Obchodní centrum MU – on-line prodej vzdělávacích aktivit

Tisková zpráva

16. října 2007

Masarykova univerzita (MU) spustila do provozu internetové Obchodní centrum, jehož prostřednictvím se chystá nabízet veřejnosti studium v různých formách vzdělávání a další služby na MU.

Obchodní centrum MU vstoupilo po úspěšném pilotním provozu do etapy přípravy komplexní nabídky různých forem vzdělávání pro zakoupení již od příštího semestru - studia jednotlivých předmětů i semestrů celoživotního vzdělávání nebo výuky na MU (v kapacitně neomezených programech, přednáškách), přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, víkendové, neakreditované kurzy (pro právníky, informatiky, …), e-learningové kurzy, elektronické studijní materiály, ale i konferenční služby (účastnický poplatek, ubytování, služby). V příštím roce bude nabídka zahrnovat také prodej zboží (knihy, skripta, upomínkové předměty aj.).

Veřejnost tak získává ucelený přehled o nabídce všech vzdělávacích aktivit na MU. Obchodní centrum ocení kromě uchazečů o běžné studium na MU stále více lidí v produktivním věku, kteří si chtějí prohloubit určité znalosti nebo zvažují svůj kariérní růst či změnu. Masarykova univerzita zahájením provozu Obchodního centra se stala průkopníkem, který díky webové technologii zpřístupňuje veřejnosti komplexní nabídku svých vzdělávacích aktivit i běžné výuky dle možností fakult. Pro vzdálené uchazeče je zajímavá nabídka e-learningových kurzů, např. on-line kurz angličtiny.

Internetové Obchodní centrum je součástí Informačního systému MU (IS MU) a představuje v univerzitním prostředí zcela nový trend. Ojedinělé je právě propojení se systémem pro podporu studia a výuky (e-learningu) a díky tomu vyhovuje specifikám univerzity - umožňuje převzít a seskupovat předměty přímo z evidence předmětů v IS MU, určit k nim parametry prodeje (cenu, propagační informace), kritéria prodeje (nakoupit smí kdokoliv nebo jen studenti MU, zaměstnanci MU, účastníci splňující definované podmínky), je propojeno s ekonomickým systémem MU (poskytuje informace o stavu plateb k jednotlivým osobám, individuální variabilní symboly, výběry, sestavy), nabízí garantované metody on-line placení (převodem, kartou) a zejména automatické zprovoznění studia a bezprostřední přístupy k různým službám (ke kurzu, ke studijním materiálům).