Nové možnosti komunikace v IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz) ve třetím roce svého rozvoje prochází fází, kdy jsou akcentovány komunikační nástroje. Ukazuje se, že akademická obec požaduje užívat webový autentizovaný systém nikoliv pouze jako elektronickou studijní agendu (učitelé, studenti, studijní oddělení), ale je zde obecnější zájem používat IS MU k výměně zpráv a informací týkajících se nejrůznějšího dění na univerzitě. Postupem času se podařilo do práce s elektronickými internetovými službami zapojit velkou většinu zaměstnanců a veškeré studenty, takže nic nebrání tomu, aby se z IS MU stal funkční komunikační nástroj. Shrňme si, jaké možnosti dnes uživatelé mají a co je čeká v blízké budoucnosti.

Jednotný systém pošty mail.muni.cz

K řešení založit a spravovat každému člověku na MU poštovní schránku na mail.muni.cz se vývojáři původně přiklonili spíše z nezbytí, z nemožnosti efektivně se spolehnout na množství nejrůznějších poštovních serverů a řešení e-mailu na MU. Předpokládaným chováním bylo, že mail.muni.cz pouze vytvoří jednotné rozhraní pro obesílání kohokoliv, a že drtivá většina uživatelů si poštu přesměruje na své lokální, fakultní nebo freemailové schránky. Obliba webového rozhraní ke schránce na mail.muni.cz však stabilně rostla a proud připomínek požadujících nové služby neustával. Proto byla v nedávné době zprovozněna nová verze, realizující jak určitá vylepšení (např. adresář), tak přepracované technické řešení. Zdá se, že pro značnou řadu lidí na univerzitě je integrovaná pošta s možností snadno si dohledat adresu kohokoliv z MU a s garantovanou spolehlivostí nejlepším řešením, které používají jako primární způsob obsluhy své korespondence.

Hromadné e-maily skupinám zaměstnanců

Zejména na přání přírodovědecké fakulty byla zprovozněna aplikace, která umožňuje zaslat e-mailovou zprávu skupině zaměstnanců vybrané podle určitého kritéria. Jmenujme např. 'učitelé předmětů aktuálního semestru', 'zaměstnanci určitého podpracoviště', 'doktorští studenti'. Aplikaci může použít každý zaměstnanec, text lze případně formulovat zvlášť pro muže a pro ženy. Je to nástroj svým způsobem zneužitelný. Jako informatici asi všichni známe hromadné dopisy rozesílané na "zbytečně mnoho" adres. Je na vyspělosti akademické komunity, nakolik se lidé budou navzájem "spamovat"; stížnosti zatím nejsou.

Dokumentový server

Dokumentový server je hierarchický systém nástěnek, na nichž jsou umísťovány zprávy trvalejšího charakteru, např. vyhlášky, pokyny, zápisy z jednání a podobně. Tyto dokumenty je přehlednější vystavit na webu, kde se k nim čtenář může v případě potřeby vrátit, než rozesílat e-mailem. Dokumentový server navíc realizuje jednu (z mého pohledu) zvlášť vítanou vlastnost: dovoluje automaticky konvertovat dokumenty ve formátu Wordu do čitelné podoby. Pro úředníky zaměňující pojmy 'počítač' a 'MS Office' je totiž krajně obtížné pochopit, proč by měli veřejně přístupné informace předávat v jiných než proprietárních formátech. Dokumentový server se po vložení nového příspěvku vzdáleně připojí na server s Windows, nechá dokument 'Uložit jako Text' a vystaví i jeho textovou podobu. Je samozřejmě žádoucí operaci zkontrolovat a pokud automatická konverze na některém složitém dokumentu selže, opravit ji ručně.

Nástěnka dokumentového serveu může být zcela veřejná, veřejná pro přihlášené uživatele IS MU, vyhrazená pro určitou skupinu vyjmenovaných osob. Nově též byla přidána možnost omezit nástěnku pro přístup studentů určitého kursu, kterým takto učitel zveřejňuje materiály, které nechce dát k dispozici na běžný web.

Nástěnky dokumentového serveru se postupně rozrůstají. Těžiště jejich využití ještě leží v budoucnosti -- stále je řada materiálů publikována primárně na nástěnkách klasických dřevěných. Už dnes je však tato agenda zajímavá jako dejme tomu pohled na to, co se děje a jaké problémy/věci se řeší na cizích fakultách, např. formou nahlédnutí do zápisů z jednání akademických senátů.

