva BBR3464;2003-2005
 • Grant HHMI (Howard Hughes Medical Institute, USA), reg. číslo 55000313, s názvem Basis for new structure-pharmacological relationship of platinum antitumor drugs; 2001-2005
Akademické stáže
 • 1998: Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Zürich, Švýcarsko
 • 2001 krátkodobé studijní pobyty na Dipartimento Farmaco-Chimico, Universita di Bari a na Dipartimento di Chimica Inorganica, Universita di Messina, Itálie
 • 2001-2003 pravidelné krátkodobé studijní pobyty na partnerských pracovištích Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques, Universite Rene Descartes, Paříž, Francie; Department of Chemistry, University of Edinburgh, UK a Department of Medicinal Chemistry and Natural Products, School of Pharmacy, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000: pětiletý prestižní projekt udělený institucí Howard Hughes Medical Institute (USA)
 • 1998: Cena Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky, za práci Ovlivnění DNA protinádorově účinnými komplexy platiny a ruthenia. Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině.
 • 1998: Stipendium udělené organizací EMBO na studijní pobyt na University of Zürich, Švýcarsko
 • 1996: Stipendium udělené organizací International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB) na účast na konferenci XIIth International Biophysic Congress, Amsterdam
 • 1996: Stipendium udělené NATO Advanced Study Institute pro účast na mezinárodní konferenci NATO Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals, Including Metals Related to Human Environment,Przesieka, Polsko

25. 11. 2014


Životopis: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. (učo 70050), verze: čeština(1), změněno: 25. 11. 2014 15:30, J. Kašpárková