Masarykova univerzita povýšila Informační systém
(rozhovor s vývojovým týmem is.muni.cz, 23.8.2004)

 • Během celého víkendu nebyl k dispozici Informační systém MU v Brně, kde si studenti volí na Internetu studijní předměty, podávají e-přihlášku ke studiu, komunikují s učiteli a podobně. Stálo to za to?

  Ano, jednalo se o jednoznačně nejdelší výpadek za pět let existence IS MU, ale podařilo se úspěšně přejít na novou podobu po celého systému. Konfigurace nyní zahrnuje 38 procesorů, 56 GB operační paměti a 5 TB diskové kapacity.

 • Jedná se údajně o světově unikání řešení, v čem?

  Systém je výjimečný ze dvou hledisek. Jako centrální místo pro práci s databází Oracle byl vybrán server od firmy SGI střední třídy, který je v prodeji od roku 2004, tj. jde o zcela novou technologii. Tyto servery se zatím ve světě používají pro jiný typ úloh - složité vědeckovýzkumné výpočty, např. vývoj nových automobilů ve Škodovce. Nasazení v prostředí velkého databázového systémů pro desetitisíce uživatelů je jedinečné. Druhou specialitou je celková dvouuzlová struktura řešení. Všechny komponenty jsou minimálně zdvojené, což umožní nové řešení zátěžových situací - systém rozdělí uživatelské požadavky tak, aby většina uživatelů nebyla nárazovou špičkou postižena.

 • O jaké typy nárazových špiček se jedná?

  -- Nárazová zátěž je u webových systémů celosvětový problém. Například informační servery fungují dobře, dokud někde nespadne letadlo a velké množství lidí si neklikne, aby získalo další informace. Servery nelze dimenzovat tak, aby mohli pracovat úplně všichni potenciální čtenáři v jeden moment, to by si vyžádalo enormní náklady. Proto se v kritických momentech tvoří fronty a systémy mají pomalejší odezvu. V prostředí univerzity tomu dochází typicky když probíhá časová soutěž - studenti klikáním chtějí získat nejvýhodnější zkušební termíny, rozvrhové skupiny a podobně. Přetížený systém je pomalý. Nové řešení nicméně dovolí ty, kdo chtějí soutěžit, umístit do jedné části systému tak, aby byl pomalý jen pro ně. Běžnému uživateli IS se zátěž neprojeví. Celkový návrh je autorským řešením týmu vývoje IS MU z Fakulty informatiky a pokud vše půjde jak má, bude pro školu velmi výhodný - cenově vychází asi na 236 Kč na jednoho uživatele.

 • Proč se vlastně v Informačním systému časově soutěží?

  Na každé vysoké škole si studenti vybírají, co chtějí, to je v zásadě velmi žádoucí jev. Před zavedením IS probíhaly časové soutěže také - v podobě front na katedrách, spaní ve spacácích před fakultou v předvečer důležitého dne a podobně. Toto dnešní studenti již nepamatují. Je pravdou, že tehdy se do soutěží řada studentů nezapojila, připadalo jim to nedůstojné. Naproti tomu zasoutěžit si klikáním je volba, která se prosazuje i na fakultách tradičně nepříliš nakloněným využívání počítačů, např. na Fakultě filosofické. Vzhledem k tomu, že univerzita má omezenou kapacitu, vždy budou některé rozvrhové skupiny či jiné studijní jednotky lukrativnější než jiné. Změnit by to mohlo snad jen masivní školné, nákup mnoha vyučujících a poslucháren - to je ale úvaha z oblasti sci-fi. Proběhly i pokusy upřednostňovat ve výběru studenty např. dle dosažených studijních výsledků, to samozřejmě počítačový systém může také realizovat. Znamenalo by to ale značné filosofické a technické změny (student by dlouho nevěděl, jak na tom je, zda ho ve výběru nepředstihne někdo s lepšími známkami a výběr by probíhal na několik kol).

 • Vidíte nějaké další řešení?

  Ukazuje se, že špičky tohoto typu jsou spíše výjimečné - u velkých oborů s celkově povinnou skladbou studia, kde je pro stovky studentů lukrativní totéž, protože všichni studují totéž. Například právnická fakulta. Obory, které se naproti tomu vydaly cestou prostupného, studentem řízeného studia, takové obtíže nemají. Každý studuje něco mírně odlišného a vyhovuje mu trochu jiný rozvrh. Na Masarykově univerzitě je takto diverzifikovaných oborů většina. To je velký výdobytek posledních pěti let - podařilo se formulovat studijní plány tak, aby si studenti mohli ve větší míře volit co a kdy chtějí studovat a zárověň sjednotit administrativní podmínky tak, aby je mohl systém vyhodnocovat automaticky. Odpadly tak náročné kontroly indexů, zápisové týdny s frontami na studijních odděleních a podobně.

 • A co chystá škola do budoucna?

  Systém se rozvíjí paralelně v mnoha oblastech, se systémem pracuje denně běžně přes 10 000 uživatelů a je provedeno až půl milionu operací. K dispozici jsou stovky aplikací. Jistě bude probíhat další rozvoj a průběžné vylaďování systému. V posledních dvou letech byla zvlášť velká péče věnována elektronické administrativě; podařilo se na Internet převést prakticky všechny školní agendy, od e-přihlášky až po veřejný archiv závěrečných diplomových prací. Nyní se chceme zaměřit na další podporu vyučujících - oni jsou tou klíčovou úrovní, která rozhoduje, jak kvalitní studium pro studenty vlastně je. Dokončuje se e-learningový systém, vyučující využijí řadu nástrojů pro vyvěšování materiálů, komunikaci a diskusi v rámci kurzu, elektronické procvičování či přímo zkoušení (systém automaticky vyhodnotí odpovědi a navrhne známky). V budoucnu chceme také připravit komunikační nástroje pro absolventy školy, tak, aby s ní po odchodu do praxe mohli snadno zůstat dále ve styku.

  -- Mirka Misáková, za vývojáře systému is.muni.cz