Vývěska a aktuality

Vývěska je jednoduchý, ale poměrně účinný mechanismus jak upozornit na něco, co se děje na MU nebo v jejím okolí. Vloženou zprávu lze adresovat studentům či zaměstnancům různých fakult a její titulek se jim pak nabízí přímo na titulní stránce. Typicky bývá používána pro zprávy související s během informačního systému (např. pokyny k registraci předmětů) nebo pro oznámení univerzitních akcí určených širšímu okruhu zájemců. Zprávu na vývěsku může vložit kdokoliv z akademické obce. Zde nastávají trochu problémy s moderováním jejího obsahu -- ne že by uživatelé ze zlé vůle publikovali problémová oznámení, ale zřejmě je značná poptávka po prostoru pro osobní inzerci, informace o zajímavých leč neuniverzitních akcích a podobně. Podobné zprávy jsou z Vývěsky rušeny, neboť jejich přítomnost naopak obtěžuje tu část veřejnosti, která s IS MU pracuje pouze občas a dosud nemá navyklý styl přehledového čtení (jak ho známe např. z news), tj. přelétnout titulky zpráv a nejsou-li zajímavé, pak jedním kliknutím 'označit jako přečtené' a tím přesunout pryč.

Portál IS MU

Zmíněná poptávka po publikování informací na webu bude snad částečně pokryta novou aplikací, která je v současné době v testovací verzi dostupná na http://is.muni.cz/portal/ nebo https://is.muni.cz/auth/portal/. Jedná se o jednoduchý rozcestník s krátce komentovanými URL na zajímavé stránky, něco jako Seznam.cz, ale v univerzitním měřítku. Nejde o to dublovat existující vyhledávací služby, ale spíše předvybrat zajímavé zdroje pro lidi působící na MU. Stále totiž existuje okruh uživatelů (např. z řad učitelů), kteří nemají čas, odvahu či zájem volně surfovat Internetem a hledat podnětné věci. Proto pokud někdo například přehledně shrne, jaké existují weby grantových agentur, je to přínosem pro celou komunitu. Aplikace dále bude nabízet 'objednání si dodávky' nekterých sekcí, takže např. pokud se něco změní v kategorii 'Knihovní zdroje', přijde vám e-mail. Kategorie portálu by měly nabízet odkazy pro učitele, studenty, vědce, a pod. Dovoleno je vše, co potenciálně souvisí se životem člověka působícího na univerzitě.

Tato agenda se od všech výše zmíněných zásadně liší: není bezúdržbová. Spokojenost uživatelů s ní se bude zásadně odvíjet od toho, jak dobře je Portál naplněn, nakolik má validní a aktuální linky. To znamená poměrně hodně soustavné práce. Hledáme proto nejlépe dobrovolné webmastery, kteří by dovedli koordinovat již stávající univerzitní potenciál (kdekdo má skupinu záložek týkající se něčeho, co zajímá další lidi na univerzitě), sledovat dění v 'oboru', odkazy průběžně aktualizovat a podobně. Zda bude tato snaha úspěšná, ukáže čas. Po zveřejnění Portálu samozřejmě proběhne kampaň 'přidej i ty aspoň jeden link', která pomocí návrhů od široké veřejnosti snad pomůže datovou základnu podstatně rozšířit.

Pro studenty poměrně zajímavá sekce by mohla být 'Zdroje ke studiu', dále se členící podle cca 80 oborů na MU realizovaných, kde bude možné sdílet odkazy na materiály hodící se ke studiu buď přímo předmětů vyučovaných na MU, nebo na obecné zdroje v Internetu. Opět by to však samozřejmě chtělo spolupracovníky z řad studentů či učitelů daného oboru, kteří se orientují na trhu dostupných dokumentů.

Univerzitní komunita je velký potenciál; jde o desítky tisíc lidí. Věříme, že nastíněné možnosti pomohou k propojování akademické obce mezi sebou, navazování nové spolupráce, zvětšování pocitu sounáležitosti a podobně. Již dnes máme za sebou značný první krok -- vzpomeňme na velice nedávné doby, kdy elektronickou poštou komunikovalo pouze pár informatiků, a srovnejme ji s dnešními jasnými trendy směrem k rozumnému využití informačních technologií.