http://is.muni.cz/clanky/

Prezentace systému IS.MUNI.CZ na konferenci Univerzitní informační systémy -- Studijní agenda a řízení studia -- Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004.

Technické údaje k 18. říjnu 2004

 • webový informační systém pro cca 30.000 uživatelů
 • trvající vývoj systému od podzimu 1999 pracovníky MU
 • denně se systémem pracuje cca 13.000 uživatelů
 • denně otevřených webových stránek cca 700.000
 • ve špičce 6.000 uživatelů a 10.000 stránek za 5 minut
 • Linux, Oracle db engine, Apache, Perl, vlastní nástroje
 • investice do hw cca 8 mil. Kč, tj. cca 250 Kč na uživatele
 • 40 procesorů, z toho
  • db cluster 16 procesorů (Itanium 2, SGI 8x Altix 350)
  • aplikační cluster 16 procesorů (Athlon, PC),
  • rozdělovací stroje, pomocné servery 8 procesorů
 • 838 aplikací
 • 684 db tabulek a 6966 sloupců v nich
 • distribuované úložiště 3 TB pro studijní materiály
  • e-learning, e-testování
 • další nasazení téhož systému na jiných školách
  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
      (od 10/2000, 2400 uživatelů)
  • Vysoká škola finanční a správní
      (od 6/2001, 3100 uživatelů)
 • systém je nabízen formou kompletního poskytnutí služeb

Projekt

Cíl
 • úplná elektronizace studijních agend
 • prostupné a studentem řízené kreditové studium na škole
 • skloubení různých požadavků na složité škole (stovky oborů)
 • podpora e-learningu a e-testování
 • podpora skutečně efektivní komunikace v rámci instituce
Cesta
 • postupná algoritmizace pravidel (studijního řádu)
 • podpora od vedení školy
 • data v systému si spravují uživatelé sami
 • minimum technických překážek - použití libovolného prohlížeče
 • atraktivita systému - mnoho doprovodných služeb
Výsledky
 • Studijní řád 18x zmiňuje IS MU
 • minimalizace osobních kontaktů studenta a studijního oddělení, příp. studenta a učitele tam, kde si to učitel přeje
 • důvěra ve služby systému
 • zrušení indexů (Výkaz o studiu), známky jen v počítači
 • zavedení pořádku v údajích
 • individuální možnost studenta zapisovat předměty celé školy
 • nekončící proud podnětů a námětů
 • lidé systém přijali a chtějí, aby byl rozšířen o jejich potřeby

Průchod studenta částí semestru -- vyobrazení

Velká vyobrazení k textu IS MU z pohledu studenta - simulace části semestru.

Otevření všech obrázků na jedné straně.

Otevření obrázku na zvláštní straně:

 • obrázek Pohled studenta: aplikace pro žádost o zápis do semestru. Nezopakoval jeden předmět a má také málo kreditů na postup.
 • obrázek Pohled studenta: aplikace pro zjišťování počtu využitých třetích opravných termínů v závislosti na standardní době studentova typu studia.
 • obrázek Pohled studenta: možnost vyznačit, které kursy nechce opakovat.
 • obrázek Pohled studenta: přehled udělených hodnocení
 • obrázek Pohled učitele: zadávání hodnocení
 • obrázek Pohled studenta: prohlídka registračních šablon, po zveřejnění rozvrhu vč. rozvrhu seminárních skupin
 • obrázek Pohled studenta: použití kontrolní šablony - ověření plnění povinností studijního programu
 • obrázek Pohled studenta: podrobné informace o zaregistrovaných kursech
 • obrázek Pohled studenta: přihlašování a odhlašování seminárních (rozvrhových) skupin
 • obrázek Pohled studenta: vstup do agendy Studijních materiálů
 • obrázek Pohled studenta: Malý IS - přístup k IS přes telefon
 • obrázek Pohled studenta: diskusní fóra
 • obrázek Pohled studenta: anonymní formulář pro zpětnou vazbu vyučujícím předmětu
 • obrázek Pohled studenta: aplikace pro vkládání elektronické verze závěrečné práce do Archivu
 • obrázek Pohled studenta: část e-přihlášky
 • obrázek Pohled studenta: oblíbená služba - vyhledávání osob na MU v Brně

Schéma architektury is.muni.cz

 

