Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., narozen 1969 v Brně; ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek (ÚFKL), Přírodovědecká fakulta
  CEITEC
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009, habilitace, habilitační práce Absorption and Diffraction Imaging by Synchrotron Laminography, Diffractometry and Crystal Optics
 • 1997, doktorát „pod dvojím vedením“ ve fyzice pevných látek. Dizertační práce X-Ray Reflectivity from Planar and Structured Multilayers. Masarykova univerzita, Brno a Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie
 • 1992, DEA (ekviv. Mgr.) v oboru Interakce látky a záření. Diplomová práce: La caracterisation du systeme epitaxial tungstene/saphir par la diffusion des rayons X. Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie
 • 1992, RNDr./Mgr. ve fyzice pevných látek. Diplomová práce Difrakce na kvaziperiodických supermřížkách. Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1997: zaměstnání na PřF MU
Pedagogická činnost
 • Programování a úvod do IT pro fyzikální obory
 • Fyzika pro chemiky
 • Fyzikální praktikum
 • Praktikum z optometrie
 • Praktikum z rtg strukturní analýzy a elektronové mikroskopie
 • Praktikum z přípravy mikroelektronických součástek v čistých prostorách
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace metod rtg rozptylu (difrakce, reflexe) na tenké vrstvy, meso- a nanostruktury.
 • Aplikace rtg mikrodifrakční metody "Rocking Curve Imaging" (RCI) pro krystalické vzorky.
 • Simulace a aplikace krystalové rtg difrakční optiky.
 • Aplikace a rozvoj metody "Synchrotron Radiation Computed Laminography" (SRCL) pro absorpční a fázové zobrazení 3D struktury laterálně velkých objektů.
 • Výpočty, numerické simulace, experimenty.
 • Litografie a další technologie pro přípravu mikroelektronických součástek
Akademické stáže
 • 2001–2002: Fraunhofer Institute for Non-destructive Testing (EADQ), Dresden, Německo
 • 1997/1998: Institute of Semiconductors, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko
 • 1992–1997: CNRS, Laboratoire Louis Néel a ESRF, Grenoble, Francie (Mgr./DEA a PhD studium pod dvojím vedením, sdílené s Masarykovou univerzitou)
Mimouniverzitní aktivity
 • Předseda Regionálního komitétu českých a slovenských krystalografů a člen Rady Krystalografické společnosti
 • Zástupce ČR v European Synchrotron User Organisation (ESUO)
 • Člen Rady ÚPT AVČR
 • Spolupráce na vývoji programu gnuplot

4. 8. 2017


Životopis: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (učo 855), verze: čeština(3), změněno: 4. 8. 2017 11:15, P. Mikulík

Další varianta: angličtina(1)