Přijímací řízení na Masarykově univerzitě pro studium 2007/2008

Tisková zpráva

2. listopadu 2006

Ve středu 1. listopadu 2006 otevřela Masarykova univerzita (MU) přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2007/2008. Přihlášky ke studiu se podávají od 1. 11. 2006 do 28. 2. 2007.
Tradičně se na Masarykovu univerzitu hlásí ke studiu velký počet uchazečů, loni podalo přihlášku 54 400 studentů, proti loňskému roku narostl počet studentů studujících na MU o 4 000, aktuální počet studentů je 40 700 studentů.
„Masarykova univerzita již několik let nabízí prostupné studium mezi obory jednotlivých fakult - studenti si sami vybírají z kombinací možností a studují nejen předměty nabízené jejich domovskou fakultou, ale i předměty z jiných fakult“, říká prorektorka pro informační technologie Ivana Černá a dodává: „Získávají tím cenné mezioborové znalosti pro praxi, které odpovídají trendu požadovaných znalostí na trhu práce.“

Od roku 2002 mají uchazeči možnost přihlašovat se ke studiu na MU elektronicky, univerzita tehdy nabídla jako první elektronickou přihlášku uchazečům ke studiu v České republice. V loňském roce podalo přihlášku již 97% uchazečů ke studiu elektronicky. Letos mají uchazeči k dispozici novou modernizovanou e-přihlášku, která se především liší od předchozí grafickým designem a příjemnou navigací pro její pohodlné vyplňování a rozšířením o e přihlášku k rigoróznímu řízení (dosud se nabízely e-přihlášky k prezenčnímu, kombinovanému, doktorskému a celoživotnímu studiu). Stejně jako předchozí verze je i tato integrovanou součástí Informačního systému, uchazeč ji nalezne na http://is.muni.cz/prihlaska/.

Výhodami této e-přihlášky proti jiným je například možnost vybírat z nabídky oborů dle fakulty a názvu předmětu a přihláška poskytuje doplňující informace pro uchazeče (elektronické studijní brožurky). Uchazeči podávají obvykle několik přihlášek ke studiu na univerzitě - e-přihláška na MU ho nenutí vyplňovat požadované údaje k jeho osobě pokaždé, vyplňuje je pouze jednou pro všechny e-přihlášky. Součástí e-přihlášky jsou sofistikované kontroly korektnosti dat a úplnosti povinných údajů. Vede uchazeče rychle ke správnému podání e-přihlášky ke studiu a každý uchazeč si ji může bez obav zkoušet vyplnit i několikrát. Uchazeč na MU nikdy nemusel díky propojení s ekonomickým systémem zasílat nadbytečné ústřižky složenek a dnes již uchazeč nezasílá ani papírové přihlášky. Prostřednictvím e-přihlášky se také dozví informace, kdy platba dorazila na univerzitu, informace o potvrzení přijetí e-přihlášky, nabídku termínů ke zkouškám, pozvánku a instrukce ke zkoušce, výsledky svých odpovědí na zkoušce, stav přijetí ke studiu a další informace (důležité informace jsou navíc zasílány poštou nebo elektronicky na adresy uvedené na e-přihlášce).

Výhody a ukázky e-přihlášky.