Orientační přehled aplikací is.muni.cz
Nápověda, rejstřík
Vývěska a aktuality
Vložit novou zprávu
Přečíst zprávu
Označit obsah skupiny za přečtený
Upravit či přemístit zprávu
Zrušit zprávu
Statistika čtenosti
Označit za přečtené
Vrátit zprávu mezi nepřečtené
Sbalit složku
Rozbalit složku
E-volby
Vyhlásit novou volbu/průzkum
Úprava e-volby
Poslat e-mail všem, kteří neodpověděli
Poslat e-mail všem, kteří odpověděli
Zrušit e-volbu
Hlasování s důležitostí 'důležité (1)'
Hlasování s důležitostí 'běžné vlastní (2)'
Hlasování s důležitostí 'běžné cizí (3)'
Přehled voleb ke kterým mám právo hlasovat
Vyhlášení nové volby a úprava stávající
Diskusní fóra
Založit nové vlákno (vložit nový příspěvek)
Upravit příspěvek
Reagovat
Poslat e-mail
Zrušit příspěvek včetně všech podúrovní
Zobrazit jen nové
Zobrazit všechny
Studijní
Hromadný výběr studentů
Výběr dle Záznamníku učitele
Osobní evidence
Hromadná aktualizace titulů
Evidence studia
Zápis/hodnocení předmětů v období
Výčet změn mezi registrací a zápisem
Kontrola studia
Zařazení šablon ke studiím
Závěrečná práce
Závěrečná zkouška
Poplatky za studium a studia na vysokých školách v ČR
Studia, kterým je třeba stanovit poplatek
Individuální stanovení specifického poplatku
Plnění registru výše poplatků za studium
Zadávání omluvenek
Tisk imatrikulačních listů
Tisk diplomu
Hromadný e-mail
Hromadné přidělování hesel
Evidence revalidačních přelepek průkazu ISIC
Rušení a obnovení platnosti průkazu
Fronta žádostí o tisk průkazu
Export vybraného seznamu osob a studií do souboru
Import osob a studií ze souboru do nového seznamu osob a studií
Založení nové osoby
Učitel
Seznam studentů
Poslat dopis
Diskusní fórum
Udělování výjimek
Moje odpovědi v anketě
Veřejné odpovědi v anketě
Manipulace se studijními materiály
Sdílení, odpojování či kopírování
Vytváření a úprava předmětových testů
Zadávání hodnocení jednotlivým studentům
Zadávání hodnocení formulářem s více studenty
Zadávání hodnocení importem ze souboru
Založit nový zkušební termín
Seznam přihlášených studentů
Poslat e-mail přihlášeným studentům
Přidat/odebrat studenta na/z termínu
Hromadná změna všech 'nepřihlašuje se' na 'přihlašuje se'
Zrušit zkušební termín
Omluvenky/neschopenky
Rezervace místností
Přehled seminárních skupin
Založení seminární skupiny
Přihlašování jednotlivce do skupiny
Odhlašování jednotlivce ze skupiny
Export přihlášených studentů
Správa balíku a témat/variant
Přihlašování a odhlašování studentů, ukončení varianty
Vytvoření poznámkového bloku
Změna parametrů bloku
Přidat studenta do bloku
Odebrat studenta z bloku
Smazat blok
Editovat obsah bloku
Rozeslat e-mailem obsah studentům
Zadávání hodnocení se zobrazením bloku
Sumarizace
Student
Zapsané předměty a získané známky
Zkušební termíny a přihlašování na zkoušky
Registrace předmětů dle šablony
Registrace předmětů vložením kódu
Změnit ukončení předmětu
Přihlašování/odhlašování seminárních skupin
Studijní materiály (e-learning)
Testovací agenda (e-learning)
Složit test
Diskusní fóra předmětů
Informace z poznámkových bloků
Přihlašování se k tématům/variantám z balíků témat
Žádost o zápis do semestru
Hodnocení absolvovaných předmětů (anketa)
Prohlídka výsledků ankety
Kontrola průchodu studiem
Kdy jsem omluven
Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět
Manipulace s archivem závěrečné práce
Zasílání změn hodnocení e-mailem
Zveřejňování výsledků studia
Přiřazení předmětů k oborům
Poplatky za studium - Průběh mého studia a stanovení poplatku
Prohlídka Katalogu předmětů
Předměty
Editace časových období
Informace o období
Přehled harmonogramu období fakult
Manipulace s obsahem období
Katalog předmětů
Výpis seznamu předmětů
Úplný výpis informací o předmětu a potvrzování správnosti
Úprava základních údajů předmětu
Hromadná úprava základních údajů předmětu
Hromadná manipulace s vyučujícími
Úprava doplňujících údajů předmětu
Seminární skupiny k předmětu
Export seminárních skupin
Import seminárních skupin
Sdílení kapacitního limitu seminárními skupinami
Historie přihlašování do seminárních skupin
Definice atributů
Komentovaný výpis atributů předmětů
Úprava atributů předmětu
Manipulace se seznamem atributů předmětů
Hromadná manipulace s atributy předmětu
Prezentátor
Rozvrh
Zobrazení rozvrhu
Rezervování místností (zadávání, rušení, změna)
Import rozvrhu
Jednotlivé manipulace s rozvrhem
Export rozvrhu
