Red Hat představil plány své expanze na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně

Tisková zpráva

6. října 2005

Ve středu 5. října 2005 přednesl před více než sto osmdesáti posluchači Fakulty informatiky MU přednášku o strategii dalšího rozvoje americké společnosti Red Hat, Inc. její výkonný viceprezident pro technický vývoj Paul Cormier, který spolu s prezidentem společnosti Matthewem Szulikem navštívil Brno, aby na schůzkách s premiérem, vicepremiérem, primátorem a vedením Masarykovy univerzity dojednávali podrobnosti založení nové velké pobočky této firmy v tomto městě.

"Důvodem mé návštěvy u Vás na fakultě je rozhodnutí společnosti Red Hat rozšířit vývoj technologií založených na otevřeném zdrojovém kódu, a to přímo v Brně", zaznělo z úst Paula Cormiera v přednášce určené mladým studentům informatiky. Podrobně zhodnotil vizi společnosti o další expanzi, která započala v České republice před více než rokem, a naznačil možnosti úzké spolupráce s univerzitou a městem, která by ve výsledku měla vést ke zvýšení počtu stávajících vývojářů v Brně z desítek na dvě stě padesát během osmnácti měsíců.

Vývojový tým společnosti Red Hat pracuje v Brně od roku 2004 ve společnosti USU Software a podle jednatele společnosti Martina Šebesty tato spolupráce nejen doplnila jejich portfolio, ale také umožnila další příliv praktických zkušeností v oblasti softwaru s otevřeným zdrojovým kódem ("open source") do České republiky. V současné době je počet odborníků v tomto týmů patnáct, a když se uváží celkový počet zaměstnanců Red Hat po celém světě okolo tisíce, pak plánované číslo dvě stě padesát vývojářů přímo v Brně je nemalé. Společnost navíc neplánuje, že by se po osmnácti měsících rozvoj brněnského centra zastavil.

Město Brno se společnosti zamlouvá svojí vhodnou středoevropskou polohou, ale zájem vzbuzuje také významný potenciál mladých informaticky vzdělaných a technicky nadaných absolventů brněnských škol i další příležitosti spolupráce na projektech zaměřených na software s otevřeným zdrojovým kódem s akademickou sférou.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně prosazuje od počátku svého působení v roce 1994 principy softwaru s otevřeným zdrojovým kódem jak v samotné výuce a výzkumu, tak při rozvoji interní IT infrastruktury. Je mimo jiné tradičním provozovatelem jednoho z největších archivů stovek různých programů s otevřeným zdrojovým kódem v České republice. Na setkání se zástupci Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity, které následovalo bezprostředně po přednášce, se hovořilo zejména o ryze praktických zkušenostech s produkty společnosti Red Hat, které se hojně využívají při provozu a vývoji Informačního systému MU i v celé řadě dalších projektů Fakulty informatiky. Informační systém Masarykovy univerzity oceněný v nedávné době evropskou cenou excelence má velmi dobré jméno zejména pro svoji stabilitu provozu, spolehlivost a nepřetržitou dostupnost, za což v prvé řadě vděčí vhodně zvoleným technologiím. Při pracovním jednání byly rovněž zmíněny problémy, které je nutné v praktickém nasazení řešit, a budoucnost rozvoje nabízených produktů.

Během jednání došlo také na otázky možné intenzivnější spolupráce obou subjektů, jak v rámci výzkumu a vývoje v oblasti tvorby softwarových systémů, tak v rámci vytváření nových oborů studia na Fakultě informatiky zaměřených na systémy s otevřeným zdrojovým kódem.

"Expanze může vytvořit nové příležitosti pro spolupráci akademické a komerční sféry, přinést zkvalitnění studia i výzkumu na akademické půdě, a přispět k vytváření kvalifikovaných míst pro absolventy fakulty", uvedl děkan Fakulty informatiky Jiří Zlatuška.

Společnost Red Hat, Inc., je jedním z předních světových dodavatelů programového vybavení, které je založeno na principu volného přístupu k celému zdrojovému kódu programu i jeho dalšímu volnému užití bez omezení. Za dobu svého působení se stala nejznámější společností, která se zabývá vývojem a poskytováním služeb souvisejících s operačním systémem Linux v podnikovém prostředí. V současné době je Red Hat po společnosti Google druhou nejrychleji rostoucí softwarovou firmou na světě.