IS.MUNI.CZ v roce 2004 a výhledy na rok 2005
http://is.muni.cz/clanky/

 • obměna části techniky v srpnu 2004 ve finančním objemu 9.300.000 Kč,
 • odstranění ucpání systému při časových soutěžích,
 • uživatelé si přestali stěžovat na obecnou pomalost systému,
 • se systémem pravidelně pracuje 33.096 osob,
 • bylo podáno 35.674 e-přihlášek,
 • 32.934 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce,
 • ke kvalitě výuky se vyjádřilo 17.061 studentů v anonymní anketě,
 • poštovní server mail.muni.cz doručil 5,7 mil. zpráv,
 • v roce 2004 si uživatelé otevřeli 97.733.624 stránek,
 • maximální počet otevřených stránek v jednom dni: 801.564,
 • počet aplikací v systému: cca 900,
 • počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: cca 2000

Aplikace vytvořené v roce 2004

E-learning
V současné době na MU běží celá řada e-learningových projektů. Vytvoření didakticky kvalitních obsahů plně distančních kursů si vyžádá čas. Toto údobí lze využít pro nácvik e-learningových metod výuky a administrativy širokou obcí učitelů i studentů. Během roku 2004 byl do IS MU přidán Learning Management System zamýšlený jako podpora všech forem výuky.
 • Studijní materiály (nyní 21.168 souborů)
 • Studentské materiály
 • Odevzdávárny
 • Předmětová diskusní fóra (nyní 41.174 příspěvků)
 • Elektronické testování
Komunikační nástroje
 • Dokumentový server (nyní 3.602 souborů)
 • Vývěska (nyní 536 zpráv)
 • Diskusní fóra (nyní 21.176 příspěvků)
 • Úschovna (nyní 3.876 souborů, byť po 10 dnech expirují)
Nápověda, rejstřík a brožura pro učitele
V současné době Nápověda obsahuje 33 kapitol (celkem 270 otázek), postupně se připravují další.
Další aplikace a úpravy, například:
 • Přepracovaná agenda registrace do předmětů
 • Přepracovaná agenda přihlašování se do seminárních skupin
 • Přepracovaná agenda vyhlašování zkušebních termínů
 • Archiv závěrečných prací
 • Omluvenky studentů
 • Tisk výzev k platbě poplatku za studium
Konference EUNIS Univerzitní informační systémy
IS.MUNI.CZ je jednoznačně nejrozsáhlejším a nejpoužívanějším studijním systémem na vysoké škole. Jako jediný systém se také důsledně orientuje na převod všech administrativních procesů do elektronické podoby, tak aby je nebylo nutné realizovat papírově či osobně. Systémy jiných škol vesměs kladou důraz spíše na sběr údajů pro management školy.
Výhled na rok 2005
 • Osvětová činnost
 • Kontrola dodržování SZR (ve spolupráci se SO RMU)
 • Další e-learningové moduly
 • Tisk a scanování písemek
 • Podpora prostupného studia (automatické započítávání předmětů ze souběžných studií a zjednodušení uznávání předmětů z předchozích studií).
Přesahové oblasti
 • Překlad ISu do angličtiny (duben 2004 odhad 880 normostran)

Grafy využití Informačního systému MU za rok 2004

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:
Obr. 1

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:
Obr. 2

Zřetelná je převaha Filosofické fakulty, která v minulých letech nepatřila v minulých letech ve využití IS mezi nejaktivnější fakulty. Objem operací není tvořen pouze počtem studentů fakulty, obdobně vypadá i graf operací v Záznamníku učitele, kde je ale těsně stíhána vyučujícími z fakulty přirodovědecké:

Obr. 3

Největší objemy studentů užívají IS na Filosofické, Ekonomicko-správní a Právnické fakultě:

Obr. 4

Největší objem práce studijního oddělení je realizován kromě Filosofické fakulty i na fakultě Pedagogické, jinde už zřejmě správní procesy přebírají jiné složky fakulty:

Obr. 5