Vážení uchazeči o studium, vážené studentky a studenti,
škola, kterou jste si vybrali, užívá pro zkvalitnění svých služeb elektronickou studijní administrativu. Za pomoci informačních technologií, zejména Internetu, se daří zlepšovat komunikaci, poskytovat vám aktuální a obsáhlé informace a zejména minimalizovat klasické úřední postupy náročné na čas, dříve pro správu rozsáhlé university nutné. Elektronická administrativa je realizována prostřednictvím webového Informačního systému, ke kterému mají přístup všechny osoby školy. Systém je postaven na principu distribuované zodpovědnosti: každý má plný přístup k údajům, které se ho týkají, a do značné míry si je sám spravuje. Po zápisu ke studiu získáte přístupové heslo, které vám zpřístupní např. aplikace v následujících ukázkách. Pohledy do stránek uvádíme v různých grafických podobách; design si každý uživatel vybírá sám (nebo si napíše vlastní).

Poštovní schránka přístupná odkudkoliv z Internetu
Oproti službám běžných free-mailových serverů má dvě zásadní výhody: je nepoměrně stabilnější, o svoji poštu nepřijdete při výpadku. A pokud komunikujete s osobami z vaší školy, nemusíte znát jejich adresu, snadno je dohledáte podle jména.

Osobní stránka na WWW
Nejste-li odborníky na tvorbu webových stránek, oceníte editovatelnou stránku školní, kterou lze snadno rozšířit o vlastní materiál a kterou svět jednoduše najde, protože prohledávač osobních stránek university je odkazován z řady typicky používaných portálů na Internetu.

Studijní výsledky, známky
Dosažené známky jsou samozřejmě klíčovým bodem života studenta. Elektronická administrativa umožňuje učitelům např. po opravení písemné zkoušky zadat vaše známky do systému, kde je okamžitě vidíte, resp. nové přísrůstky vám přijdou každý večer elektronickou poštou. Využívána je také služba nechat si přeposílat změny v hodnocení předmětů na mobilní telefon.

Výběr studijních předmětů

Stále více studijních oborů poskytuje studentům značný prostor ve volbě kursů, které chtějí studovat. Proto je k dispozici Katalog předmětů s podrobnými informacemi, většinou včetně sylabů, doporučené literatury, informací učitele ap. Volba kursů samozřejmě podléhá určitým pravidlům. Pokud je nesplníte, je zde ještě možnost (opět elektronicky) vykorespondovat s vyučujícím žádost o výjimku.

Trend ve vysokém školství je umožnit studentům, je-li volná kapacita, rozšířit si záběr o doplňkový předmět i z úplně jiné oblasti. Prostřednictvím Katalogu předmětů tak můžete zkusit vyhledat a příp. zapsat třeba Současné indiánské komunity, Aktuální problémy mezinárodního práva veřejného, či Úvod do počítačových sítí.

Rozhraní ke Katalogu předmětů najdete zde.

Přihlašování na zkušební termíny
Obcházení nástěnek, vyhledávání archů na zkušební termíny a jejich pracná synchronizace je poměrně obtěžující součást vysokoškolského zkušebního období. Informační systém umožňuje učiteli vypsat termíny elektronicky a vám přihlásit se např. na opravný termín z domova, bez zvláštní cesty za tímto účelem do Brna.

Služby pro studenty se samozřejmě dále rozrůstají, vybrali jsme jen namátkou několik již užívaných mechanismů. Řada aplikací je k dispozici také veřejně, na titulní stránce informačního systému. Závěrem uveďme pohled na titulní stranu tzv. Osobní administrativy, rozcestníku všech služeb dostupných uživateli po přihlášení do systému.


Věříme, že postoj školy k použití ICT (informačních a komunikačních technologií) vám napomůže správně se rozhodnout při úvahách o vašem terciárním vzdělávání. Pokud už jste se pro školu využívající integrovanou elektronickou administrativu rozhodli, doufáme, že vzájemná spolupráce celé akademické obce prostřednictvím těchto služeb bude oboustranně přínosná a přejeme vám hodně úspěchů ve studiu.