Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  ... 144 »
9. 6.
2021

Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Aplikace Vzájemné hodnocení je již více než dva roky nedílnou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Za tuto dobu si získala množství uživatelů, kteří s její pomocí pravidelně zpestřují výuku ve svých předmětech. Také jejich zkušenosti s využíváním Vzájemného hodnocení ve výuce daly podnět k vývoji dalších funkcí aplikace.

Od samého počátku aplikace Vzájemné hodnocení umí rozřazovat soubory odevzdávajících studentů mezi hodnotitele podle kritérií zadaných vyučujícím. Takto se aplikace využívá například na Filozofické fakultě, kde studenti magisterského studia Psychologie poskytují zpětnou vazbu k semestrálním projektům studentům bakalářského studia. Studenti bakalářského studia tak získají podrobnou zpětnou vazbu s četnými podněty, zatímco studenti magisterského studia mají příležitost získat nadhled pro zhodnocení vlastních semestrálních projektů, rozvíjet svoji schopnost poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a zlepšovat tak své profesní kompetence.

Nyní aplikace dokáže rozřazovat i soubory vyučujícího, který se tak může stát jedním z odevzdávajících, jehož soubor se přidělí hodnotitelům. Tímto způsobem si vyučující může vyzkoušet, jak vzájemné hodnocení funguje z pohledu odevzdávajícího studenta při různých variantách nastavení. Stejně tak má vyučující možnost přiřadit své soubory všem hodnotitelům a získat lepší představu o tom, jakým způsobem hodnotí, nebo aplikaci využít k distribuci svého zadání úkolu.

Výraznou proměnou prošly přehledy odevzdávajících a hodnotitelů, které jsou k dispozici vyučujícímu a poskytují další možnost, jak analyzovat práci hodnotitelů. V seznamu odevzdávajících i hodnotitelů je nově vyznačeno splnění formálních povinností spojených s hodnocením. Vyučující zde tedy nalezne například informace o tom, zda odevzdávající vložili své soubory nebo jestli hodnotitel ve formuláři vyplnil všechny otázky, případně včetně počtu přidělených bodů. Užitečnou součástí přehledů je odkaz na odevzdané soubory i do hodnoticího formuláře.

Obr. 1: Přehled hodnotitelů

Vedle těchto viditelnějších funkcí nabízí Vzájemné hodnocení i další novinky, které zpestří možnosti práce s aplikací. Jednou z nich je, že ve všech částech Vzájemného hodnocení lze využívat znaky cizích abeced. Vyučující tedy má možnost své hodnocení vytvořit tak, že pokyny odevzdávajícím, hodnotitelům i hodnoticí formulář budou napsány například japonsky. Nelatinské znaky mohou využívat i hodnotitelé, třeba jako součást vysvětlení správného řešení odevzdávajícím.

Pokud by nastala situace, kdy by kvůli nastavení vzájemného hodnocení při distribuci došlo k vynechání někoho z odevzdávajících či hodnotitelů, tak se rozdělení prací mezi hodnotitele neprovede a vyučující je o tom informován mailem. K tomu může dojít například pokud některý student neodevzdá. Vyučující má nyní možnost se rozhodnout, jestli distribuci chce nechat provést i za těchto podmínek. Spolu s tím může podle svého uvážení prodloužit i datum hodnocení. Samotná možnost prodloužení data, do kdy lze hodnotit, je nyní k dispozici ve všech probíhajících hodnoceních, kde již došlo k distribuci. Zároveň s tím je možné posunout i datum zveřejnění výsledků odevzdávajícím. Možnost prodloužení intervalu hodnocení lze tedy využít u jakéhokoli hodnocení.

