Masarykova univerzita zpřístupní závěrečné práce

Tisková zpráva

31. srpna 2006

Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v České republice zpřístupní k 1. září 2006 v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce.

„Masarykova univerzita podporuje transparentnost výsledků vzdělávací činnosti“, řekl rektor MU Petr Fiala. „Pokládáme za správné ukázat kvalitu prací, které na Masarykově univerzitě vedou k získání vysokoškolského titulu“, dodává rektor Masarykovy univerzity.

Zveřejnění vysokoškolských závěrečných prací ukládá novela zákona o vysokých školách účinná od 1. ledna 2006. Povinnost zveřejnění prací podle zákona se týká pouze závěrečných prací odevzdaných po účinnosti novely zákona. Masarykova univerzita však zveřejní také práce odevzdané a obhájené v dřívějších letech, jejichž autoři dali se zveřejněním souhlas.

Prostřednictvím Informačního systému MU (IS MU, http://is.muni.cz/), který obsahuje databázi závěrečných prací, tak veřejnost bude mít přístup k celkem asi třiceti tisícům textů, na jejichž základě autoři získali na MU akademický titul. Informační systém umožní vyhledávání prací tematicky (podle jména autora, fakulty a katedry, studijního programu či oboru, dosaženého titulu) i fulltextově.

Databáze závěrečných prací je napojena také na unikátní službu pro odhalování plagiátů, která byla v rámci Informačního systému MU spuštěna v srpnu 2006.

Evidence závěrečných prací studentů v elektronické podobě v Informačním systému je na Masarykově univerzitě běžnou praxí od roku 2002 a od roku 2004 ji ukládá studijní a zkušební řád univerzity. Dosud však tyto práce nebyly takto univerzálně a komfortně přístupné veřejnosti.