Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
Mimouniverzitní aktivity
Vybrané publikace

28. 5. 2020