V době distanční výuky byla aplikace Vzájemné hodnocení například využita na Fakultě sportovních studií v rámci předmětu Základní a rytmická gymnastika, kde se vyučující s její pomocí rozhodla řešit tu část výuky, při které si obvykle studenti v tělocvičně zkouší roli instruktorů a jejich žáků. Namísto cvičení v tělocvičně tentokrát studenti hodnotili svá videa s nahrávkou cvičení. Pokud by studenti nestíhali hodnotit, tak jim vyučující nově může interval prodloužit.

Hodnotitelé, tedy nejčastěji studenti, nyní mají možnost pohodlně přehrát hodnocená videa nebo zvukové nahrávky přímo v aplikaci Vzájemné hodnocení bez nutnosti jejich stahování, a to u všech formátů, které umožňují přehrávání přímo ve Správci souborů IS MU. Stejně jako u jiných typů souborů může být identita odevzdávajících (i hodnotitelů) skrytá, pokud se vyučující rozhodne, že je to v určitém případě relevantní.

Obr. 2: Příklad videa se skrytou identitou odevzdávajícího

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Videím a zvukovým nahrávkám ve formátu HTML5 byla věnovala samostatná novinka Modernizace přehrávání a manipulace s multimediálními soubory v IS MU. Aplikace Vzájemné hodnocení byla představena v novince Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 6.
2021

Ohlédnutí za 11. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

V roce 2020 se studenti ze školních lavic přesunuli za počítačové obrazovky a učitelé byli postaveni před nelehký úkol: jak naplnit vzdělávací cíle vytyčené pro prezenční výuku, když se v učebně se studenty nebylo možné setkávat? A setkávat se nebylo možné ani na konferencích, proto i tradiční Open space konference o e-learningu v ISu musela přejít do online podoby a nabídnout svůj obsah posluchačům distančně. Letošní ročník se věnoval nejpalčivějšímu tématu, které z uplynulého roku přirozeně vyplynulo: „Výuka teď a potom“. Jeho úkolem bylo reflektovat dobu, které se pedagogové museli rychle přizpůsobit ve všech aspektech výuky. Nabídl zkušenosti učitelů z praxe prostřednictvím příspěvků, které si kladly společnou otázku: jak si s distanční výukou poradit tak, aby byla kvalitní, efektivní a co nejméně stresovala všechny zúčastněné v nelehké době světové pandemie?

I přes online prostor si konference zachovala vysokou účast. Téměř 200 účastníků mělo možnost v prostředí E-kurzu v ISu sledovat předtočené příspěvky, diskutovat v diskusních fórech a na moderovaných živých diskusích i účastnit se doprovodného programu.

Tři bloky programu se věnovaly třem zásadním tématům, se kterými se učitelé během distanční výuky museli potýkat. Otázkám, jak zajistit kvalitní výuku online, výzvám distančního zkoušení a dalším studijním procesům, které musely proběhnout online.

V prvním bloku „Kvalitní výuka v lavicích i na síti“ zazněly příspěvky věnující se zkušenostem a metodice, jak studenty zapojit do videokonferenční výuky, o procesu učení a možnostem poskytování interaktivních studijních materiálů. Druhý blok „Distanční zkoušení jako výzva“ zahrnovaly příspěvky o všech typech distančního zkoušení – od praktických úkolů přes online zkoušky formou odpovědníků v ISu až po různá úskalí a výhody ústního zkoušení přes vybrané videokonferenční platformy. Do tohoto bloku byl zařazen i příspěvek o proctoringu.

Poslední blok „Studijní a jiné procesy online“ nabídl kromě inspirace, jak se studenty konzultovat diplomové práce online, i reportáž o různých podobách státních zkoušek, které z vybraných fakult sdíleli jejich zástupci. A protože ani na online OSK konferenci nemohlo chybět představení novinek, které během uplynulého roku připravil Vývojový tým, byly zde v posledním příspěvku představeny všechny aplikace, které se vyvíjely v souladu s potřebami univerzity zajistit podporu uživatelům během pandemie, od webu věnujícího se možnostem distančního vzdělávání, přes aplikaci Koronavirus až po různé úpravy v e-learningových aplikacích související s vystavováním studijních materiálů a distančním zkoušením.