Plnění registru svátků
Studium
Prohlídka šablon
Plnění šablon
Hromadné odstranění předmětů ze šablon
Rozpisy studentů
Vytváření a úprava balíků
Rušení balíků
Vytváření a úprava témat/variant
Rušení témat/variant
Manipulace se seznamem přihlášených studentů u tématu/varianty
Přihlašování se k tématům/variantám
Statistika studia
Plnění informačních textů k programům a oborům
Úpravy registru studijních programů
Úpravy registru studijních oborů
Úpravy registru studijních směrů
Rušení programu z registru studijních programů
Rušení oboru z registru studijních oborů
Přijímací řízení
Prohlídka a výběr oboru
Vstup do přihlášky
Statistika podaných přihlášek po fakultách
Statistika (rozbor) přihlášek po oborových kombinacích a dle kódu rozhodnutí
Statistika (rozbor) přihlášek po kombinacích/fakultách a dle kódu rozhodnutí
Editace přihlášek
Hromadný výběr přihlášek
Přehledový výpis údajů přihlášek
Export údajů z přihlášek
Manipulace s běhy přijímacího řízení
Rušení běhu přijímacího řízení
Kopírování obsahu běhu do jiného prázdného běhu
Manipulace se seznamem kombinací k běhu přijímacího řízení
Plnění informací o přijímací zkoušce
Plnění informací o termínu přijímací zkoušky
Přiřazování přihlášek k termínům
Přehledový výpis termínů k přihláškám
Přehledový výpis skupin zkoušek k podaným přihláškám
Plnění údajů o fakultě, programu a oboru
Kontrola/přehled informačních textů k přijímacímu řízení
Přehled oborových rubrik k oborům přijímacího řízení
Kopírování seznamu publikací mezi přijímacími řízeními
Export údajů z přihlášek pro UIV
Import správných odpovědí TSP
Zobrazení správných odpovědí TSP
Import příbuzných přihlášek TSP
Export příbuzných přihlášek TSP
Import odpovědí uchazečů TSP
Export odpovědí uchazečů TSP
Naplnění a přepočítání bodových hodnocení v osmém sloupci TSP
Doplňkový import odpovědí uchazečů TSP s přepočtením bodů
Náhradní prohlídka přihlášek
Spojovací účet
Výzkum a vývoj
Vložit novou publikaci
Výpis vlastních publikací
Hromadná úprava příznaků u všech publikací
Úprava seznamu mých příznaků a přidání nových
Přehled použití mých příznaků
Přihlášení se k autorství
Prohlídka publikací podle osob nebo pracovišť
Výpis publikací pro RIV podle pracoviště, osoby nebo výzkumného záměru
Vytvořit nový životopis
Zobrazení životopisu
Úprava životopisu
Smazání životopisu
Povolení zveřejnění jednotlivých variant životopisů
Seznam v IS zveřejněných životopisů jiných osob
Personální
Kontrola a změny osobních údajů
Přehled pracovních zařazení (personalistika)
Čerpání dovolené
Manipulace s osobními údaji
Akceptování požadavků na změny osobních údajů
Zavedení nové osoby
Přiřazení externisty k pracovišti
Naplnění plánu nepřítomnosti na pracovišti
Kontakty
Registr budov a místností
Úprava atributů místností
Import místností
Plnění kontaktních informací osob
Plnění doplňujících (neosobních) kontaktních informací
Pošta
Poslat dopis
Přečíst dopis
Hromadný e-mail
Adresář
POP3 setver
Nastavit přeposílání
Změna cizího přesměrování
Úschovna
Vložit nový soubor
Vložit nový vnější WWW odkaz
Vložit novou složku
Exportovat do zipu včetně příp. podúrovní
Zrušit složku
Povolení/zakázání vkládání do Úschovny z neautentizovaného webu
Hromadné prodloužení expirace souborů v Úschovně
Vložení souborů do cizí Úschovny
Upravit práva
Skupiny osob
Založení nové skupiny osob nebo úprava názvu a zkratky
Úprava seznamu správců skupiny
Úprava textů dopisů oznamujících změnu v členství
Úprava plnící funkce
Přidání/odebrání osoby do/ze skupin
Import osob do skupiny ze souboru
Export osob ze skupiny do souboru
Historie průchodů vybrané osoby
Kdo je právě uvnitř?
Členství osoby ve skupinách a dočasné zablokování
Zrušení skupiny
Koleje
Žádost o koleje a její stav
Design
Vytvoření nového prázdného designu
Úprava nebo zrušení existujícího popisu designu
Volba designu nebo vytvoření nového designu zkopírováním existujícího
Převod designu a jeho obrázků mezi společné
Karty
Správa průkazů a čipových karet
Založení karty
Rušení a obnovení platnosti průkazu
Evidence revalidačních přelepek průkazu ISIC
Podávání žádostí o tisk průkazu ISIC
Podávání žádostí o tisk průkazu ITIC a zaměstnance
Fronta žádostí o tisk průkazu ISIC, ITIC a zaměstnance
Přístup
Změna hesla
Změna hesla či přezdívky cizí osobě
Hromadné přidělování hesel
Volba přezdívky
Malý is: správa přístupu - povolení, zakázání přístupu, mučo
Přístupová práva