Text diplomové práce (v angličtině) zabývající se dolováním znalostí z logu webových serverů. Analyzováno je chování uživatelů is.muni.cz na přelomu let 2001/2002.

Autor: Lukáš Čenovský