Obr. 1: Předtočený příspěvek v konferenci.

Program OSK konference však nebyl pouze předtočený. Během dvou dnů se uskutečnily také moderované diskuse s přednášejícími, na kterých bylo možné diskutovat nad obsahy jejich příspěvků a klást dotazy.

Doprovodný program zahrnoval celodenní konzultační stánek s uživatelskou podporou, kam měli účastníci možnost se kdykoliv připojit a zeptat se na cokoli, co je v souvislosti s e-learningovými aplikacemi v ISu trápí a nechat si navrhnout řešení na míru.

K OSK konferenci patří tradičně i soutěž o ceny. Ani letos nebyla vynechána a dala účastníkům možnost soutěžit ve znalostním kvízu, ze kterého byli vylosováni tři výherci.

Konference byla prostorem pro sdílení zkušeností a zdrojem inspirace pro následující výukový rok, ať už proběhne opět prezenčně, nebo si zachová svoji distanční podobu.

Více informací naleznete na webu konference.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
6. 5.
2021

COVID pas MU v IS MU

Zajímavé | 8 | 10
Novinky

Od 26. dubna 2021 je povolena osobní přítomnost studentů posledních ročníků praktické výuky konkrétních programů Masarykovy univerzity. Zbývající výuka zůstává v online režimu, ale další uvolňování prezenční výuky je plánováno brzo. Podmínkou návratu studentů do výuky je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů. Výsledek testu musí být uložen v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Podobně jsou nastavena prevenční opatření za účelem ochrany zdraví zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity zaměstnancům. Jejich osobní přítomnost na pracovištích je umožněna pouze za předpokladu, že zaměstnanec předloží také negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který podstoupil v posledních 7 dnech. Některá pracoviště umožňují zaměstnancům dokladovat negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem. Výjimku z testování mohou mít ty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech anebo mají dokončené očkování před více než 14 dny. Osoby nemocné nebo v karanténě přístup na pracoviště nemají.

Masarykova univerzita na základě této evidence v Informačním systému MU umožňuje svým studentům a zaměstnancům (těm, co evidují své testy v IS MU) generovat tzv. COVID pas, kterým může osoba doložit výsledek platného negativního testu buď pro potřeby uvnitř MU nebo jinde, například při návštěvě kadeřníka nebo jiných aktuálně dostupných služeb. Student se obvykle při těchto příležitostech prokazuje svým vlastním čestným prohlášením, jehož vzor může také nalézt v IS MU pod názvem Čestné prohlášení pro účely prokázání splnění podmínek pro poskytnutí služby. COVID pasem se může ale přesto navíc prokázat v takové situaci, kdy by mu z jakýchkoli důvodů jeho čestné prohlášení nestačilo. V IS MU si osoba na jí známém místě klikne a vytvoří se jednoduché elektronické ověření platného záznamu o testu, karanténě nebo výjimce z testování vloženého do IS MU, viz obr. 1.

Obr. 1: Vytvoření COVID pasu MU

Tento elektronický doklad je opatřený datem, kdy záznam o testování vznikl, a obsahuje QR kód pro automatizované ověření na stránkách IS MU. Pomocí mobilního telefonu se QR kód vyfotografuje, a díky tomu se nabídne stránka v IS MU s identifikací COVID pasu osoby. Využít ale mohou i lidé bez možnosti fotografování QR kódu, nabízí se také unikátní kód textový. QR kódy indikují stav záznamu v IS MU pomocí barev. Je-li zelený, byla osoba negativně testována, nebo má výjimku z testování (dokončené očkování, prodělaná nemoc v uplynulých 90 dnech). Je-li oranžový, osoba se neprokázala testem v řádné lhůtě nebo doložením výjimky, a je-li červený, osoba má pozitivní test nebo je nemocná či v karanténě. Kódy mají omezenou krátkou platnost, neboť je potřeba se prokázat v daný krátký moment.

