Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
30. 3.
2010

Zpřehlednění žádostí o zrušení povinnosti opakovat předmět

  • RSS
Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nabídl upravenou aplikaci, kterou používají studenti k podávání žádosti o zrušení povinnosti opakovat neúspěšně ukončený předmět. Zároveň bylo vylepšeno propojení žádostí s informacemi, které vidí vyučující v Záznamníku učitele.

Student Masarykovy univerzity má v současnosti právo požádat o povolení neopakovat předmět, který je pro něj vypsán jako volitelný a který již má jednou neúspěšně ukončený. Samozřejmě předmět smí neopakovat pouze tehdy, podá-li si prostřednictvím ISu příslušnou žádost a studijní oddělení jeho fakulty tuto žádost schválí.

Aplikace studentovi umožňuje podat žádost pouze v případech, kdy může být schválena podle Studijního a zkušebního řádu MU. Protože student je povinen podat žádost o neopakování předmětu u toho semestru, kdy měl předmět zapsán poprvé, systém nyní sám vyhodnotí, zda již student daný předmět v dalších semestrech úspěšně neabsolvoval a podaná žádost by tedy byla neopodstatněná. Žádosti dále není možné podávat u předmětů, které student již opakuje a tím se pro něj staly povinnými. IS navíc neumožní žádost podat v případě, pokud již uplynulo stanovené období.

Nyní je pouze na referentovi studijního oddělení, zda studentovu žádost schválí či zamítne. Až do obdržení kladného rozhodnutí však student musí postupovat tak, jako by stále měl povinnost předmět opakovat. Další novinkou je situace, kdy studijní oddělení studentovi žádost schválí a on je v době tohoto schválení již přihlášen na zkušební termín daného předmětu. Systém jej z tohoto termínu automaticky odhlásí. Navíc se učitel daného předmětu informaci o schválené žádosti dozví ze Záznamníku učitele v sekci Individuální informace o studentovi. Pokud byl student přihlášen na zkušební termín a IS MU jej automaticky odhlásil, odešle se informační e-mail o této změně jak studentovi, tak příslušnému vyučujícímu.

Obr. 1: Náhled Žádosti o neopakování předmětu.

Více informací o k neopakování předmětů nalezne uživatel v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Student .. Registrace a zápis předmětů.

30. března 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Vyhledávání v publikační bázi NK ČR pomocí Publikací (30. 3. 2010 05:00) | Dynamická regulace zátěže » (20. 4. 2010 00:00)

No comments have been posted yet.