Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Robert Osman, Ph.D.
Pracoviště
 • Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D.; Masarykova universita; studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj; téma disertační práce: Městská teritorialita na příkladu města Brna.
 • 2010: RNDr.; Masarykova universita; studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj; téma rigorózní práce: Behaviorální a humanistická konceptualizace lidské teritoriality.
 • 2008: Mgr.; Masarykova universita; studijní obor Sociální geografie; téma diplomové práce: Segregace v prostoru města.
 • 2006: Bc.; Masarykova universita; studijní obor Humánní geografie; téma bakalářské práce: Potřeby zaměstnavatelů versus absolventi škol v okrese Ústí nad Orlicí.
Přehled zaměstnání
 • 2019-: odborný asistent Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 • 2012-: odborný pracovník Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.
 • 2010-2018: odborný pracovník Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Pedagogická činnost
 • 2019-: Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2018-: Každodenní mobilita; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2016-: Geografie času; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2016: Kvalitativní výzkum v environmentalistice; Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií.
 • 2015-: Kvalitativní analýza dat; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2011-: Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2011-2012: Geografické myšlení; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2010: Geografie města; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
 • 2008-2010: Humánní geografie; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018-2021: Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města (TA ČR, No. TL01000013) - hlavní řešitel.
 • 2018-2020: Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice (MŠMT, No. LTC18067) - člen řešitelského týmu.
 • 2017-2019: Geografie recyklování urbánního prostoru (GA ČR, No. GA17-26934S) - člen řešitelského týmu.
 • 2017-2019: Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií (GA ČR, No. GA17-16097S) - člen řešitelského týmu.
 • 2014-2015: Geografie městských rytmů (GA ČR, No. GA14-14547S) - člen řešitelského týmu.
 • 2012-2014: Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe - TIMBRE (FP7-ENV-2010.3.1.5-2, Contract No. 2653647) - člen řešitelského týmu.
 • 2011: Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu (MSMT, No. FRVS/2387/2011/F5/b) - člen řešitelského týmu.
 • 2010-2013: Inovace výuky geografických studijních oborů (OPVK, No. CZ.1.07/2.2.00/15.0222) - člen řešitelského týmu.
 • 2010-2012: Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice (OPVK, No. CZ.1.07/1.3.10/02.0024) - člen řešitelského týmu.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017-: člen Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno.
 • 2013-: člen SPOUSTI – spolku pro organické Ústí.
Vybrané publikace
 • OSMAN, Robert a Pavel DOBOŠ. Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-55. ISSN 1214-813X. Full Text info
 • OSMAN, Robert, Ondřej MULÍČEK a Daniel SEIDENGLANZ. Regional heteroglossia: the metropolitan region as a dialogical landscape. European Planning Studies. Abingdon: Taylor & Francis, 2019, roč. 27, č. 11, s. 2079-2098. ISSN 0965-4313. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09654313.2019.1623866. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Rhythm of urban retail landscapes: Shopping hours and the urban chronotopes. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2018, roč. 26, č. 1, s. 2-13. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2018-0001. URL info
 • OSMAN, Robert a Ondřej MULÍČEK. Urban chronopolis: Ensemble of rhythmized dislocated places. Geoforum. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 85, October, s. 46-57. ISSN 0016-7185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.013. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A. SAGE, 2016, roč. 48, č. 1, s. 115-131. ISSN 0308-518X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0308518X15594809. Abstrakt Celý článek info
 • OSMAN, Robert a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2016, roč. 17, č. 1, s. 63-76. ISSN 1213-0028. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.1.256. URL info
 • OSMAN, Robert. Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 3, s. 463–492. ISSN 1212-0014. URL info
 • OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.6.291. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society. SAGE, 2015, roč. 24, č. 3, s. 304-325. ISSN 0961-463X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0961463X14535905. Abstrakt Celý článek info
 • OSMAN, Robert, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC a Stanislav MARTINÁT. Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Limited, 2015, roč. 48, s. 309-316. ISSN 0264-8377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.003. URL info
 • MATOUŠEK, Roman a Robert OSMAN. Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014, 309 s. ISBN 978-80-246-2733-5. info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 781-810. ISSN 0038-0288. URL info

31. 7. 2019


Životopis: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (učo 80142), verze: čeština(1), změněno: 31. 7. 2019 12:08, R. Osman

Další varianta: angličtina(1)