Obr. 2: Umístění odkazů na COVID pas MU a čestné prohlášení

Uživatel si může COVID pas vytvořit v agendě https://is.muni.cz/auth/koronavirus/ (pouze pro autentizované), jakmile se do Informačního systému MU přihlásí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 5.
2021

Evidence povinného testování studentů v IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 26. 4. 2021 mohli vrátit ke kontaktní výuce na Masarykově univerzitě studenti posledních ročníků všech studijních programů, které vyžadují klinickou a praktickou výuku a praxe a všechny ročníky vybraných studijních programů. Možnosti zatím využily jen některé fakulty, ostatní fakulty zůstávají v režimu online výuky. Pokud se studenti budou kontaktní výuky účastnit, mají povinnost absolvovat každých 7 dnů test na onemocnění covid-19. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) proto připravil aplikaci Koronavirus, pomocí které mohou studenti zadat záznam o testování, a která pověřeným osobám poskytuje informace o vložených záznamech.

Studenti mají možnost se otestovat na Veletrzích Brno, kde testování zajišťuje sdružení Podané ruce, které výsledky hromadně předává do aplikace v IS MU. Test na covid-19 mohou studenti také absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb nebo provést test pomocí samotestovací sady. Pro doložení testování student zadá v aplikaci IS MU výsledek, typ a datum provedení testu a přiloží fotografii či dokument.

V případě jiného testu než samotestu student vyplňuje, zda jde do školy v den data testu (implicitní varianta), v den po dni data testu nebo dva dny po dni data testu.

Obr. 1: Zadání záznamu o testu

Pokud má student výjimku z testování, tedy pokud onemocnění COVID-19 prodělal v posledních 90 dnech, doloží v aplikaci datum pozitivního testu spolu s fotografií či dokumentem. Podobně pak postupuje v případě, že u něj již bylo dokončeno očkování před více než 14 dny.

Obr. 2: Zadání výjimky z testování

Záznam o testování je platný 7 dní od data nástupu do školy. O ukončení platnosti zadaného záznamu je student informován automatickým e-mailem 24 hodin před skončením platnosti.

Aktuálně platný záznam o testování naleznou studenti i na své Osobní stránce, kde jej vidí také pověřené osoby na fakultě.

K evidovaným informacím má na Masarykově univerzitě standardně přístup studijní oddělení, vybrané fakulty se pak rozhodly indikaci stavu studenta zpřístupnit i garantům a vyučujícím předmětů.

Studijní oddělení může vybírat studenty podle jejich aktuálně platných záznamů z testování (pozitivní test/ karanténa, negativní test/výjimka z testování nebo žádný dnes platný záznam) pomocí nové značky v hromadných výběrech. V rozcestníku Koronavirus je studijním oddělením a pověřeným osobám dostupná také aplikace Přehled oznámení, která zobrazuje všechny vložené záznamy aktivních studentů společně s možností jejich exportu a statistiky.

Obr. 3: Aplikace Přehled oznámení

Učitelé, pokud mají k výsledkům přístup, si aktuálně platné záznamy svých studentů mohou vypsat v Záznamníku učitele. V seznamu studentů se nově zobrazuje sloupec Covid test, který barevně vyznačí, pokud student nemá aktuálně platný záznam, má aktuálně platný negativní test nebo výjimku z testování nebo má aktuálně platný pozitivní test.

Obr. 4: Přehled záznamů o testování v Záznamníku učitele

Záznamy o testování se přenáší také do aplikace pro evidenci Státních závěřečných zkoušek (SZZ).

Obr. 5: Evidence SZZ

Více informací o povinném testování studentů naleznete přímo v aplikaci Koronavirus, která je dostupná přímo z titulní stránky autentizované části IS MU nebo na webu https://www.muni.cz/koronavirus.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  ... 144 »