IS MU z pohledu studijní administrativy dotýkající se knihoven

13. - 14. února 2007

V pořadí již třetí setkání sekce Sdružení knihoven pro informační technologie se konalo 13.- 14. 2. 2007 v Olomouci. Zúčastnilo se jej téměř padesát účastníků nejen z řad knihovníků a vysokých škol, ale nově i muzeí. Hlavním tématem jednání byla problematika knihovních služeb v elektronickém prostředí.

Přístup Masarykovy univerzity k dané problematice účastníkům ve svém příspěvku nastínila Ing. Jitka Brandejsová z CVT FI MUNI.
Citováno ze zdroje http://www.svkol.cz/sdruk_it_07.pdf:
V prezentaci šlo o představení informačního systém MU s důrazem na agendy vyvinuté pro knihovny MU. Jde především o oblasti publikace z informačního systému do katalogu knihovny, závazky čtenářů vůči knihovně a archiv závěrečných prací. Základní parametry pro archiv závěrečných prací jsou určeny takto: bez omezení velikosti souborů, sledování životního cyklu práce (zadání, práce, posudky, obhajoba); distribuované uložení dat, zveřejnění všech prací, automatická konverze do textového formátu a do formátu pdf a doplnění funkce pro vyhledávání plagiátů. S užíváním informačního systému panuje spokojenost, veřejný archiv má řadu výhod (růst kvality prací, zveřejnění výsledků vědy atp.). V roce 2007 bude vývoj zaměřen na uživatelskou studii rozhraní a chování uživatelů a doplněn novým projektem - digitalizací vybraných starších závěrečných prací (cca 200 tis. stran, o obsahu budou rozhodovat fakulty). Obecně je možné začlenění diplomových prací do oborových bran - do budoucna se s ohledem na registr VŠ kvalifikačních prací plánuje doplnění OAI-PMH, se kterým umí pracovat např. JIB.

Tematicky se setkání první den soustředilo na problém digitalizace, den druhý pak byl věnován především představení jednotlivých knihovních portálů.

Prezentace Jitky Brandejsové ve formátu PDF.